9 hours ago

2

ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވަންޏާ ޓްރަމްޕް ވަކިވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންނާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ނުދާ ނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ...

6 hours ago
އިންޖީނު ގޮވި ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖެއްސުމުން ޕައިލެޓަށް ތައުރީފް
6 hours ago
އީރާނުން ބޭނުން ކޮންމެ ހަތިޔާރެއް އުފައްދާނަން: ރޫހާނީ
5 hours ago
ރޭޕުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އެކްޓިވިސްޓަކު ހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލަކަށް

22 hours ago

3

އައިޑޮލްގެ ތަރި އަމާން ޝަލަބީގެ ދައްތައާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ޝަލަބީ އިބްރާހިމާ އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިބްރާހީމް އަމާން، ޝަލަބީގެ ދައްތަ ބަލްގިޝް އިބްރާހީމްއާ ކައިވެނިކޮށް އެވެ.

14 hours ago
އެމެޒޯންގެ ރިއަލިޓީ ޝޯއެއްގެ ހޯސްޓަކަށް ޝިލްޕާ ޝެޓީ
14 hours ago
ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގަށް އާ ރެކޯޑެއް
13 hours ago
"ކަލަންކް" ގައި ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް

14 hours ago

2

ކޮފީ އާއި ނަޓްސް؛ ހިތަށް ފަރުވާއެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ތަށި ކޮފީ ބުއިމާ އެކު، ނަޓްސްގެ ބާވަތްތައް ކާ ނަމަ، ހިތަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީއަކަށްވާ ކަމަށް ދިރާސާތަކެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 hours ago
މިއީ އެންމެ 12 ހަފުތާއިން ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލު
14 hours ago
ޕްލާސްޓިކް ހަލާކުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ދެނެގެންފި
14 hours ago
މާސް އަށް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދާނީ އަންހެނެއް

7 hours ago

10

ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތާ މެދު ނިއު ކަންބޮޑުވެފައި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި 23 އަހަރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނުއިރު އަދި މިއަދު ވެސް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ގޭމް ޕްލޭނަށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ހުރަސްތަކެއް...

3 hours ago
ގްރީން އާއި ވެލެންސިއާ: ދެ ޓީމަށް ވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑު
9 hours ago
ދީމާ އާއި ރަފާ: ޓީޓީގެ އުއްމީދާ ގުޅިފައިވާ ދެ ތަރިން
1 day ago
ސާފްގައި ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

13 hours ago

28

މި ފަހަރު ވެސް މެޑްރިޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) – މި ސީޒަނުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ 42 ވަނަ ގޯލް ޖަހައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

12 hours ago
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ
11 hours ago
ދެ ވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
7 hours ago
ކޮންޓޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދުގައި