2 hours ago

ޕާކިސްތާނަށް އެމެރިކާ އިން ޕްރެޝަރު ކުރަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 23) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތާލިބާނުންނަށް ވާގިވެރިވާ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

1 hour ago
ޑީއެންއޭގެ އާ ހެއްކާ އެކު މަރުގެ އަދަބު ފަހު ވަގުތު މަޑުޖައްސާލައިފި
1 day ago
އަވި އައިނު ނެތި ޓްރަމްޕް އިރުކޭތަ އަށް ބައްލަވައިފި
1 day ago
ވަރިއާ ބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމައިފި

6 hours ago

6

"ބޮސް" ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލާނެ: ނަހުލާ

ފިލްމް "ބޮސް" އިން ބޭނުން ވަނީ ބެލުންތެރިން ރޮއްވައިލަން ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

6 hours ago
ބޮޑު އީދަށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ލަންކާ އަށް
6 hours ago
ކަރިޝްމާ އާއި ކަރީނާ އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި
6 hours ago
"ޖުޅްވާ 2"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ

6 hours ago

3

މިނިމަސް ކާ މީހަކު ފުލުހުންނާ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެއްޖެ

ދެކުނު އެފްރިކާގައި މީހަކު މަރާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ މަސް ކޭ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލު ވެއްޖެ އެވެ.

6 hours ago
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ހެޑްފޯން
1 day ago
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ލިފްޓު ތެރޭ ތާށިވެ ދެބުރިވެއްޖެ
1 day ago
އެޕަލް ވޮޗް: ޖުމުލަ 15 މިލިއަން ގަޑި ވިއްކާނެ

2 hours ago

1

އަސަދުﷲ ބާކީކޮށް ދަގަނޑޭ ޓީމުގައި ހިމަނައިފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންނަ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން، މެޑިކަލް ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބާކީކޮށް، ނިއު...

2 hours ago
މާޒިޔާ މަގާމް ދަމަހައްޓަން ތިނަދޫއާ ދެކޮޅަށް
2 hours ago
ފުރަތަމަ ސެމީގައި އަނަންތާރާ އާއި ގްރޭންޑް ޕާކް
1 hour ago
ޒިލާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ފުރަތަމަ މެޗު ކިންގްސް އަށް

1 hour ago

ލިވަޕޫލަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފެންވަރު ކްލަބެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކޮލިފައިވުމަށް ޕްލޭއޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޖަރުމަނުގެ ހޮފެންހައިމްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ލިވަޕޫލަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު...

56 minutes ago
ނޭމާ އަށް ދިން ބޯނަސް އަނބުރާ ހޯދަނީ
42 minutes ago
ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކުރަން
23 hours ago
ރާމޯސް އަށް ދައްކާ ރަތްކާޑު: ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް