މުންޑޫ އާއި ގާދޫ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ލ. މުންޑޫ އަދި ގާދޫއަކީ ފަޅުރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސޮއި ކުރައްވައި ވަކިވަކިން ނެރުއްވި ދެ ގަރާރެއްގައި ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެ ދެ ރަށަކީ މީހުން ދިރި ނޫޅޭ ދެ ރަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގާދޫ މީހުން ވަނީ ލ. ފޮނަދު އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެ ރަށުގައި ހުރި ކޮންމެ ގެއަކަށް ސަރުކާރުން 60،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް ދީ، ރަށް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ފަހު އެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ރަށުގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކީ ސަރުކާރުގެ ތަކެތި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

ގާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްއަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ފޮނަދު އަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ގާދޫ މީހުންނަށް ފޮނަދޫގައި އަޅައި ދޭންޖެހޭ 23 ގެއެއް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލ. ގާދޫ: މި ރަށުން މީހުން ފޭބީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު.

މުންޑޫ ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅިއިރު، އެ ރަށުގައި މިހާރު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ.

މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނައީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ރަށް ފަޅުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މީހުން ލ. ގަމަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިއީ، ނައީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މުންޑޫގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. އަދި އިމްތިހާނުތައް ކައިރިވެފައި އޮއްވައި އެ ގޮތަށް ނިންމުމުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އެތައް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރުހުން ނުހޯދައި މި ކަން އެ ކުރީ. މަޝްވަރާކޮށްގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ،" ނައީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް އެނގޭނީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަހެއް ލިބުމުންނެވެ.