4 hours ago

1

ތިން ދުވަހަށް ފަހު ހަލަބުގެ ހަމަލާތައް ފަށައިފި

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތައް ތިން ދުވަހަށް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެއިން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން...

3 hours ago
ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނި މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން
3 hours ago
އެވަރެސްޓަށް އެރި ފުރަތަމަ އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ
20 minutes ago
މޫސަލްގެ ހަނގުރާމައަށް ތުރުކީ ވަންނަން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

8 hours ago

ވަރިއާ މެދު އެންޖެލީނާ ޖޮލީ "ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް"

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖޮލީ ނިންމި ވާހަކައާ އެކު އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމާއި ހިތްދަތި...

8 hours ago
އަކްޝޭގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑިއުސަރު ފަގީރު ހާލުގައި
8 hours ago
"ޑަންގަލް"ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ތައުރީފު އޮހެނީ
6 hours ago
ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ފަހު ނަހުލާ އާ މަސައްކަތަކަށް

8 hours ago

ހިކުނު ވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ފަލަވަނީ ކީއްވެ؟

ބުރަ މަސައްކަތުން ހަށިގަނޑުން ހިކޭ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސާހިތަކު މީހާ ފަލަވަނީ ކީއްވެތޯ އެއީ ޑައެޓްކުރާ މީހުންނާއި ފަލަ ބަލި ރިސާޗްކުރާ މީހުންގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު އެއް ސުވާލެވެ.

8 hours ago
ލޯބި ވެވުނީތަ؟ ތިއީ ކުށްހީއަކަށް ވެދާނެ
8 hours ago
ސެންޓާއި ކޮލޯން އަދި އޭގެ ވަސް ތަފާތުވާ ގޮތް
1 day ago
ތަފާތު ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކޮށްލަމާ!

5 hours ago

އީގަލްސް ތަށި ދިފާއުކުރަން، ޓީސީ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް އިން ތަށި ދިފާއުކުރަން ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި...

6 hours ago
"ދިވެހި ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދީފިން"
13 hours ago
މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި
2 hours ago
ކުޑަ އައްޔަ ވިލިނގިލި ޕްރޯ ކާމިޔާބުކޮށްފި

4 hours ago

4

މެސީގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

4 hours ago
މޮރީނިއޯ އަކީ ޗެލްސީގެ ވާދަވެރިއެއް: ކޮންޓޭ
4 hours ago
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް މިލާން ފަރަގުކުޑަކޮށްފި
3 hours ago
ލިއްޕީ ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވެއްޖެ