12 hours ago

12

ޔާމީންގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ހަށިގަނޑުގެ 14 ތަނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނުނު، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވާތީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު...

12 hours ago
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު މިނިވަންވާން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ
11 hours ago
ޔާމީންގެ މަރަކީ މީޑިއާ އަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ސަރުކާރު
12 hours ago
ނާސިރާގެ ފަރާތުން އިތުރު ވީލް ޗެއާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި