June 18  18:00 Krestovsky Stadium | Saint Petersburg
watch live on Dhiraagu TV Dhiraagu Play
Sweden Flag of Sweden
18:00
Flag of Slovakia Slovakia

Maldives +

241
71,138
63,180
7,757
201
67
62
314,194
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ތިން ލޯންޗުގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެނދުން

މާލެ- ޖޫން 17، 2021:މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތިން ލޯންޗެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވެ އެނދުން:އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ ހެނދުނު 6:13 ހާއިރު ކަމަށާއި އަނިޔާވި އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

15
1 day