މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފަށާނީ މަޣުރިބު ނަމާދަށް ފަހު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މަޣުރިބު ނަމާދަށް ފަހު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ޖަލްސާ ބާއްވަން ކުރިން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ އިރުއޮއްސި 6:45 ގަ އެވެ. ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ ނުގުޅޭ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޖަލްސާ އަށް މޯދީ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ މެމްބަރުން ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ފަށާނެ ސީދާ ވަކި ވަގުތެއް ބަޔާނުގައި ނެތެވެ.

"ބޮޑުވަޒީރު ތަގުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ދުވަހުގެ މަޣުރިބު ނަމާދަށް ފަހުގައި ކަމުގައި ދެންނެވިން،" މަޖިލީހުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މޯދީ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އާއި މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ބޭރުގެ ވެރިންނަށް މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވޭނީ މެންބަރުންގެ ރުހުން ލިބިގެންނެވެ. އެ ފުރުސަތު މޯދީ އަށް ދެއްވަން ނިންމެވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.