Worldwide

 • 12,843,910
  confirmed
 • 7,479,510
  recovered
 • 4,796,747
  active
 • 567,653
  deaths

Maldives

 • 2,664
  confirmed
 • 2,268
  recovered
 • 378
  active
 • 13
  deaths
 • 97
  quarantined
 • 330
  isolated

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް: 1676

Trends

Cluster Map

Daily Cases

Active Cases

loading

Maldives(1030)
Bangladesh(1314)
India(232)
Sri Lanka(19)
Others(69)
close

46 minutes ago

ހާލަތު ދަށް، އެކަމަކު ދެން ވެސް އޮތީ ރައްކާތެރިވުން

މިވެނިކަމެއް ކުރާ އިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަންވީ ކީއްތޯ އަހައިދޭން އެކަކު ބުންޏެވެ. އަނެެކަކު އެދުނީ މިވެނި މީހަކު އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ނުވާނެތޯ...

18 hours ago
ހިންމަފުށީގައި ކަރަންޓީން ވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
10 hours ago
މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު، އެކަމަކު ކަންބޮޑުވޭ:ޓެގު
21 hours ago
"ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ"

1 day ago

ލަންކާގެ ރިހެބް ސެންޓަރަކުން 196 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ކަންޑަކަޑު ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 196 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago
"ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ"
21 hours ago
ސިންގަޕޫރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ
1 day ago
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދޭ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު

20 minutes ago

ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް، ޗެލްސީ އަށް ހާސްކަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލް ރޭ 1-1 އިން ބާންލީއާ އެއްވަރުވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ...

15 minutes ago
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު އޮންރީގެ ރެކޯޑާ މެސީ ހަަމަކޮށްފި
23 hours ago
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟
23 hours ago
އަނިޔާގައި ހުއްޓަސް ތަށި އުފުލާލާނީ ހެންޑަސަން

21 hours ago

44

މާގިރި ހޮޓެލްގެ އިންޒާރު މީޑިއާތަކަށް!

އެ ހޮޓާލާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް، މާގިރި ހޮޓަލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

1 day ago
ގޭމްގެ އެސްޖީގެ މަގާމުން ސައުދުﷲ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
1 day ago
ސްޓާ ޗެނަލްތައް ވެސް ދިރާގު ޓީވީ އަށް
1 day ago
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ: ގަވަރުނަރު

11 hours ago

7

އަމީތާބު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުގެ އަމީތާބު ބައްޗަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

1 hour ago
ނެޕޮޓިޒަމަށް ވުރެ ގްރޫޕިޒަމް ބޮޑު: އަދިޔަޔަން
1 hour ago
ވިވެކް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލެއް
1 day ago
އަމީތާބްގެ ކާފަ ދަރިއަކު ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަނީ

2 hours ago

1

މުސާރަ ދޭން ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ 3 މިލިއަން ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ އެފަދަ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން ފަށާފައިވާ...

2 hours ago
ޔޫކޭ ނެޓްވޯކްތަކުން ވާވޭ ބޭރުކުރަން 7 އަހަރު ނަގާނެ
1 hour ago
ޖަވާހިރުން އަތްކަންކުރި މާސްކް ވެސް ވިއްކަން ފަށައިފި
1 hour ago
ތުރުކީގެ އަޔާ ސޫފިޔާ މިސްކިތަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔަނީ