ސަރުކާރު ފަޅީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ގުޅުމަށް ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ތިން ޕާޓީއަކާއި ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަހަކަށް އައިސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ގުޅެމުން އައުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަޖިލީހުގައި އޮތް ތާއީދު ގެއްލެމުން އަންނަ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގައި ތިއްބެވި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އަމީތު ވަނީ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ސައުދު ކޯލިޝަނާ ރޭ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރާއްޖޭގައި އަލުން ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމު ކުރުމަށާއި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބުތަކެއް ބޭއްވުމަށެވެ. އަދި ނިގުޅައިގެންފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް އަލުން އިއާދަ ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ މެމްބަރުން، ރައްޔިތުންގެ ފަޅި އަށް އަރައިވަޑައިގަތުމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ރަބަ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން،" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފުލުހުންނާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ގާނޫނުތައް ނަގަހައްޓައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ނެގި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުން އެ މަނިކުފާނު ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވީ 48 ވޯޓުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮތް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް 60 މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އަދި ދައުވާ އުފުލި އަދި އުފުލުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، ނުހައްގުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި މުދާ އަލުން އިއާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމުގައި މައުމޫންގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ.