މެމްބަރު ޚަލީލުގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތު ފައުންޑޭޝަނުން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ދީފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތު ފައުންޑޭޝަނުން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު (ތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.


ލަންކާގައި ހުންނަ ކުވެއިތު އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ފައިސާ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ހޭދަކުރާނީ ނިލަންދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ދެ ބުރީގެ ސްކޫލު އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ކަމަށެވެ.

ދެބުރީގެ އިމާރާތުގައި ހަތަރު ކްލާސް ރޫމާއި ކޮމްޕިއުޓާ ލެބޯޓަރީ އާއި ލައިބްރަރީ އަދި ޓްރެއިނިން ރޫމެއް ހަދަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަލަފު ބުޒައިރާ ހަވާލާދީ ބަޔާނުގައި ބުނިގޮތުގައި ކުވެއިތާއި ކުވެއިތު ފައުންޑޭޝަނުން އަންނަނީ ރާއްޖެ އަށް އެހީވުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ކުވެއިތުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް އަޅަން ކުވައިތު ފަންޑުން ވަނީ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވެސް އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.