MIHAARU WORLD CUP COVERAGE

09 Dec | 20:00

Education City Stadium

Croatia

0

vs

0

Brazil

Croatia

8%

Draw

3%

Brazil

90%

3,755 Predictions

10 Dec | 00:00

Lusail Stadium

Netherlands

0

vs

0

Argentina

Netherlands

26%

Draw

6%

Argentina

68%

3,288 Predictions

10 Dec | 20:00

Al Thumama Stadium

Morocco

0

vs

0

Portugal

Morocco

25%

Draw

7%

Portugal

68%

1,026 Predictions

11 Dec | 00:00

Al Bayt Stadium

England

0

vs

0

France

England

27%

Draw

10%

France

64%

973 Predictions
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ކޮވިޑަށްފަހު ފުރަތަމަ ކްރޫޒްލައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން މާލެއަށް

މާލެ- ނޮވެމްބަރު 5، 2022: ކޮވިޑަށް ފަހު ރާއްޖެ އައި ކްރޫޒްލައިނާ އަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުން: "ސެވެން ސީސް އެކްސްފްލޯރާ" ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ކްރޫޒްލައިނާ އިން 600 ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބި، ޓޫރިސްޓުން މާލެ ކައިރީގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށާއި ކައިރި ބައެއް ރަށްރަށަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރި. އިންޑިއާ އަށް ދިއުމަށް ފަހު 236 މީޓަރުގެ ދިގު އެ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ދަތުރު ނިންމާލާފައި ދެން ދާނީ ތައިލެންޑަށް. އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހިސާބައް އިތުރު 10 ވަރަކަށް ކްރޫޒްލައިނާ އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ.--- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

11
2 days