48 minutes ago

ކޮންގްރެސްގެ ހުއްދަ ނެތި ސައުދީއަށް ހަތިޔާރު ވިއްކަނީ

ކޮންގްރެސްއަށް ހުށައެޅުމެއް އަދި ހުއްދަ ހޯދުމެއް ވެސް ނެތި، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި...

19 hours ago
މިއީ ރާހުލްގެ ނިމުންތަ؟
1 hour ago
ކަޝްމީރު ހަނގުރާމަވެރިޔާގެ ޖަޒާނާގައި އެތައް ހާހެއް!
1 day ago
ދީނީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ލަންކާގައި ހުއްޓާލާނީ

11 hours ago

1

ލިވަޕޫލް މެޗު ހަނދާނުން ނުފިލާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މެއި 24) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން 4-0 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ކަންތައްތައް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަންނަން...

22 hours ago
ފައިނަލުގެ ދަށް ރެކޯޑަކީ ކްލޮޕަށް ޕްރެޝަރެއް: މޮރީނިއޯ
22 hours ago
ގާޑިއޯލާ ޔުވެންޓަސް އަށް ނުދާނެ: ސިޓީ
22 hours ago
ސާނޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ވަރުގަދަކުރަނީ

21 hours ago

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

1 hour ago
ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން ޕެނަސޮނިކުން މަޑުޖައްސާލައިފި
1 day ago
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
1 day ago
ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރި ރިސޯޓުތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި

1 hour ago

ދަރިފުޅަށް ދެނީ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހި އެކަނި: ކަރީނާ

ވަރަށް ގިނައިން އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީތަކަށާއި ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާނަށް ބޭރުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ބުނެފި...

1 hour ago
"ބޭޑް ބޯއި" ގެ ބަތަލަކީ މިތުންގެ ދަރިފުޅު ނަމާޝީ
1 hour ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
1 hour ago
ރަޖްނީކާންތުގެ "ދަރުބާރު" އަށް ސުނިލް ޝެޓީ

1 hour ago

މޫސުން ލަފާކުރަން ދަތިވާ ސަބަބަކަށް 5ޖީ ވެދާނެ

އިންޓަނެޓްގެ ކުރިމަގު މިހާރު މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައި އޮތީ 5ޖީ ޖީލަށެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން 5ޖީއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި ޓެކްނޮލޮޖީ...

1 hour ago
އޫބާ ކަނޑު އަޑިއަށް؛ ދަތުރަކަށް 3،000 ޑޮލަރު
1 hour ago
މަންމަ ރުޅި އައުމުން ހައްލު ހޯދީ ޓެކްނޮލޮޖީން
1 hour ago
ވާވޭގެ ވެރިޔާ އަށް ވެސް ރަނގަޅީ އައިފޯން

11 hours ago

11

ނިއުގެ އަދަބު ފީފާ އިން ތަންފީޒްކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދިން މުހުތަލުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ...

22 hours ago
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް
1 day ago
އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު މާޒިޔާ އަށް
1 day ago
ނިއުގެ ހައްގުގައި އިމްރާން ތެދުވެއްޖެ