އިބްތިހާލްގެ މަރާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

7 hours ago

8

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

7 hours ago

2

ތީރާން އާއި ސަނާފީރް އަކީ މިސްރުގެ ދެ ރަށް: ކޯޓް

ރަތް ކަނޑުގައި އޮންނަ ދެ ފަޅުރަށް ކަމަށްވާ ތީރާން އާއި ޞަނާފީރް އަކީ މިސްރުގެ ދެ ރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ އިދާރީ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކުރުމާ އެކު، އެ ދެ ރަށް ސައޫދީ އަށް...

17 hours ago
ގާންދީގެ ފޮޓޯ ޖެހި ފައިވާން ވެސް އެމެޒޮންގައި ވިއްކައިފި
13 hours ago
ތުރުކީ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 30 މީހުން މަރުވެއްޖެ
15 hours ago
މެދުއިރުމަތީގެ ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް

18 hours ago

2

ފިލްމްފެއާ އެވޯޑުގެ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް "ދަންގަލް" އަށް

ހިންދީ ސިނަމާއިން އުފައްދާ ފިލްމުތަކަށްދޭ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންސާފުވެރިކަމަށް ގަބޫލުކުރާ 62 ވަނަ ފިލްމްފެއާ އެވޯޑު ހަފުލާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި...

18 hours ago
"4426" ގެ އިތުރު ޝޯއެއް އޮލިމްޕަހަށް
18 hours ago
ސޯނަމް ރަންބީރާ ކައިވެނިކުރަން ކަރީނާ ހުށަހަޅައިފި
18 hours ago
ކުޅޭނެ ފިލްމެއް މިހާރު ނުލިބޭ: މޮހިނީޝް ބެލް

18 hours ago

4

އިސްތަށިގަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިގެން ސްޓައިލްކޮށްދޭ މީހެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ހެއާ ސްޓައިލިސްޓަކު އިސްތަށިގަނޑުގައި އަލިފާން ޖެހުމަށް ފަހު ސްޓައިލްކޮށްދޭތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އެ ގައުމުގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ގުރައިޝީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

17 hours ago
މައިމީހާގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރާ ކުއްޖާގެ ޖިންސާ ގުޅުމެއްވޭ
17 hours ago
ބުލީކުރި ކުއްޖެއްގެ ދިފާއުގައި ޕްރިންސިޕަލް ބޯ ބާލައިފި
17 hours ago
ކުޅިކޮށް ކެއުމުން އުމުރު ދިގުވެދާނެ

8 hours ago

2

އަހަންނަކީ ޓޫރިސްޓެއް ނޫން، ބޭނުންވަނީ ކާމިޔާބީ

ރާއްޖެ އައީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް ބުނެފި އެވެ.

9 hours ago
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދަގަނޑޭ ނިއުއާ ނުގުޅޭނެ
12 hours ago
މަހިބަދޫގެ ކެޕްޓަން މިދުހަތު ނިއު އަށް
1 day ago
ވިކްޓަރީއާ އެކު އީސަ ކުރީގެ ހިތްވަރު ނެރެނީ

15 hours ago

4

ސެވިއްޔާ އިން މެޑްރިޑުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން ގެނެސްފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 16) – ސްޓެވަން ޖޮވެޓިޗް ފަހު މިނެޓުގައި ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ސެވިއްޔާ ކުރި ހޯދިއިރު މި ނަތީޖާއާ އެކު މެޑްރިޑުގެ ބަލިނުވުމުގެ...

14 hours ago
ސިޓީ އަށް ލީގު ގެއްލިއްޖެ: ގާާޑިއޯލާ
14 hours ago
ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑު ހަނިވެއްޖެ
12 hours ago
މަޓިޕް މައްސަލައިގައި ލިވަޕޫލުން ފީފާގެ ލަފާ ހޯދަނީ