ރަށްރަށަށް އަރައި ހުޅުޖަހައި ވައްކަންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާފައިވާ ހުޅުޖެހުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ފަސް ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރަކަށް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އިރު ވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް އެންގުމެއް ނެތި ރ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއްގައި އުޅެމުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ރާވައިގެން ބޮޑެތި ވައްކަންތައް ކޮށް މުދަލަށް ގެއްލުންދޭ މައްސަލާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު އެކި ރަށްރަށުގައި ހުޅުޖެހުމުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ވާއިރު މިއީ ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ރަށްރަށަށް އަރައި ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނެގުން ފަދަ އަމަލުތައް ވެސް ހިންގާފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ވެސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މަޑުއްވަރީގައި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ ހަމީހުންނަށް ވަނީ ދައުވާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މަޑުއްވަރީން ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ފުލުހުން މިފަހަރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް ބަލާފައި ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުމުގެ މީހުން އުޅޭ ތަންތަން ކަމަށެވެ.