3 hours ago

ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ދެ ވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ދެ ވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ވައިޓް...

2 hours ago
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން 40 މީހުން މަރު
1 day ago
ގަދަ ފިނީގައި ސީރިއާގެ ތުއްތު ކުދިން މަރުވަނީ
1 day ago
ޖިއްދާ އާއި މަދީނާ އަށް ދާ ބޯޓުތަކުގައި މިއުޒިކް މަނާ

8 hours ago

ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 19) - ސީޒަނުގައި މިހާ ހިސާބަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ލިވަޕޫލަށް ހައްގުވާ ކަަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ...

8 hours ago
ޓެންޑުލްކާއާ ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ވިރާތު
7 hours ago
ހިގުއައިންގެ ވާހަކަ ދައްކަން ސާރީ ބޭނުމެއްނުވި
1 day ago
އަހަންނަކީ އަދިވެސް މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗެއް: މޮރީނިއޯ

23 hours ago

3

އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ 197 މިލިއަން ނުލިބޭ:މީރާ

އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެކި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް...

1 day ago
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
23 hours ago
ސީ ސްޕޯޓްސްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
1 day ago
ދިރާގު އެޕަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

11 hours ago

ތާހިރާގެ ފިލްމަކީ "ޝަރްމާ ޖީ ކީ ބޭޓީ"

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އަންހެނުން އަދި ލިޔުންތެރިޔާ ތާހިޝާ ކެޝަޕް ކުރާނާ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހިފައި ހުރިކަން އެނގުނީ، އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އަލަތު ފީޗާ...

11 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
11 hours ago
"ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ"ގެ ޓީމަށް ތާޕްސީގެ ނުރުހުން
11 hours ago
ލިޔުންތެރިޔާ "ޓޯކީން"ގެ ފިލްމު މެއި 10 ގައި

20 hours ago

2

"ބްލަޑް މޫން" އަހަރެމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ

އަންނަ އާދީއްތަ/ހޯމަ ދުވަހު ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައަކާ އެކު، ބުރު ހަމަ ހަނދު މުށި ރަތް ކުލައިން ބޮޑުކޮށް ފެންނާނެތީ އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި އެ ހަނދު ބަލަން ފޯރީގައި ތައްޔާރުވަނީ އެވެ....

11 hours ago
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް
11 hours ago
އިންސްޓަގްރާމްކުރި މޮޅު ވީޑިއޯއަކުން ޗުއްޓީ ޚަރާބު
11 hours ago
ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަނީ

3 hours ago

1

ހާއްސަ މެޗުގެ އެހީ ލޯފަން މީހުންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ރަސްމީކޮށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ލިބުނު ފައިސާ އިން...

1 day ago
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނަތީޖާ ފެންނަ މުހިއްމު މުބާރާތެއް
2 days ago
ކުޑަހުސެންގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން ޗެލެންޖަކާ އެކު!
2 days ago
ސުޒޭން ގްރީންސްޓްރީޓްސްގައި މަޑުކޮށްފި