1 hour ago

މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ކެޓަލޯނިއާ އިން ދީފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކެޓަލޯނިއާގެ މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރަން ސްޕޭނުން ހުރަސް އަޅާ އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ދައްކަމުންދާ ނަމަ މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު...

5 hours ago
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް އެމެރިކާ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި
3 hours ago
އެންމެ ފަހުން މުގާބޭ އަށް މަގާމު ނުދޭން ނިންމައިފި
3 hours ago
"އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން ވަނީ ރައްގާ ޗާޓުން ފުހެލާފައި"

10 hours ago

2

އަށް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި

އަށް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 hours ago
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"ގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވާން ފަށައިފި
10 hours ago
ރިއަލިޓީ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވާން ވަރުން ދަވަން ބޭނުން
10 hours ago
ކަރަން، އާލިއާ އާއި ސިދާރްތު ސުލްހަކޮށްފި

10 hours ago

18 ފަހަރު ބައިގެން ދިޔަ މީހަކަށް ދަރިއެއް ލިބިއްޖެ

އަށާރަ ފަހަރު ބަލިވެ އިނދެ ބައިގެން ދިޔަ މީހަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 hours ago
ހަރަކާތެއް ނެތި 15 އަހަރުއޮތް މީހަކު ހަރަކާތް ކުރަނީ
10 hours ago
މާބަނޑުއިރު ނިދި މަދުވާ ނަމަ ހަކުރު ބަލީގެ ބިރު
10 hours ago
ފޯނެއް ފަތްޖަހާލެވޭތޯ ވާވޭ ބުރަ މަސައްކަތުގައި

7 hours ago

7

ޝެޑިއުލަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: މޯހަން

ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމެއް ނެތި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް...

5 hours ago
"ފަހަތުގައި ބަސް ބޭއްވުމަކީ ހަމައެކަނި ހައްލެއް ނޫން"
1 day ago
ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް މިވީ ކިހިނެއް؟
1 day ago
އިންޑިއާ ރެފްރީންނަކީ ފަތުރުވެރިންތަކެއް: ސެކުލޮސްކީ

7 hours ago

7

ފަސޭހަ މޮޅަކާ އެކު މެޑްރިޑް ތިން ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 23) – އެއިބާ އަތުން 3-0 އިން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

7 hours ago
އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމުން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި
6 hours ago
ނޭމާ އަށް ރަތެއް، ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ކަވާނީ
6 hours ago
ރަތް ކާޑާ އެކު ބޮނޫޗީ އަށް ޔުވެންޓަސް މެޗު ގެއްލެނީ؟