3 hours ago

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް

މުސްލިމް ހަ ގައުމަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން ދިއުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ދެ ވަނަ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް...

17 hours ago
"ތެޅެމުން ތެޅެމުން" ދިޔަ މަތިންދާބޯޓު ސަލާމަތްވެއްޖެ
1 day ago
ކެމެރާ މަނާ، ސީއެންއެން އިން ފޮނުވީ ކުރެހުންތެރިއެއް!
20 hours ago
ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރީ އުނދަގޫ ޝަރުތުތަކެއް: އެމެރިކާ

15 hours ago

17

ޝިރާނީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އެނބުރި އައުމެއް ނެތް

ދިވެހި ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދުމަށް ފަހު އާންމުންގެ ލޯމަތިން އައިޝަތު ޝިރާނީ ގެއްލުނުތާ ކިތައްމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަލުން ކޮންމެވެސް...

1 day ago
"ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގެ ސަޕްރައިޒަކީ ގޯވިންދާ
2 days ago
ނަހުލާގެ "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަހަށް
4 days ago
ތައިމޫރު މައްސަލައިގައި ކަރީނާ އާއި ސައިފް އަރާރުން

1 day ago

1

"އޮކްސިޖަން ބަންދުވެ" ހޮސްޕިޓަލަކުން 11 މަރު

އިންޑިއާގެ އިންދޯރުގެ އެމްވައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮކްސިޖަން ގުޅާފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޮކްސިޖަން މެދުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ...

1 day ago
އެއްބައި އިންސާނެއް ގޮތަށް އޮތް ކަންބަޅިއެއް ވިހެއީތަ؟
4 days ago
ކުށެއް ނެތްކަން އެނގުނު އިރު ޖަލުގައި 17 އަހަރު
4 days ago
އެންމެ ދިގު ކުއްޖާ އަދިވެސް މަންމައަށް ވުރެ ކުރު

11 hours ago

13

ނިއު އަށް ސްޕެއިން ކޯޗެއް ހަމަޖައްސައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އާ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިނުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނާއި އިންޑިއާ ލީގުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބަރޭރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 hours ago
މިއީ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ރިޒޭ ދިން މެސެޖެއް: ސާންތީ
18 hours ago
"ކުޅުންތެރިން ކޮންޓްރެކްޓަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ"
2 days ago
ވެލެންސިއާ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ޕޮއިންޓެއް

20 hours ago

ކުޅެން އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިލައިގެން ފޮތް ކިޔަން!

އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކުޅެން އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިލައިގެން ފޮތް ކިޔަން އިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަނަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން...

19 hours ago
ސެމީގައި ޗިލީ-ޕޯޗުގަލް އަދި ޖަރުމަން-މެކްސިކޯ
19 hours ago
ޗައިނާ އަށް ރޫނީ ފަސޭހައިން ހޭނޭނެ: އެރިކްސަން
1 day ago
މެސީ މެޑްރިޑާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް