Worldwide

 • 5,635,423
  confirmed
 • 2,403,298
  recovered
 • 2,882,893
  active
 • 349,232
  deaths

Maldives

 • 1,438
  confirmed
 • 336
  recovered
 • 1,097
  active
 • 5
  deaths
 • 1,676
  quarantined
 • 1,178
  isolated

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް: 1676

Trends

Cluster Map

Daily Cases

Active Cases

loading

Maldives(498)
Bangladesh(706)
India(142)
Sri Lanka(9)
Others(83)
close

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

 • ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް
 • އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށަށް ކުޅިވަރުގެ ހުއްދަދީފި
 • ބަލި ޖެހުނު 155 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
Last Update: 2 minutes ago
އިތުރު ތަފްސީލް

މިހާރު ޕޯލް

މި ލޮކްޑައުންގައި އެންމެ ގިނައިން ވަގުތު ހޭދަކުރެވެނީ

ހަބަރުތައް ކިޔުމުގައި

0% - 0 votes

މުނިފޫހިފިލުވުމުގައި

0% - 0 votes

އަޅުކަމުގައި، ދުއާކުރުމުގައި

0% - 0 votes

ފޮނުވާ

6 hours ago

11

އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށަށް ކުޅިވަރުގެ ހުއްދަދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ނުގެންދާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިން އަށް ފަހު އާންމު ހާލަތުގައި އޮންނަތާ 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

2 hours ago
އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި
3 hours ago
ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް
15 hours ago
ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ

15 hours ago

4

ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ

ބެންކޮކް (މެއި 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ދުނިޔެ އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެ އަގުހެޔޮ ވެކްސިނެއް ރާމާމަކުނު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން...

6 hours ago
ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވުން:އަދަބަކީ ހައްޔަރުކުރުން
5 hours ago
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި
2 days ago
މެލޭޝިއާގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ވައިރަސް ކްލަސްޓާއެއް

8 hours ago

ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް...

9 hours ago
އެލަވަންސް ލަސްވުމަކީ ބޮޑު ސުވާލެއް: ފައިސަލް
8 hours ago
ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގު ފަށަން ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ
8 hours ago
ވޯލްޑް ކަޕް ތެރޭގައި ކަބަލޭރޯ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު

4 hours ago

1

ރޯދަ މަހު 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދިން

އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ރައްޔިތުންނަށް 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

6 hours ago
ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ރަންގަލިން މާސްކް ހަދިޔާކުރަނީ
3 hours ago
ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް
2 hours ago
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

12 hours ago

ކަރީނާ އަށް ތްރީ އިޑިއަޓްސް ލިބުނީ ކާޖޮލް ދޫކޮށްލުމުން

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމު "3 އިޑިއަޓްސް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުރިން ލިބުނީ...

12 hours ago
ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމަކީ ހުވަފެނެއް
12 hours ago
ޝާހިދަކާ ރައްޓެއްސެއް ނުވަން: ސޮނާކްޝީ
12 hours ago
ވާހަކަ ސިލްސިލާ: ދިހައެއް: ގޭންގް

13 hours ago

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިމާރާތެއްގެ މަަތިން "ރާޅު ޖަހަނީ"

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އޭޝިއާގައި އެންމެ އަރާހުރި އެއް ގައުމުކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގެ ގަންގްނަމް ޑިސްޓްރިކްޓް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ރާޅު ޖަހަނީ އެވެ. މިއީ ތްރީޑީގެ...

13 hours ago
ސޮނީގެ އާ ފޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާ އަށް
12 hours ago
ރިލަޔަންސްގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
12 hours ago
ނާސާ އިން މުސާރަދޭ ގޮތަށް، މާސް އަށް ފޭކް ދަރުތެއް