14 hours ago

ފެތުނު ޓޭންކަރުން ތެޔޮ ބޭރުވާން ފަށައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 16) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ޓޭންކަރު ފެތުނު ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ކަނޑަށް ބޭރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 hours ago
އިންޑިއާ އިން ގެއްލުނު ކުއްޖާ ގޭންގަކުން ރޭޕްކޮށްފި
12 hours ago
އިޒްރޭލް ބަލައިނުގަތުމަށް ފަލަސްތީނުން ނިންމައިފި
10 hours ago
ޔޫއޭއީގެ ބޯޓަކަށް ގަތަރުން ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

19 hours ago

2

"ބިގް ބޮސް 12" ގައި ސަލްމާން ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ؟

ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ "ބިގް ބޮސް"ގެ ކޮންމެ ސީޒަނެއް ނިމޭއިރު ވެސް އޭނާ ދައްކާ ވާހަކައިން ހީވަނީ ދެން އޮންނަ ސީޒަނެއްގައި އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ސީޒަން 11...

19 hours ago
ކަރީނާގެ "ވީރެ ދީ ވެޑިން" ޖޫން މަހަށް ފަސްކޮށްފި
19 hours ago
ޝާހްރުކްގެ "ޒީރޯ"ގައި ކާޖޮލް ބައިވެރިވެއްޖެ
19 hours ago
އަދި ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅޭން: ކަންގަނާ

19 hours ago

ރޭގަނޑުގެ ޑިއުޓީން ކެންސަރަށް މަގުފަހިވޭ

ފަހުގެ ހޯދުމެއް ބުނާ ގޮތުން އެކި ވަޒީފާތަކުގައި ރޭގަނޑު ޑިއުޓީ އަދާކުރާ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. މި ހޯދުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޒޫލީ މާ ވިދާޅުވި...

19 hours ago
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މުހިންމު ފަސް ކަމެއް
19 hours ago
އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުން މި ހެލްމެޓުން އަންގައިދޭނެ
19 hours ago
ގޭމް ކުޅެން ހޯދަންވީ މީގެ މައުސްއެއް

12 hours ago

2

އޭއެފްސީ ކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު ނިޒާމްބެ އިތުބާރާ އެކު

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި އަނެއް ބުރަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ...

13 hours ago
"ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް" މި ފަހަރު ލ. އަތޮޅުގައި
1 day ago
މާޒިޔާ އިން އީސަ ފެންނާނެ، އަޑޭއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް
1 day ago
އީގަލްސް ދޫކޮށް ޝާކިއްޓެ އެފްއޭއެމަށް

18 hours ago

3

ޔުނައިޓެޑް ދެ ވަނައިގައި ލީޑު ނަގައިފި

މެންޗެސްްޓާ (ޖެނުއަރީ 16) – ސްޓޯކް ސިޓީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް...

18 hours ago
ސަންޗޭޒް ހޯދުމުގެ ރޭހުން ސިޓީ ބޭރުވެއްޖެ
18 hours ago
ޑެމްބެލޭ އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުމާ ދުރަށް
16 hours ago
އަހަންނަށް އަމަލުކުރެވުނީ ގޯސްކޮށް: ރެފްރީ