Worldwide

 • 63,052,730
  confirmed
 • 43,531,208
  recovered
 • 18,056,758
  active
 • 1,464,764
  deaths

Maldives

 • 12,994
  confirmed
 • 11,902
  recovered
 • 1,046
  active
 • 46
  deaths
 • 94
  hospitalized
 • 326
  isolated

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް: 1676

Trends

Daily Cases

Active Cases


14 hours ago

10

ރައީސް، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ފެރިސް ހަޑާޑް ޒާވޮސް އަދި ކަންޓްރީ މެނޭޖަރު ޝިއޯ ކަންޑާއާ މިއަދު...

6 hours ago
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވިތާ 3މަސް ވެއްޖެނަމަ ޓެސްޓު ކުރާނެ
7 hours ago
އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
1 day ago
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ކަރަންޓީނު ލުއިކުރެވޭނެ ކަމަށް

17 hours ago

5

އީރާނުގެ ސައެންޓިސްޓުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލަށް

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 29) - އީރާނުގެ އެންމެ ސީނިއާ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އަޅުވައިފި އެވެ.

17 hours ago
މެލޭޝިއާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވުމުން
1 day ago
ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފް ބަލައި ނުގަތް
2 days ago
ވައިޓް ހައުސް ދޫކޮށްލައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވައިފި

16 hours ago

10

ދަގަނޑޭ އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ސަޕޯޓަރުންގެ ވަރުގަދަ...

19 hours ago
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް: ސީޖީއެފުން ރާއްޖެ އަށް ފަންޑްދޭނެ
21 hours ago
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ސިޓީ ފަސް ގޯލުން މޮޅުވެއްޖެ
20 hours ago
ރެއާލް ބަލިވިއިރު ހަޒާޑަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ

14 hours ago

10

ރައީސް، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ފެރިސް ހަޑާޑް ޒާވޮސް އަދި ކަންޓްރީ މެނޭޖަރު ޝިއޯ ކަންޑާއާ މިއަދު...

18 hours ago
500 ޓޫރިސްޓުންނާ އަޒުރް އެއާ އަލުން ރާއްޖެއަށް
16 hours ago
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ޕިޗް މުބާރާތަށް ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ
19 hours ago
ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

22 hours ago

2

"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް މަޖާ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 hours ago
ކަންގަނާގެ އޮފީސް ތަޅާލުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ
22 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
22 hours ago
އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގެ އެވޯޑް ހަފުލާތައް ނުބާއްވާނެ

22 hours ago

1

މަރަޑޯނާގެ ގަބުރާ އެކު ފޮޓޯ ނެގި މީހާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މަރުވި އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފައި އޮތް ސަންދޯކުގެ ތެރޭގައި މަރަޑޯނާގެ ގަބުރު ފެންނަ ގޮތަށް ނެގި ސެލްފީއެއްގެ...

22 hours ago
ރެޑްމީގެ ސްމާޓް ގަޑި 45 ޑޮލަރަށް
22 hours ago
ވިޝަން އާބަނޯޓް: ހުރިހާ ކަމެއް ތަފާތު ކާރެއް
1 day ago
ތަފާތުކޮށްލަން އަސޭމިރުސް ސައެއް ބޯލާ!