ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ، އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 43 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުންޏެވެ.

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަަތއް ރިޕޯޓުކުރާ އަދަދު މިހާރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ވެސް ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ އާންމު ކުރަމުންނެވެ.