އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓުގެ ކްރޫއަށް ތައުރީފު

ލޭންޑިން ގިޔަރު ހަލާކުވެ މިއަދު އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓު ދުއްވި ކެޕްޓަނާއި، އެ ބޯޓުގެ ކްރޫއަށް މޯލްޑިވިއަނުންނާއި އާންމުން ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.


މޯލްޑިވިއަނުން ކުރި ޓްވީޓެއް

މޯލްޑިވިއަނުން، ފްލައިޓުގެ ކެޕްޓަން އަބްދުލް ބާސިތް އިބްރާހީމާއި ފަސްޓް އޮފިސަރު ރިމާހު ރުޝްދީ އަދި ފްލައިޓް ސުޕަވައިޒަރު ހަސްނާ މުހައްމަދުގެ ފޮޓޯއާ އެކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުން ވެސް ކެޕްޓަނާއި ކްރޫ އަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި އަވަހަށް ނިންމި ހިތްވަރުގަދަ މޮޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ފަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ އެ ފްލައިޓުގެ ލޭންޑިން ގިޔަރަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ވައިގެ ތެރޭގައި އެއް ގަޑިއިރާއި 20 މިނެޓު ދުއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ހާމަ އެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި އެތަނުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ކްރޫއަށް ތައުރީފުކޮށް މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފްލައިޓު ނުޖެއްސި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވީ އޭގެ ލޭންޑިން ގިޔަރު ނުވެއްޓި ތާށިވެފައި އިނުމުންނެވެ. އެ ބޯޓު ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ތިރިން ދުއްވުމަށް ފަހު އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރުން، އެ ގިޔަރު ތިރިވެފައި އިންތޯ ބެލި އެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރު ޓަވަރުން އެންގީ ގިޔަރު ތިރިނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ފްލައިޓުގެ ކްރޫ އިން ދެން މަސައްކަތް ކުރީ އެ ގިޔަރު މެނުއަލްކޮށް ވައްޓާށެވެ. ފްލައިޓު ޖެއްސީ މެނުއަލްކޮށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވި ކަމަށް އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުންނެވެ.

އިމަޖެންސީގައި ބޯޓު ޖައްސަނީ

ބޯޓު ޖެއްސި އިރު އެއާޕޯޓް އޮތީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ޓްވީޓްގައި ބުނީ އިމަޖެންސީ ލޭންޑިން "ސްމޫތު" ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.