Worldwide

 • 66,230,912
  confirmed
 • 45,812,406
  recovered
 • 18,894,049
  active
 • 1,524,457
  deaths

Maldives

 • 13,143
  confirmed
 • 12,199
  recovered
 • 897
  active
 • 47
  deaths
 • 78
  hospitalized
 • 211
  isolated

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް: 1676

Trends

Daily Cases

Active Cases


16 hours ago

8

ގުޅުން ނެތް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް

އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަނަ އެލާޓަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

12 hours ago
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 37 މީހުން
1 day ago
ކޮވިޑް ވެކްސިން އެންމެންނަށް ވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ: ރައީސް
1 day ago
10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުން ބަލި ފެތުރެން ހަނި ޗާންސެއް

21 hours ago

7

ހަނދުގެ ސާމްޕަލާ އެކު ޗައިނާގެ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޗައިނާގެ ޗަންގުއޫ-5 ހަނދުގެ މިޝަންގެ މުހިންމު މަރުހަލާއެއްގައި ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

1 day ago
އެމެރިކާ: އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ރެކޯޑް އަދަދުން މައްޗަށް
17 hours ago
100 ދުވަހަށް މާސްކްއެޅުމަށް ބައިޑަން އިލްތިމާސްކުރަނީ
1 day ago
ހޮން ކޮންގުގެ ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ޖަލަށް

1 day ago

1

ސަސް ފުރަަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި، ފަހަތުގައި އެކުވެރިކަން

މަންޗަންގޮޅީގައި ދިރިއުޅޭ އެކުވެރިންތަކެއް އެކުގައި ކުޅެން ދިއުމުގެ ތެރެއިން ޓީމެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަ އެވެ. އޭރުގެ އެ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް...

1 day ago
ޔޫރޮޕާ ލީގު: މިލާނާއި ޓޮޓެންހަމް އަނެއް ބުރަށް
1 day ago
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: 10 މެޗުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖެއް؟!
1 day ago
ޖާސޫސެއް ނުކުރަން، ދިރާސާ ކުރީ: ބިއެލްސާ

1 day ago

12

ލަންކާ ހުޅުވައިލަނީ، ކުރިއާލައި ވިސާ ނަގަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ލަންކާގެ ވައިގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

1 day ago
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މާދަމާ ފަށަނީ
16 hours ago
ކުރުނބާ އަށް ހާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިއްޖެ
1 day ago
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާ އެކު ކުރިނބީގައި ޖިމެއް

2 hours ago

ކިއާރާ އަށް އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމާ ބެހޭ ފިލްމެއް

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮރަވިކާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ޑިމާންޑް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ކިއާރާ އަދުވާނީ...

2 hours ago
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގައި ޑިމްޕަލް
2 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
2 hours ago
ރިތިކާއި ސިދާތުގެ އާ ފިލްމަކީ "ފައިޓާ"

2 hours ago

މާބަނޑުވުމުން ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮވަރުވާ ކަލެކްޝަނެއް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހަރާކާތްތެރިވެ އުޅުމުގައި ފަސޭހަކޮށްދޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "މެޓާނިޓީ އެކްޓިވްވެއާ ކަލެކްޝަން" އެއް އެޑިޑާސް އިން ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

2 hours ago
ހަނދުގެ ސާމްޕަލް ނާސާ އިން ގަންނާނީ 1 ޑޮލަރަށް
2 hours ago
އޯޑަރުކުރި ކާނާ ހިފައިގެން އައީ ބޮޑު ފައުޖެއް!
2 hours ago
އިނާމުގެ މިލިއަން ޑޮލަރުން 50 ޕަސެންޓް ބަހާލައިފި