Maldives +

111
86,088
84,623
1,230
235
17
0
393,611
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

އޭލެވެލް ގަދަ 10ގެ ހަފުލާ

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 17، 2021- މެއި/ޖޫން، 2019ގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަ އިނާމު ދިނުމަށް ތާޖުއްދީން ސުކޫލު ހޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތު ސަރަފުވެރި ކޮއްދެއްވީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު. އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ އެކި މާއްދާތަކުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ރާއްޖޭގެ އަށް ދަރިވަރަކު ވަނީ ހިމެނިފައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

38
1 day