މައުމޫން، 12 މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް ދޫކޮށް، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 12 މެމްބަރުންނާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މައުމޫނާ އެކު، އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އިތުރުން ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ދާދި ފަހުން ކަނޑައެޅި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައުމޫން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާ އެކު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އޮތީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކޯލިޝަން ރޫޅިގެން ނުގޮސް، ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ވެސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން އެއްބައިވަންތަ ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މައުމޫންއާ ބައްދަލު ކުރެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ)ގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައި އޮންނަތާ އަހަރެއް ފަހުން، ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަނީ އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، މައުމޫނާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. --- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި އަށް މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހުމަދާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހުސެއިން ޝަހުދީ އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ސިނާން ވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އަށް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުން އެ މައްސަލަތައް އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ އެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށް ބައެއް މެމްބަރުން މާދަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ވަނީ ޗިޓު ފޮނުވައިފަ އެވެ.

މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަށް މެމްބަރުންނަށް ވެސް މަޖިލިހުގައި ތަމްސީލް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.