ޚަބަރު / އެކްސިޑެންޓް

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ބަހަކާއި ކާރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެފައި. ފޮޓޯ: ޝަފްރާޒް/ ފޭސްބުކް

04 ޖުލައި 21:32

އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯ އަށް ބަލާއިރު ބަސް އަދި ބަހުގައި ޖެހުނު ރަތްކުލައިގެ ކާރު ވެސް ދަތުރުކުރީ މަގުގެ ރަނގަޅު ލޭނުން. އެކަމަކު، ރަތްކުލައިގެ އެ ކާރުގައި އެހެން ކާރެއް ޖެހުމުން ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގޮސް ބަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކާރުން ޖެހުނީކަން ވީޑިއޯ އިން އެނގޭ. ރަތްކުލައިގެ ކާރުގައި އެހެން ކާރަކުން ޖެހުމުން އެ ކާރު ގޮސް ބަހުގައި ޖެހުނީ "އެނބުރެމުން، އެނބުރެމުން" ކަހަލަ ގޮތަކަށް.

04 ޖުލައި 21:11

އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނޭ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަދި ހެއެއް ނާރާ. އެކްސިޑެންޓުގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެހެން އަންހެނަކު ވަނީ ސާޖަރީއަކަށް ވައްދާފައި. އެހެން އަންހެނަކު ސީޓީ ސްކޭން ހަދަނީ. މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ވެފައި ވަނީ ކާރުގައި ތިބި އަންހެނުންނަށް. މަރުވީ ވެސް ކާރުގައި އިން އަންހެނެއް.

04 ޖުލައި 20:49

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަސް ޑްރައިވަރާއި ބަހުގައި ތިބި ދެ އެހީތެރިންނަށް ފަރުވާދެނީ އޭޑީކޭގައި. އެ މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫން.

04 ޖުލައި 20:25

އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި އަންހެންމީހާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބޭ.

04 ޖުލައި 20:22

މިހާތަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނީ، އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ، އެކުވެނި ދަނޑު ކައިރިން ބޭރުމަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް، އެހެން ކާރެއްގައި ޖެހި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް ބަހުގައި ޖެހުމުން ކަމަށް.

04 ޖުލައި 20:20

ފުލުހުން ދެންމެ ބުނީ އެކްސިޑެންޓުގައި ހަ މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމަށް. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު އަންހެނަކާއި ދެ ފިރިހެނުން.

04 ޖުލައި 20:16

04 ޖުލައި 20:16

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކަށް ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ.

މާލޭގެ އެކުވެނި ޓްރެކް ސަރަހައްދުން ބޭރު މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގައި ކާރެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓުގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ހަތަރު މީހުންނަށް އިމަޖެންސީ ރޫމުގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ތަފުސީލެއް އަދި ނުދެއްވަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި، އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގައި ތާށިވި މީހުން އެ ކާރުން ނެރެ، ސަލާމަތްކުރީ ފަޔާ ސާވިސްގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގަ އެވެ.

"އެ މީހުން ވަނީ ފަރުވާ ދިނުމަށް އެމްބިއުލާންސްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައި،" އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވެ އެވެ.

މިރޭ އިރުއޮއްސުނުހާއިރު ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޑަބަލް ޑެކާ ބަހާއި ކާރަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވި އެވެ. އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގައި ޖެހުނު ޕްރައވެޓް ކާރު.

އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގެ ޖެހިފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ޕްރައިވެޓް ކާރެކެވެ. ކާރު އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާއިރު އެ ޖެހުނު ބާރުގައި ބަހުގެ ކުރީކޮޅު އޮތީ ބަނޑިވެފަ އެވެ. އަދި ބިއްލޫރިގަނޑު އޮތީ އެއްކޮށް ތަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

މާލޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކާއި ކާރެއް ޖެހި މިއަދު އިރުއޮއްސުނުއިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓް.-- ފޮޓޯ: އެމްވީ ކްރައިސިސް.

އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުންގެ އެހީގަ އެވެ.

އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވަނީ ވެސްޓް ޕާކް ސަހަރައްދުގެ ބަސް ރޫޓް ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ޑައިވާޓް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުން ފަށާ ބަސް ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

101 ކޮމެންޓް, 62 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 11%
icon sad icon sad 82%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 2%
icon inlove icon inlove 3%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޑެބިއަން

07 July 2022

ސަޅިއެއް ކަނޑަން 180 އެއް ހަދަން އުޅެފަ އެހެރީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮގުބާ

05 July 2022

މަސް ނުބޭނުނީމަ ކަނޑު ނުބައިވާ މީހުން ކޮމެން ނުކުރޭ ކާރު ބޮމަރެއްހެން އެނބުރެމުން އައިސް ބަހުގަ ޖެހުނުތަނެއް ނުފެނޭ ދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫރާ

05 July 2022

މިއޮތް ކުޑަ މާލޭގައި ކީއްކުރަން ދުއްވާ ކާރެއްތަ؟ މޮޓޯ ސައިކަލްވެސް މަނާ ކުރަންވީ. ބައިސިކަލާއި އެލެކުޓުރިކް ސުކޫޓަރ ތައާރަފު ކުރަންވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖޫ

05 July 2022

ބަސްތަށްވެސް ދުއްވަނީ މާބާރަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހްމަދުހަސަން

05 July 2022

ކޮން ތާކު؟ ރަތްކުލައިގެ އެ ކާރުގައި އެހެން ކާރެއް ނުޖެހެވެ. ޙަގީގަތް އޮޅުވާ ނުލާ. ދުއްވިލެ ބާރު ކަމުން ހަމަ ކޮންޓްރޯލުން ނެެއްޓިގެން ވީ ކަމެއްމީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސާޑް

05 July 2022

ތީގަ އެހެން މީހުން ކުއްވެރި ކުރާނެ ޖާގައެއްނެތް ތީގަ ތިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ތިހިނގީ ރަތްކާރުގެ ޑުރައިވަރުގެ ސަބަބުން

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫސްވެރިންނޯ

05 July 2022

އަދި އެއްފަހަރު އެ ވީދިޔޯ ބަލާލަބަލަ. ރަތް ކާރުގަ އެހެން ކާރެއް ޖެހެނީތަ ނޫނީ ރަތް ކާރު ފުރަތަމަ ކޮންޓުރޯލުން ނެއްޓިގެން ގޮސް ހުދު ކާރުގަ ޖެހިފަ އެނބުރެމުން ގޮސް ބަހުގަ ޖެހެނީތޯ. ހޭބަލިވެދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަރިޔަމް ޖަމީލާ

04 July 2022

ދެންވެސް މަގުމަތީގެ ރައްކާރެރިކަމަށް ކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތީތޯ؟؟ ބޭރުމަގުގައި ޓްރއފިކް ޕޮލިހުން ނުތި ބެނީ ކީއްވެ؟؟؟ މާލޭގެ މަގިތަކުގައި ދުއްވާއިރުވެސް ސީތުބެލްޓް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމާ ހެލްމެޓު އެޅުން މަޖުބޫރުކުރާ ހިސާބަށް އަދިވެސް ނުދޭތަ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސީސީ ކެމެރާ..

05 July 2022

މަގުމެދުން ޖޮގިންކުރާ މީހުން ވެސް ހުށްތުވަަން ޖެހޭހެން ހީވަނީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ނިކަމެތިރައްޔިތުމީހާ

04 July 2022

މިހާރުގެ ކުދިންނަށް މި ފެނުނީ ކޮން ވީޑިއޯއެއްބާ؟ ގައިމު އަހަންނަށް ފެނުނު ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރު މިނުގަ ދުއްވާފަ އައި މި ރަތް ކާރު ކޮންޓުރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ކާރެއްގަ ވެސް ޖެހިފަ ގޮސް ބަހުގަ ޖެހޭތަން

The name is already taken The name is available. Register?

ނިކަމެތިރައްޔިތުމީހާ

04 July 2022

ރައްޓެއްސަކު ބުނީ މިއަދު ވެސް ހޭބަލިވެގެން އެއަރޕޯޓު މަގުގަ ތި ކާރު ދުއްވިތަން ދެކުނީމޯ! ކިހާ ދެރަ! މައުސޫމު ފުރާނައެއް ވިއްޔާ އެ ދުއްވާލީ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454