ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކައިރީ މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.


ވޮއިސް އޮފް ޗިލްރަން (ވީއޯސީ) އިން ހަވީރު 4:00 ގައި މުޒާހަރާ ފަށަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ނަމަވެސް، މުޒާހަރާ ކުރަން މީހުން އެއްވި އިރު އެ ސަރަހައްދު އޮތީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވެ، މުޒާހަރާއަށް ދިޔަ މީހުން އެއްވީ މަޖީދީމަގާއި އަލިކިލޭގެފާނު ގުޅޭ ކަންމައްޗަށެވެ.

"ރޭޕިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް" ގެ ނަމުގައި ވީއޯސީ އިން ބޭއްވި މި މުޒާހަރާގައި 150 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވި އެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކައިރި މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި އަންހެނަކު، ޕޯސްޓަރެއް ހިފަހައްޓައިގެން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ގޮވާލީ މިފަދަ ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ދިނުމަށެވެ. އަދި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، މިފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތް ވިޔަ ނުދީ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލި އެވެ.

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް ބޭއްވި މި މުޒާހަރާ ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވާ ވީއޯސީގެ އޯގަނައިޒިން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު މަރިޔަމް އިހްމާ ޝަރީފް ބުނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާނު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

"ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ޒިންމާ އަދާކުރާ ނަމަ މިކަހަލަ ކަމެއް ނުވާނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު، ފިހާރައެއްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޯސްޓަރެއް ހިފައިގެން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވަނީ -- ފޮޓޯ ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކައިރީ ދޮޅުގަޑިއިރު އަޑުއުފުލުމަށް ފަހު، އެއްވި މީހުން ހިނގައިގަތީ މަޖީދީ މަގުން އިރަށެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެ މީހުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި ހޫނުވި އެވެ. މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް އަށް އެރުވި ނަމަވެސް، އަނެއް ދޮރުން ނުކުމެގެން އެ މީހާ ފިލި އެވެ.

މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް އަށް އަރުވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މުޒާހަރާ ނިންމާލީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުރި އިށީނދެ ތިބެ، ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު އެކި މީހުންގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މީހުން އެއްވެ ނޫޅެން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވާތީ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ވެސް ދިޔައީ މިކަން ހަނދާންކޮށްދެމުންނެވެ. މާސް އަޅައިގެން ތިބި ނަމަވެސް ގިނަ ވަގުތު އެންމެން ތިބީ އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ އެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުރިމަތީގައި އިށީނދެގެން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، މުޒާހަރާ ކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ މަޖިލިސް ދޮށުގައި ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ.