ވަޅިން ހަމަލާދީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

ރޭ ދަންވަރު މާލޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަރާލައިފި އެވެ.


އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މަރުވެފައި ވަނީ ށ. ފޭދޫ ހީނާމާގޭ (ގ. ކޯޒީ) އިސްމާއިލް ޝައްފާން ޝަރީފެވެ. މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އައި އެ ކުއްޖާ އަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު ދޭއް ޖަހާކަންހާއިރު، ގ. ސަބްދޭރިޔާ މަގުންނެވެ.

ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި އެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ޝައްފާނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ކަރަށެވެ. އަދި އެ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު މީހަކު މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީގައި އިއްޔެ މެންދުރު ހިންގި މާރަމާރީއެއްގައި ވެސް އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވަނީ ޒަހަމްކޮށްލާފަ އެވެ.

ސ. މަރަދު އާއި މާލޭގައި ވެސް މި ހަފުތާގައި ވަނީ މާރާމާރީތަކެއް ކުރިން ހިންގައިފަ އެވެ. އެ މާރާމާރީތަކުގައި ޒަހަމްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ހާލު އަދި ވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އައިޖީއެމްއެޗާއި އޭޑީކޭއިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ފަސް މީހުން ވެސް ހައްޔަރުކުރީ، ފިހާރަ އަކުން ވަޅި ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް ފަހު، ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ޕެޓްރޯލް އަޅަން މަޑުކޮށްގެން ތިއްބައި ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ފެނުމުން، ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ވަޅިތަކާ އެކު އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.