ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމާ އެކު، އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ދަނީ މާލޭގައި ކޮންމެ ރެއަކުން ހެން މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މިއަދު އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނުވަ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ރޭ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ ތިބި ހަތަރު މީހުން ވެސް މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެމަނިކުފާނު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާ އެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. އެ ހުކުމާ އެކު، އެމަނިކުފާނު މާފުށީ ޖަލަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.