5 hours ago

2

"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

4 hours ago
ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އަނެއްކާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
3 hours ago
އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް
2 hours ago
ކުރު ރާސްތާ އާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި

8 hours ago

ކުޅުންތެރިން "ނުލިބުމުން" ޔުނައިޓެޑުން ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދަނީ!

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 14) – ނިމިގެން ދިޔަ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މާބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރި އެތައް ބަޔެއްގެ ނުރުހުން އަމާޒުވި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ކްލަބުގެ ޓްރާންސްފާގެ...

8 hours ago
ކޮންޓޭ ހުރި ނަމަ ވިލިއަން ޗެލްސީގައި މަޑުނުކުރީސް!
6 hours ago
ބާސެލޯނާގެ ވިޔަފާރި އަދި ނުނިމޭ: ބާޓޮމެއު
6 hours ago
ސިލްވާ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

8 hours ago

ބާދްޝާގެ އަލަތު އަލްބަމް "ވަން" 17 ގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާގެ އަލަތު އަލްބަމް "ވަން" މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

8 hours ago
"ލައިފް އިން އަ...މެޓްރޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ
8 hours ago
"ކަސޯޓީ 2" ނެރޭޓްކޮށް ދޭނީ ޝާހްރުކް ހާން
8 hours ago
މުދައްސަރް ބޮލީވުޑް ފެށީ ކަރީނާގެ ސާޅީ އިސްތިރިކުރުމުން

8 hours ago

8

ވިއަގްރާގެ ފައިދާ އެހެން ކަމަކަށް

ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ވިއަގްރާ އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް، ލޮލުގެ ފެނުން އިތުރަށް ނިކަމެތިވިޔަ ނުދިނުމަށް...

8 hours ago
ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ޝަރަފް ސެމްސަންގް ބޭނުން
8 hours ago
ފަލަ އަންހެން ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު
8 hours ago
ފެންބޮޑުވިޔަސް ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ދިޔައި ކުރިއަށް

4 hours ago

1

ކުޑަކާއްޓޭގެ ފޯކަސް މި ވަގުތު ބީޗްވޮލީ އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އަކީ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ވެސް އެންމެ ބަރޯސާވާ އެއް ކުޅުންތެރިއާ އެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ...

3 hours ago
ރާއްޖޭން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެނީ
1 day ago
ގޭމްސްގެ ތަޖުރިބާގެ ފައިދާ ސާފްގައި ކުރާނެ: އާތީ
1 day ago
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖަމިއްޔާގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސަކަށް ޝަވީދު