ޚަބަރު / ލާމު ލިންކް ރޯޑް

ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓުވި މީހާ، ފަރުވާ ދޭތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުން މަރުވެއްޖެ

ލާމު ލިންކް ރޯޑް: މި މަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ރޭ ވެސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި

ލ. ލިންކުރޯޑުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މަރުވީ، ފަރުވާ ދެމުންދާތާ ދެ ހަފުތާ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށް، އައިޖީއެމްއެޗުގަ އެވެ.

މަގުމަތީ ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވެހިކަލެއްގައި ސައިކަލަކުން ޖެހިގެން ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި، ގަމު މުކުރިމަގު، އަހުމަދު ފަހީމް 29، އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އޭނާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ. ހާލު މާ ބޮޑަށް ގޯސްވާން ފެށުމުން ދެން ފަހީމް ގެނައީ މާލެ އަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ފަހީމްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަން ބިނދި، ބޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވި އެވެ.

މިއީ ލ. ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި މަރުގެ މިފަދަ ތިން ވަނަ އެކްސިޑެންޓެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 33%
icon sad icon sad 67%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

15 November 2020

ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ސަލާން ޖަހާއިރުވެސް އަނެއްކާ 800މ ޑޮލަރުގެ ބްރިޖެއް އަޅާން ދަރަނި ނަގާން ނޫންތޯ ތިއުޅެނީ. # ތިޔަ ބުރިޖަށް ދައްކާންޖެހޭ 300މ ޑޮލަރު މާލޭބޭފުޅުން އަތުން ފައިސާ ނުނަގާވެސް ދައްކާން ވާނެ. އެކަން ކުރުމަށްޓަކާ ރަށްރަށުގެ ރައްޔަތުން ގުއިވަޅު ފެންނުބޯން ވެގެން ގޭތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފެންވަޅު ތަކުންނާއި، އަލަ ދަނޑު އަދި ގޭތެރޭގައި ހައްދާ ފަތްކެޔޮގަހާއި ކާށި ފަދަ އެއްޗެހިން ބަންޑާރަ ބައި ނަގާން ފައްޓަވާ. ތިއީ ލާމަރުކަޒުކުރާގޮތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލިއަފީފު

15 November 2020

ކަލޯ ހަބަރާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް ކޮމެންޓެއް ލިޔަން ނޭނގެންޏާ އެއްޗެއް ނުލިޔެ ހުރެބަލަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބަސް

15 November 2020

ލިންކް ރޯޑް ގައި ޕާރކްކޮށްފައި އޮތް ވެހިކަލެއްގަ ޖެހިފަ. ޕާރކް ކުރިމީހާއަށް ޕާކިން ޒޯނެއްކަމަށް ހީވީކަން ނޭގޭ. މަރުހޫމުގެ ފުރާނައަށް ﷲ ރަހްމަތް ލައްވާށި. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله في الجنة آمين

The name is already taken The name is available. Register?

ސްޕީޑް

15 November 2020

މަޑުން ދުއްވާނަމަ ޕާކުކޮއްފަ ހުންނަ އެއްޗެހިވެސް ފެންނާނެދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!