މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން އަގުހެޔޮކޮށް މެޑިސިން ކިޔެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް، އަގުހެޔޮކޮށް މެޑިސިން ކޯސްތަކެއް ކިޔަވައިދޭން މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.


ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި މެޑިސިން ކޯސްތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމީ، މެލޭޝިއާގެ ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވާސިޓީންނެވެ. އެ ޔުނިވަސިޓީއާ އެކު ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ބައެއް ކޯސްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެގޮތުން، ޑޮކްޓާ އޮފް މެޑިސިން އަދި ބެޗަލާސް އޮފް ފާމަސީ އޮނާސް ކޯހުން 15 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދަރިވަރުންނަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މިނިސްޓްރި އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއް

އެ ދެ ކޯހުގެ އިތުރުން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އެހެން 50 ކޯހަކުން ވެސް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް 15-20 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް އަގުހެޔޮކޮށް ދިވެހިންނަށް ހޯދައި ދިނުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވައުދެކެވެ. އެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ގޮތް ވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.