1 day ago

6

އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެމެރިކާ އަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭން ކުޑަ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކުރިއަށް...

1 day ago
ސްރީ ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް
1 day ago
އިންޑިއާގެ އޭޓީއެމެއްގައި ހުރި މިލިއަން ރުޕީސް މީދާ ކާލައިފި
23 hours ago
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފި

2 hours ago

1

އައިސްލެންޑް: ފިވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް!

މީގެ 15 ވަރަކަަށް އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު އައިސްލެންޑަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭ އެ ޓީމުން ފުޓްބޯޅައިގައި...

2 hours ago
ރޮނާލްޑޯގެ ޖާޒީ ހޯދަން ރެފްރީ އެދިފައެއް ނުވޭ: ފީފާ
2 hours ago
"އާޖެންޓީނާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުޅޭ"
11 hours ago
އާޖެންޓީނާ ހާސްކޮށްލުމަށް ފަހު ކްރޮއޭޝިއާ އަނެއް ބުރަށް

4 hours ago

އޮގަސްޓް 15: އަކްޝޭ އާއި ޖޯންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގާކުރާ އޮގަސްޓް 15، މި އަހަރުވެގެން ދާނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަކްޝޭ ކުމާރާއި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށެވެ.

4 hours ago
"ސަންޖޫ" އަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ވިންދޫ ބޭނުންވީ ރަންވީރް
4 hours ago
"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ފްލޮޕްވުމުން ހިތް ހަލާކުވި: ރަންބީރް
4 hours ago
"ދަޅަކް"ގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ތައުރީފު ޖާންވީ އަށް

4 hours ago

އިންސްޓަގްރާމަށް މިހާރު 10 މިނިޓްގެ ވީޑިއޯ ލެވޭނެ

އިންސްޓްގްރާމަށް ލެވޭ ވީޑިއޯތައް ކުރިއަށް ވުރެ ދިގު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އެ ހިދުމަތް (އައިޖީޓީވީ) ބުދަ ދުވަހު ސެން ފްރާންސިސްކޯގައި...

4 hours ago
ކުޅިވަރުގައި ވެސް އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ
1 day ago
އަނބިމީހާއާ ހެދި ވޯލްޑް ކަޕަށް ފޮނުވަން ޖެހުނީ ސޫރަ
1 day ago
ދަރިން މާ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން

13 hours ago

16

ދަގަނޑޭ އާއި ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލީ އެފްއޭއެމުން!

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުސާރަ ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލީ އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާ ސްޓޭޓަސް...

21 hours ago
ތޮއްޑޫ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާސް އަށް
1 day ago
ޖޭޖޭ ބައިވެރިނުވޭ، ޔޫވީ އާއި ވެލެންސިއާ ގަދަހިފުމަކަށް
2 days ago
ބޮބީ: މާޔޫސްކަމުން ހޯދި ހިތްވަރުން ޗެމްޕިއަނަކަށް!