Worldwide

 • 41,458,811
  confirmed
 • 30,852,155
  recovered
 • 9,471,021
  active
 • 1,135,635
  deaths

Maldives

 • 11,316
  confirmed
 • 10,284
  recovered
 • 995
  active
 • 37
  deaths
 • 38
  hospitalized
 • 340
  isolated

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް: 1676

Trends

Daily Cases

Active Cases


17 hours ago

3

ޓްރީޓޮޕުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުކޮށް، ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

9 hours ago
ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ
3 hours ago
އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު މަރުވެއްޖެ
1 day ago
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 39 މީހެއް

3 hours ago

އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު މަރުވެއްޖެ

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު ބްރެޒިލް އިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 hours ago
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރަށް ވަން ޗައިނާ މީހާ ހަވާލުކޮށްފި
10 hours ago
ލަންކާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ފޮރުވަން
9 hours ago
ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ

10 hours ago

3

އާސެނަލަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ބަދަލެއް ނުލިބުނު: އޮޒިލް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އާސެނަލްގެ މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކުރުމުން، އެނގިގެން ދިޔައީ ކްލަބަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބުނުކަން...

18 hours ago
ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތު!
19 hours ago
އަނެއް ހަރުފަތަށް އަރަން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް މުހިއްމު
20 hours ago
ބާސާ، ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

18 hours ago

3

15 ދުވަސް ތެރޭ 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

މި މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 8،350 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 hours ago
އެމްޓީސީސީން މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
17 hours ago
މިނިސޯގެ ޕޮޕްއަޕް ފިހާރައެއް މަޖީދީ މަގުގައިި ހުޅުވައިފި
17 hours ago
ޓްރީޓޮޕުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

21 hours ago

4

އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ ވަރިވީ؟

ބޮލީވުޑުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކްގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުމުގައި ކުނި ޖެހި ދެ މީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގެ...

13 hours ago
ސަންޖޭ ކެންސަރުން ރަނގަޅުވެއްޖެ
21 hours ago
ވެބް ސީރީޒަކުން ކަޕިލް އަށް 20 ކްރޯޑް ރުޕީސް؟
21 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

21 hours ago

އައިފޯން 12 ގައި ދެ ސިމާ އެކު 5ޖީ ނުލިބޭނެ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އައިފޯން 12 ބޭނުންކުރާ ފަށާއިރު، ދެ ސިމް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރާ ޑުއެލް ސިމް މޯޑުގައި 5ޖީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

21 hours ago
ސްކްރީން ފޮރުވޭ ޓީވީ އެލްޖީން ވިއްކަން ފަށައިފި
21 hours ago
ޓިކްޓޮކަށް ޕާކިސްތާނުން އަލުން ހުއްދަ ދީފި
1 day ago
"ސްޓާލިންކް" އަށް އިތުރު ސެޓެލައިޓްތަކެއް ފޮނުވާލައިފި