7 hours ago

2

ޓްރަމްޕާއި ކިމް އެކަކު އަނެކަކަށް މޮޔައިންނަށް ގޮވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެއްވި ތަގްރީރާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ބަހުގެ ހަމަލާތައް...

6 hours ago
ރޮހިންޖާގެ އެހީގެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ބުޑިސްޓުން ހުރަސް އަޅައިފި
5 hours ago
ޓްރަމްޕަށް ގޮންޖެހުމަށް ފަހު އީރާނުން މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި
4 hours ago
"ރަކީންގެ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ބޮން ގޮއްވާލީ މުސްލިމުން"

14 hours ago

އާމިރުގެ ސިފަ ހުންނަގޮތް ލީކުވެ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އާމިރު ޚާން "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގައި ހުންނަ ސިފަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވުމުން އޭނާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

14 hours ago
މިހާ އަވަހަށް ސާރާ ބޮޑާ ހާކަން ފެށީތަ؟
14 hours ago
ދީޕިކާގެ ބުމައިގެ ވާހަކަ ބޮޑު ބަހުސަކަށް
14 hours ago
ލީ މިލާގެ ބައޮޕިކަށް ކޭޓް ވިންސްލެޓް

1 day ago

6

ސިކުނޑި "މަރުވި" މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

"ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ" އަންހެނެއްގެ ފުރާނަ އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިޕާސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިގެން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

1 day ago
ނުނިދޭ ނަމަ ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވެދާނެބާ؟
1 day ago
ހަނދާން ނެތޭ ބަލި: ބުނެދޭން ނޭނގޭ ހިތްދަތިކަމެއް
2 days ago
ކަނދުރާ މަސާޖުކޮށްލުމުން ވާގި ނެތިއްޖެ

2 hours ago

މާޅޮސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އއ. މާޅޮސް އަތުން 3-0 އިން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ އިން ފުރަތަމަ ބުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 hours ago
ޒުވާން ޓީމު ކޮޅަށް ތަޖިކިސްތާނުން 14 ގޯލް ޖަހައިފި
12 hours ago
ރަނގަޅު މަގާމެއް ހޯދަން ޓީސީ-ގްރީން މުހިއްމު މެޗަކަށް
20 hours ago
މެޗު ފުރިހަމަނުކޮށް ކުޑަހުވަދޫން ދަނޑުން ފައިބައިފި

12 hours ago

2

ރެއާލް މެޑްރިޑް އެނބުރި އަންނާނެ: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ދަށްވެފައިވާ ފޯމުން އެ ޓީމު އަރައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

11 hours ago
އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކަށް އަސެންސިއޯ
1 day ago
ފީފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ނޭމާ ވާދަކުރަނީ
1 day ago
ހާލަތު ގޯސްވުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ: ރާމޯސް