Don't show this again CLOSE
Advertisement

12 hours ago

19

ލަންކާގެ އިންތިޚާބު ގޯޓާބޭ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެސްއެލްޕީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

9 hours ago
ނައްތާލަން ޖެހެނީ އިޒްރޭލް، މީހުންނެއް ނޫން: ޚާމަނާއީ
8 hours ago
ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުން ސަޖިތު ވަކިވެވަޑައިގެންފި
1 day ago
ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން ޚާން

13 hours ago

1

ފަސް އަހަރަށް ފަހު ނެދަލެންޑްސް ބޮޑު މުބާރާތަކަށް

ބެލްފާސްޓް (ނޮވެމްބަރު 17) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ނޮދަން އަޔަލެންޑްސްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ފަސް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ނެދަލެންޑްސް އިން ބައިނަލްއަގުވާމީ...

12 hours ago
ބަޔާނުގެ އާ ރައީސްގެ ޝައުގުވެރިކަން ގާޑިއޯލާ އަށް
11 hours ago
ރެފްރީން އުޅެނީ މެސީގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮތަށް: ސިލްވާ
1 day ago
މެސީގެ ގޯލުން އާޖެންޓީނާ އިން ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފި

13 hours ago

19

އަހަރުވެއްޖެ، ދަރަނި ހަމަޔަކަށް އެޅޭތަނެއް އަދި ނުފެނޭ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ، އިގްތިސާދީ މުހިންމު ވައުދުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ "ނޫ އިގްތިސާދު" ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން...

10 hours ago
ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި
9 hours ago
ޓޮޑީގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ހުޅުވައިފި
2 hours ago
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފި

7 hours ago

5

"ދެވަންސޫރަ" ބައިސްކޯފަށް ވިއްކުމުން ޝާހް ކޯޓަށް ދަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކުން އެވޯޑް ލިބުނު ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ބައިސްކޯފަށް ވިއްކައިލި މައްސަލާގައި...

15 hours ago
މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ "ޕްރިތުވީރާޖް" އަށް ސޮއިކޮށްފި
14 hours ago
ބޮކިފަތި
15 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

15 hours ago

4

ބިލް ގޭޓްސް އަލުން އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތް، އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި، ތިން ވަނަ އަށް...

15 hours ago
ސްޓާބަކްސް އަށް 35،000 އަކަފޫޓްގެ އައުޓްލެޓެއް
15 hours ago
ވޭޕިންއާ ގުޅުން ހުރި އެޕްތައް އެޕަލް ސްޓޯރުން ނަގަނީ
15 hours ago
ނައިކީގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އަށް ހާއްސަ

8 hours ago

1

ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް

އޭއެފްސީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްލަބް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން...

13 hours ago
ސައުތުއޭޝިއަން ގޭމްސް ކަނޑައެޅި ތާރީހުގައި އޮންނާނެތަ؟
1 day ago
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުން އެތުލީޓުންނަށް ބާރުތަކެއް
1 day ago
ސިޔާސީ ނުފޫޒަކީ ކުޅިވަރަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަން: ޝަވީދު