13 hours ago

60

އަގު އުފުލުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުން

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 hours ago
އަގުހެޔޮކުރަން ޝަރުތުކޮށް ފަޅުރަށްރަށް ހުޅުވާލައިފި
14 hours ago
ސީޒަން އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި ހިނގާލައިފި
8 hours ago
މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ