9 hours ago

1

މުގާބޭ ވަކިކުރާ ސަބަބު: ގްރޭސް އަށް ބާރުދިނުން

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 21) - ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ދިން މުހުލަތު އިއްޔެ ހަމަވުމާ އެކު އިސްތިއުފާ ދީފައި ނުވާތީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން އޭނާ ވަކިކުރުމުގެ...

21 hours ago
ސައުދީއާ އެކު ސިއްރު ގުޅުމެއް އޮވޭ: އިޒްރޭލުގެ ވަޒީރު
21 hours ago
މޮރޮކޯގައި ކާނާ ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ފިތިގެން 15 މަރު
18 hours ago
އެމެރިކާގެ ޓީޗަރަކު މުސްލިމް ދަރިވަރެއްގެ ބުރުގާ ބާލުވައިފި

2 hours ago

6

ފައްތާހްގެ ވަކިވުން: ތަރިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ އަދިވެސް އެކަން...

2 hours ago
"ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރުން މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި
2 hours ago
"ދަބަންގް 3" ނުފެށުނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި: އަރްބާޒް
2 hours ago
ޑުވޯފް އެކްޓަރުންނަށް ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ނެތް

2 hours ago

2

ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ޑްރައިވަރު

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިޔާގެ ކެރަލާގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެމްބިއުލެންސް ޑްރައިވަރަކު ކުރި ހިތްވަރު ފެނިފައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތަށް އަސަރުކުރި އެވެ.

2 hours ago
ދެން ކޮން އައިފޯނެއް؟
2 hours ago
މާބަނޑުއިރު އުއްޑުން ނިދުމުން ދަރިފުޅު މަރުވެދާނެ
1 hour ago
ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ދަރިންނަށް ވެސް ޖެހިދާނެ

14 hours ago

1

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން މޮޅުވެ ތިނަދޫ ހަތަރަކަށް

ފަހު ސިކުންތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި އަލީ ހައިޝަމް (ޗުމްޕު) ޖެހި ގޯލުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އއ. މާޅޮސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ގދ. ތިނަދޫ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި...

9 hours ago
ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދު އަށް ހަމަޖެހުމެއް
1 day ago
ލީގު ނުލިބުނަސް ޓީސީގެ މަގާމު ރަނގަޅު: ނިޒާމްބެ
1 day ago
ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

23 hours ago

1

ބުފޮން ނެތި ސަމްޑޯރިއާ އަތުން ޔުވެންޓަސް ބަލިވެއްޖެ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ގެއްލުމުން އެކަމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވަން ބްރޭކެއްގައި ހުރި ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ނެތި ޔުވެންޓަސް ރޭ...

23 hours ago
ޕޮގްބާ އާއި ޖެރާޑް އަދި އަޅާނުކިޔޭނެ: ބެނިޓޭޒް
21 hours ago
ނޭމާ ހޯދި ގޮތަށް ކުޓީނިއޯ ވެސް ގެނެވިދާނެ: ސިލްވާ
2 days ago
އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތި ކަވާނީ ޕީއެސްޖީގައި ވިދަނީ