ދަތުރުފުޅުގެ މުހިއްމު ކަން މޯދީ ވިދާޅުވެދެއްވީ ދިވެހި ބަހުން

ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތް ސަބަބު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދިވެހިބަހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓަކުން ވިދާޅުވެދެއްވައިފި އެވެ.


ޓުވިޓާގައި 47 މިލިއަން މީހުން ފޮލޯކުރާ، މޯދީ ލެޓިނުން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ހުންނެވީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށެވެ. ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރައްވައި ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުން ދައްކުވައި ދެނީ، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިފައިވާ ވަރުގަދަ ގުޅުމުގެ މުހިއްމު ކަމެވެ. އެއާއެކު ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޯދީ ކުރެއްވި ޓުވީޓް

މޯދީގެ މި ޓުވީޓާ އެކު ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެމަނިކުފާނަށް ދިވެހި ބަހުން މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް މޯދީ ދިވެހި ބަހުން ޓުވީޓެއް ކުރެއްވައި ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯއްދެވި އެވެ. އެ ފަހަރު މޯދީ ޝެއާކުރެއްވީ ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޝާހިދު އަދި މަރިޔަމް ވަހީދާ ހިންދީ ބަހުން ކިޔާފައިވާ "ވައިޝްނަވް ޖާންތޯ" އެވެ. އެއީ ސުލްހްވެރިކަމާއެކު އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ބާނީ މަހާތުމާ ގާންދީގެ 150 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ގުޅޭ ލަވަ އެކެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދައުވަތަކަށް ދެ ދުވަހަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ފަސް ދާއިރާއަކުން ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު ކާގޯ ޕެސެންޖަ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ ރާޑަ ސިސްޓަމް ވެސް މި ދަތުރުފުޅުގައި، އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މޯދީ މިރޭ ތަގުރީރުކުރައްވާނެ އެވެ. މިއީ، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ގައުމުގެ އިސްވެރިއަކަށް އެރުވޭ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ޝަރެފެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އިންޑި އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވި އެވެ. އެކަމަކު، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމާ އެކު ދެ ގައުމުގެ ޒަމާންވީ ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް މިވަނީ ބަދަހިވެފަ އެވެ. އެކި ދާއިރާއަކުން އެހީތެރިކަން ވެސް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.