ބޮޑު އެކްސިޑެންޓަކަށް އަހަރެއް ވާން ކައިރި ވެފައި ވަނިކޮށް މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް ދިޔަ މައްސަލައިގައި، ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ ލައިސަންސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ޖޫން 26، 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މީހާގެ ލައިސަންސް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ހިފެހެއްޓީ އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓުގެ ތަހުގީގު ނިންމައި އެ ޒުވާނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 21 ގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ކިބައިން އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ދެ ސައިކަލް ޖެހި ވިއްސައިގެން ގޮސް ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ށ. މަރޮށީ އިބްރާހީމް ވަސީމް ވަނީ ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފަ އެވެ. އޭނާގެ ބޯ ބިންމަތީގައި ޖެހުނުލެއް ބާރުކަމުން ބޮލުގެ ނާށިގަނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އަދި ވަނީ ސިކުނޑީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ލައިސަންސް މި ސަރުކާރުން މި ހިފެހެއްޓީ އެކަން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ވަސީމްގެ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާތާ އަދި އެކްސިޑެންޓަށް އަހަރެއް ވާން ހަފުތާއަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ހިނގާފައިވާ ބޮޑެތި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވެފައި ވާއިރު އެ މީހުންނަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާއިލާތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.