1 hour ago

8

ލަންކާ ސަފީރަކަށް މުންދު އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

1 hour ago
"މި ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް"
2 hours ago
ޝާފިއު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު
54 minutes ago
ސައުދުގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި