ކޮވިޑް-19: އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ސައުދީން ހުއްޓާލައިފި

މައްކާ (މާޗް 4) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް މާތްވެގެންވާ މައްކާ އާއި މަދީނާގައި ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެތީ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން ސައުދީ ސަރުކާރުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސައުދީ ރައްޔިތުންނާއި ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް މިދުވަސްވަރު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މަދީނާގެ ހަރަމްފުޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ވެސް މިދުވަސްވަރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

ސައުދީން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއިރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަދި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިިލް (ޖީސީސީ) ގެ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން މައްކާ އާއި މަދީނާ އަށް އެތެރެވުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގައި މިދުވަސްވަރު ދަނީ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ސައުދީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ ބަހުރޭން މަގުން އީރާނަށް ދަތުރުކުރި ސައުދީ ރައްޔިތެކެވެ. މެދުއިރުމަތިން އެންމެ ބޮޑަށް ކޮރޯވައިރަސް ފެތުރޭ ގައުމަކީ އީރާނެވެ.