23 minutes ago

އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު...

23 hours ago
ކިމްގެ ސަމިޓާ މެދު ޓްރަމްޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި
23 hours ago
އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަލަސްތީނުން އައިސީސީ އަށް
22 hours ago
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މަރު

12 hours ago

1

ޓައިގާ އާއި ޑިޝާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މާޗް މަހު ރިލީޒްކޮށް 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބާގީ 2" ގެ ދެ ތަރިން އަދި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އަނެއްކާ ވެސް ޗުއްޓީ...

2 hours ago
އާލިއާ ފިލްމް ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކުރަނީ
2 hours ago
15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ސުޝްމިތާ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ
2 hours ago
"މެން އިން ބްލެކް" އިން ލިއަމް ނީޒަން ފެނިދާނެ

2 hours ago

1

ދަރަނިވެރިންގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ސިނަމާތަކަށް

ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގައި ދަރަނިވެރިންގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

2 hours ago
ޖީބަށް ލުއި އަތަށް ހެޔޮވަރު ޑްރޯންއެއް
2 hours ago
ސިރީ އަޑު ބަދަލުކުރަނީ
2 hours ago
ކުއްތާއެއް، އެކަމަކު "ދަރިންނަކީ" އަސްދޫނިތަކެއް

10 hours ago

13

އުނދަގޫ މޮޅަކުން ނިއު އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

19 hours ago
މާޒިޔާ އިން އިޓަލީ ކީޕަރު ފޮނުވާލައިފި
1 day ago
ނިއު އަށް ލީގުގެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތެއް
1 day ago
ވިކްޓަރީ އާއި ގްރީން އިން ޕޮއިންޓް ހިއްސާކޮށްފި

21 minutes ago

1

ހުރިހާ ތަށްޓަކަށް އާސެނަލް ވާދަކުރާނެ: އެމެރީ

ލަންޑަން (މެއި 24) - އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އާސެނަލް ކުޅޭ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ ތަށްޓަކަށް އެ ޓީމު ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިއްޔެ އާސެނަލާ ހަވާލުވި ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

17 minutes ago
ބަލަކަށް ޗެލްސީގެ އިސް މަގާމެއް ހުށަހަޅައިފި
1 day ago
ގަރޭރޯގެ ދިފާއުގައި ވާދަވެރި ތިން ކެޕްޓަނުން ތެދުވެއްޖެ
23 hours ago
ބޭނުންވީ ރެއާލާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ފައިނަލެއް: ރޮނާލްޑޯ