7 hours ago

5

ރަނިލް އަށް އަަލުން ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން އަލުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

10 hours ago
ޖީސީސީ އަކީ ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއް: ގަތަރު
10 hours ago
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދޫނުކުރާނަން: ތުރުކީ
10 hours ago
ޑްރޯނެއްގައި މަތިންދާ ބޯޓެއް ނުޖެހުނީ ކިރިޔާ

9 hours ago

މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސާއާ ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 16) – ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

9 hours ago
ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް
9 hours ago
ގަތަރުން ވޯލްޑް ކަޕުގެ މައި ސްޓޭޑިއަމް ދައްކާލައިފި
9 hours ago
ވޯލްޑްކަޕުގެ ސެމީގައި މެޑްރިޑާ ވާދަކުރަނީ ޖަޕާން ޓީމެއް

10 hours ago

3

"ރަސްދޫ": ގެސްޓް ހައުސްގެ އުންމީދީ ބްރޭންޑަކަށް!

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާއިރު އއ. ރަސްދޫއަކީ ވެސް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެވެ. އެ ރަށުގައި ޓޫރިޒަމް...

10 hours ago
އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަރޮސް!
1 hour ago
މަންތާ އެއާގެ ދެވަނަ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
3 days ago
ޗައިނާ އިން 15 ޕަސެންޓް ޓެރިފް ކަނޑާލަނީ

14 hours ago

1

"ތައިމޫރު" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ވެސް ފެންނާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ސެލެބްރިޓީން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މަޝްހޫރު ހާނަކީ ތައިމޫރު އަލީ ހާން ޕަޓޯޑީ އެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. މިހާރު...

14 hours ago
އަނޫޕަމް ދޫކޮށްލި މަގާމަށް "ސީއައިޑީ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު
14 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
14 hours ago
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

14 hours ago

ނިދުމުގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްރަތުކޮށްލާ!

އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހެނދުނާއި ހަވީރާއި ރޭގަނޑު އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެވެ. އެހެންވެ ސުވާލަކީ މި ނޫން ވަގުތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރުން...

14 hours ago
ހިތްހަމަޖެއްސުން، އުމުރުން ދުވަސްވާ މީހުންނަށް އެހީއެއް
14 hours ago
އެލެން ޑިޖެނެރެސްގެ ޝޯ މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ހުއްޓައިލާނެ
2 days ago
ފޯކްލޭންޑް އައިލެންޑްސްގެ ހިތްގައިމު ރަށެއް ވިއްކާލަނީ

8 hours ago

2

ކްރިކެޓް ތަރި އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދިއުމަށް ފަންޑް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުޅެން އަދި ތަމްރީން ހަދަން ދިއުމަށް ފަންޑް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

7 hours ago
އެއްލައްކަ ކަޕުގެ ތަށި ބްލެކްޒީނޯ އިން މިލްކުކޮށްފި
1 day ago
މާއްޓޭ އެނބުރި ވިކްޓްރީ އަށް!
1 day ago
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީރެކްސް އަށް