4 hours ago

13

މަސީހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދީ، އާ ދައުރަކަށް ހޮވައިދޭނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓްގައި މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓްދެއްވާ މެމްބަރުން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވާނެ...

13 hours ago
ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުން މާލެ އަށް ބަދަލުކޮށްފި!
15 hours ago
މަހްލޫފަށް ނުހައްގުން ދޭ އަނިޔާ ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި
12 hours ago
ދެމައިންގެ ހާލަށް ބަދަލެއް ނާދޭ، ސީރިއަސް: އައިޖީއެމްއެޗް