4 hours ago

ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ނެރުނު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކުދިން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ...

3 hours ago
ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން އިޒްރޭލުން ހުއްޓާލައިފި
2 hours ago
ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ޑައިވަރުގެ ކިބައިން މަސްކް މައާފަށް އެދިއްޖެ
1 hour ago
ޖެފް ބެޒޮސްގެ މިލްކިއްޔާތު 150 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

4 hours ago

1

މޮޅު ކެޕްޓަނަކަށް ކާމިޔާބު ކޯޗަކަށްވެވޭނެ: ބެކެންބާ

މިއުނިކް (ޖުލައި 18) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި މޮޅު ކެޕްޓަނެއްގެ ރޯލު އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ މުސްތަގުބަލުގައި ކާމިޔާބު ކޯޗަކަށްވެވޭނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ލެޖެންޑް...

5 hours ago
އަސްކަރީ ހިދުމަތުން ސަލާމަތްވާން ސޮން ގޭމްސް އަށް
5 hours ago
ރޯމާގެ ކީޕަރު އެލިސަން އަށް ލިވަޕޫލުން ރެކޯޑް ބިޑެއް
1 day ago
ރޮނާލްޑޯގެ ސަބަބުން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައަށް ފައިދާކުރާނެ: ކަކާ

8 hours ago

ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ އަގު ވެސް މައްޗަށް

ފިލްމްތަކަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބޭ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު، ދެން އާންމުކޮށް އަންނަ ތަފާތަކީ ތަރިން ފިލްމް ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ކުރުމެވެ. މި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި...

8 hours ago
ޑިމްޕަލް ވެސް "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ކާސްޓަށް
8 hours ago
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" މި ފަހަރު އާޖެންޓީނާ އިން
8 hours ago
"ކޯލް އޮފް ދަ ވައިލްޑް" ހެރިސަން ފޯޑަށް

8 hours ago

ކަސްރަތު ކުރާ މީހުން ބޯންވީ ޗޮކްލެޓް މިލްކް

މިއީ ތަފާތު އެކި ނަންނަން ކިޔާ އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެނަޖީ ޑްރިންކްތަކަށް އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ޒަމާނެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނާއި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް...

8 hours ago
މޫޑު ހަރާބުވުމަކީ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ވެދާނެ
8 hours ago
ހިތުގެ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް ރާސްބެރީ
8 hours ago
ޓްރޫކޯލާ އިން ކޯލް ރެކޯޑްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

3 hours ago

2

މާޒިޔާގެ ކުޅުން ދަށްވުމުން އިންމަ މާޔޫސްވެފައި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ވަރުގެ ދަށް ކުޅުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު...

15 hours ago
ފޯކައިދޫ އަތުން ނިއު އަށް ހަނި މޮޅެއް
20 hours ago
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް
23 hours ago
ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ވަންލީ ވަކިވެއްޖެ