ސިއްރު ފެންފުށީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފުލުހުން ނަގައިފި

ސިއްރު ފެންފުށީގެ ފަޅު ތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފުލުހުން މިއަދު ނަގައި، ހުސްކޮށްފި އެވެ.


ށ. ސިއްރު ފެންފުށީ ރިސޯޓްގައި ހެދި ކޮރަލެރިއަމްގައި ހުރި ބުދުތައް ފުލުހުން ނެގީ އެތަކެތި ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ އެ ތަކެތި ނަގައި، ނައްތާލުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރު ކުރުމުންނެވެ. އެ ތަކެތި ނެގުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ އެތަން ހަދާފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ އެތަން ނެގުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ދައުލަތުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ކޮރަލެރިއަމްގައި އިންސާނުންގެ ސޫރައާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުރި ބުދުތައް މިއަދު ހަވީރު ނަގައި، ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާޓިސްޓެއްގެ ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް ހެދި އެ ގެލަރީ ހަދާފައިވަނީ މޫދުގެ ދިރުންތަކާއި އިންސާނުންނާ އޮތް ގުޅުން ދައްކުވައި ދިނުމަށް އިންސާނުންނާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ބުދުތަކާއި އޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ މުރަކަތަކުންނެވެ. އެ މައްސަލާގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވި އެވެ.