Don't show this again CLOSE
Advertisement

19 hours ago

9

ޑްރޯން ހަމަލާއާ އެކު ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާވަރު ދަށަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ކާރުޚާނާއަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްކޮށްފި...

18 hours ago
އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީއެއް ނުވޭ: ގޮތަބަޔާ
17 hours ago
ޑްރޯން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ތުހުމަތު އީރާނަށް
15 hours ago
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު މިސްރުގެ ރައީސް ދޮގު ކުރައްވާ

22 hours ago

8

ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު،...

22 hours ago
ބާސާ މޮޅުވިއިރު، 16 އަހަރުގެ ފާޓީ ވިދާލައިފި
21 hours ago
ސަޕޯޓަރުން ހަޅުތާލުކުރަނިކޮށް ނޭމާ ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދީފި
20 hours ago
އިންޓަ މިލާން އެއް ވަނައިގައި

15 hours ago

3

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ކެލާ އާއި ބާރަށަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އެ އަތޮޅު ބާރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރު...

15 hours ago
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ހޮޓާ ހުޅުވަނީ
14 hours ago
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސުން ހާއްސަ ސެމިނާރެއް ބާއްވަނީ
11 hours ago
ދިރާގު ޓީވީން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

1 day ago

4

ޑާކް ރެއިނުން އިތުރު އާ ދެ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރި އެތަނުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އިތުރު އާ ދެ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

1 day ago
ޖަޔަލަލީތާގެ ފިލްމު ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި
1 day ago
އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ސަލްމާންގެ "ރާދޭ"
1 day ago
ޚުޝީ ބޮލީވުޑަށް ނުނިކުމެ އެމެރިކާ އަށް

1 day ago

1

9/11 އާ މި ކުއްޖާއާ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑު

އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަސްޓް ހަމަލާ އަށް 18 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި ދިން އެ ހަމަލާ އަކީ...

1 day ago
ފާޚާނާގައި ހައްދަން ފަސޭހަ ބައެއް ގަސް
1 day ago
އައިފޯން 11 އަށް މެދުމިނުގެ ޑިމާންޑެއް
1 day ago
ސެއިންސްބަރީޒް ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަނީ

18 hours ago

3

ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ތަރުހީބު ބޮޑު!

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު މި މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދެ މުބާރާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 hours ago
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގެ ބިބް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
1 day ago
ރަށްޓެހިންނާ އެކު ރާޅަށް ނުކުތް ޖާއްޓެގެ އަޒުމް!
2 days ago
އަވަސް ކުރެވޭނީ ކިތައް ސިކުންތު؟