18 hours ago

8

އިންސާނުންނާ އެކު އިންޑިއާ އިން ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - އިންސާނުންނާ އެކު އިންޑިއާ އިން 2022 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 hours ago
މިހާތަނަށް 1.48 މިލިއަން މީހުން ހައްޖަށް ހިނގައްޖެ
16 hours ago
މޫސުން ގޯސްވުމުން ހޮނިހިރާ ހަމައަށް ކޮޗިން އެއާޕޯޓް ބަންދު
15 hours ago
އެއް މިލިއަން ޔޫރޯގެ ރެޑްބުލް ދަޅު ވަގަށް ނަގައިފި

15 hours ago

13

ސްޕެނިޝް ލީގު ރާއްޖެއަށް ކޭބަލް ޓީވީން ނުފެންނާނެ!

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ސީޒަނުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ދެއްކުމުގެ ހައްގު ފޭސްބުކަށް ދިނުމާ އެކު، އެ ލީގުގެ މެޗުތައް ކޭބަލް ޓީވީން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު...

17 hours ago
ސަޕޯޓަރުން ނެތި ވެސް އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ފައިދާ!
17 hours ago
ކްލޮޕަށް ރާމޯސް ބަހުގެ ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި
22 hours ago
އެންޒޮންޒީ ރޯމާ އަށް، ބަކަޔޯކޯ މިލާނަށް

21 hours ago

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރްގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރު 20 ގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންނަކީ ލޯބީގެ ގުޅުންތައް ކައިވެންޏާ ހަމައަށްދާ އިރު ވެސް އެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރުކުރާ ބައެކެވެ. ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ރަންވީރް ސިންގް ވެސް މި މަގުން...

19 hours ago
ފަތިސްހަނދުވަރު
21 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
21 hours ago
"ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގައި ކިޔައިދެނީ ވިރާޓްގެ ވާހަކަ ބާ؟

21 hours ago

1

އެސްތާ: އުމުރުން ހަގަސް ވިސްނުން ތޫނު

މިއީ އުމުރުން 5 އަހަރުގެ އެސްތާ ލީ އެވެ. ދިރިއުޅެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގަ އެވެ. އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންނާ އެސްތާ ތަފާތުވަނީ ލިބިފައިވާ އާދަޔާހިލާފު ތޫނު ވިސްނުމުންނެވެ. މިކަން...

21 hours ago
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ރޮބޮޓެއް
21 hours ago
ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭ އެނދެއް
21 hours ago
ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ

11 hours ago

1

ޓީމު ބައްޓަންކުރަނީ އެޓޭކިން ފުޓްބޯޅައަކަށް: ސެގާޓް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-3 އިން މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހުނީ ބުރަ ބޮޑު...

21 hours ago
ފުރަތަމަ މެޗުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ
17 hours ago
ބެޑްމިންޓަން ސްކޮޑުގައި ނީލާ އާއި ޒަޔާން ހިމެނޭ
1 day ago
ކުޑަކާއްޓޭގެ ފޯކަސް މި ވަގުތު ބީޗްވޮލީ އަށް