ބަލި މީހުންގެ ދެވަނަ ބެޗެއް އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންގެ އިތުރު ބަޔަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކޮށްފައި އޮތަސް، ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުން ފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދިނެވެ. އެހެންވެ، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް 28 މީހަކު އިއްޔެ ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި، އިތުރު ދިވެހިންނަށް ވެސް ފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަފީރު ދެއްވި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ މަސައްކަތް އާސަންދައާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވާ އެ ގައުމުގެ މީހުންގެ ވެސް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީންގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުން ރާއްޖެ އިން ގެންދާ ބަލި މީހުންނާއި އެހީތެރިން ވެސް ކަރަންޓީންގައި ތިބެން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓީންގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ބަލި މީހުންނާއި އެހީތެރިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް އެ މީހުން ޓެސްޓް ކުރާނެ އެވެ. އިންޑިއާ އަށް ދިއުމުން އެ ގައުމުން ވެސް އެ މީހުން އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރާނެ އެވެ.