އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ސުޝްމާ ސްވަރާޖް މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.


އުމުރުން 67 އަހަރުގައި ސުޝްމާ އަވަހާރަވީ މިއަދު ހާޓް އެޓޭޖެއް ޖެހިވަޑައިގެން، ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށެވެ. މިދިޔަ މެއި މަހާ ހަމައަށް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ސުޝްމާ، ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވެސް ވާދަ ނުކުރެއްވީ ސިއްހީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްވެގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު ވެސް އަދި އާ ސަރުކާރާ އެކު އެ ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރަން ފެށިއިރު ވެސް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ކަންކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ ސުޝްމާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަފާތު ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް މިހާރު ހުންނެވީ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަދި އިސް ޑިޕްލޮމެޓެއް ކަމަށްވާ ސުބަރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރެވެ.

ސުޝްމާ އަކީ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިންދިރާ ގާންދީ އަށް ފަހު، އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާ އެވެ.

އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އުމުރުން އެންމެ 25 އަހަރުގައި، އެ ގައުމުގެ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓްގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ނިއުދިއްލީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ކަން ވެސް ސުޝްމާ ކުރެއްވި އެވެ.