Worldwide

 • 12,195,884
  confirmed
 • 7,093,077
  recovered
 • 4,550,050
  active
 • 552,757
  deaths

Maldives

 • 2,517
  confirmed
 • 2,180
  recovered
 • 319
  active
 • 13
  deaths
 • 107
  quarantined
 • 267
  isolated

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް: 1676

Trends

Cluster Map

Daily Cases

Active Cases

loading

Maldives(909)
Bangladesh(1294)
India(227)
Sri Lanka(19)
Others(68)
close

17 hours ago

3

ދެވަނަ ރާޅާއެކު 5 މިލިއަން މީހުންގެ ސިޓީ ލޮކްޑައުނަށް

މެލަބަން (ޖުލައި 8) - ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ގަޑިން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން، ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މެލްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަން...

2 hours ago
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެންގީ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް
20 hours ago
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 13 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ
3 hours ago
ތިން މަހަށް ފަހު މާލޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ފަށަނީ

5 hours ago

1

ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ބޭރަށް ދިއުމުން ޖޫރިމަނާ!

އޯކްލޭންޑް (ޖުލައި 9) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ނިއު ޒީލެންޑުގެ އޯކްލޭންޑުގެ ކަރަންޓީން ސެންޓަރެއްގައި ހުރި މީހަކު ފެންސް މަތިން އަރައިގެން ސުޕަމާކެޓަކަށް ގޮސް ބާޒާރު...

3 hours ago
ލަންކާގެ ވެލިކަޑަ ޖަލުން ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
3 hours ago
އިންޑިއާގެ 90 މިލިއަން މީހުން އަލުން ލޮކްޑައުންއަށް
17 hours ago
ދެވަނަ ރާޅާއެކު 5 މިލިއަން މީހުންގެ ސިޓީ ލޮކްޑައުނަށް

4 hours ago

5

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އުވާލަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ...

4 hours ago
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ
6 hours ago
ސިޓީ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑެއް
5 hours ago
ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

1 hour ago

7

މަދުވެގެން ތިން ބިޑް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އެންމެ ބިޑެއް ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

7 hours ago
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ
4 hours ago
އިތާފުށި: ހުޅުވިތާ އަހަރެއް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިސޯޓަކަށް
1 day ago
ބީއެމްއެލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

8 hours ago

3

ސުޝާންތާ ބެހޭ ގޮތުން ބަންސާލީގެ ވާހަކަ ތަފާތު

މިދިޔަ މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ފިލްމުތަކުން ދިން ފުރުސަތުތައް ދޫކޮށްލީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ބުނެފި އެވެ.

1 hour ago
ބޮލީވުޑްގެ ކޮމީޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ
7 hours ago
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި؟
7 hours ago
މިހިރާއި މަނިނީގެ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި

8 hours ago

ކޮފީ ތަށީގައި "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި، ބުރުގާ އެޅި އަންހެނަކު އޯޑަރުކުރި ކޮފީ ތައްޓެއް ގެނެސްދިން އިރު، ތަށީގެ ބޭރުގައި އޭނާގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި، "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއްގައި ސްޓާބަކްސްގެ...

8 hours ago
މުސައްލަ އިސްތިހާރުކުރެވުނު ގޮތުން މާފަށް އެދެފި
8 hours ago
ސެމްސަންގް އިވެންޓް އަންނަ މަހު 5 ގައި
7 hours ago
އައިފޯން 12 އަގުބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބިރުން