Don't show this again CLOSE
Advertisement

7 hours ago

3

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުން 30 ގުނަ އިތުރުވާނެ

ހޮން ކޮން (ޖެނުއަރީ 28) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ވޫހާން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ރަސްމީ އަދަދަށް ވުރެ 30 ގުނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ހޮން ކޮންގެ ސައެންސްވެރިއަކު...

13 hours ago
ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން ލަންކާއިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި
9 hours ago
ޗައިނާ މީހުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ނުދިއުމަށް އެދިއްޖެ
7 hours ago
ރަންވޭ އަށް ނުޖެއްސުނު ބޯޓު ކޮންޓްރޯލްވީ ހައިވޭ މަތިން

14 hours ago

1

ސެޓިއެންގެ ބަދަލުތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 28) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ކީކޭ ސެޓިއެންގެ ވިސްނުމުގައި އެ ޓީމު ކުޅުވަން ބޭނުންވާ ސިސްޓަމަށް ހާނުވަން ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ގެނެސްފައިވާ...

14 hours ago
ކްލޮޕާއި އިނގިރޭސި އެފްއޭގެ ދެބަސްވުންތަކެއް
12 hours ago
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ޗޭން ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވަނީ
1 day ago
ބާސްކެޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ކޯބީ ބްރަޔަންޓް މަރުވެއްޖެ

16 hours ago

15

ކޯކް ފުޅިއަކާއި ނިއުޓްރޯ ބިސްކޯދު: ނިޔާޒުގެ ދަތުރު!

ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަތަކުގެ ފުން އަސަރު، ހުސެއިން ނިޔާޒްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އިއްޔެ ވީ ކަމެއް ފަދައިން، މީގެ 15 އަހަރު ކުރީގެ ހަނދާންތައް، ހަފުލާގެ ބައިވެރިންނާ...

15 hours ago
ހުރިހާ "ޖީ"އެއް ރާއްޖެ އަށް ގެންނާނަން: އުރީދޫ
14 hours ago
އުރީދޫ ކަލަ ރަން މި އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި
13 hours ago
އުރީދޫން "ސައިބާ ކްރައިމް" އާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެއްޖެ

17 hours ago

ގްރެމީ 2020: އަސްލު ތަރި އަކީ ބިލީ

މި އަހަރު ބޭއްވި 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިލީ އައިލިޝް ފަސް އެވޯޑާ އެކު ވިދާލައިފި އެވެ.

17 hours ago
"ބައްޗަން ޕާންޑޭ" އަންނަ އަހަރު؛ އަކްޝޭ ތަފާތު
17 hours ago
ޝާހްރުކަށް ފިލްމެއް ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި
16 hours ago
ވާހަކަ: ފަލިކޮޔާއި މުޝީރު

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އާ ވައްތަރެއް ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން ފެނި އެ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާނެ އެންމެ އާންމު ކަމަކަށް މިހާރު ކުރާ ކަމަކީ މާސްކް އެޅުމެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވެސް...

17 hours ago
ބްރަޔަންޓްގެ މަރު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޓްވީޓެއްގައި
17 hours ago
ޖަރުމަނުން 5ޖީ އަށް ހުރަސް އަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން
16 hours ago
ކޯލް އޮފް ޑިއުޓީގެ ބޮޑެތި ލީގުތައް ޔޫޓިއުބަށް

1 hour ago

ޓީސީން ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

15 hours ago
އުމުރަކަށް ނުބަލަން، މޮޅަށް ކުޅޭނަމަ ޓީމުން ޖާގަދޭނަން
15 hours ago
އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރަކަށް މާޒިޔާ ހަމަޖައްސައިފި
1 day ago
ރިޖާލް، ނޭޕާލް ލީގު ދޫކޮށް ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް