22 hours ago

3

ޓްރަމްޕުގެ ނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށް 16 ސްޓޭޓަކުން ކޯޓަށް

ކެލިފޯނިއާ (ފެބްރުއަރީ 19) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރި މައްސަލާގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް...

18 hours ago
"އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެ"
17 hours ago
ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންނަށް ޓްރަމްޕް: ގައުމު ސަލާމަތް ކުރޭ
15 hours ago
ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

1 hour ago

5

ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން...

57 minutes ago
ބާސެލޯނާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ހާލަތެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ
1 day ago
ލަ ލީގާ މެޗުތައް ހުކުރާއި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ނޯންނާނެ؟
1 day ago
ކޯޗިންގައި އޮންރީ ފްލޮޕަކަށް ނުވާނެ: ވެންގާ

14 hours ago

41

އެންގުމަށް ތަބާވި މީހުންނަށް އަލުން ފުރުސަތު ދީފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗު ސަރަހައްދުން މޭޒާއި ގޮނޑި ނަގައި އެ ތަންތަން ހުސްކުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ސަރަހައްދު އަލުން...

20 hours ago
"އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ހުޅުވައިފި
21 hours ago
ރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އޮޑިޓް އޮފީހުން އެއްބަސްވުމަކަށް
1 day ago
މިހާރު ފަސް ދުވަހުން ބޯޓެއް ހުސްކުރެވޭނެ: އެމްޕީއެލް

2 hours ago

1

ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހުރީ ލޯބިވެރިއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން މިހާރު ކައިވެނި ކުރަމުން އަންނައިރު ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ހުރީ ހުސްކޮށެވެ. މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަންބީރު ކަޕޫރާ ވަކިވުމަށް ފަހު،...

2 hours ago
ޕްރިޔަންކާ ބަނޑުބޮޑެއް ނޫން
2 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
2 hours ago
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ޕާކިސްތާނުގައި ރިލީޒެއް ނުކުރާނެ

2 hours ago

1

ކޯމާ އިން ހޭލެވުނުއިރު ދަރިއަކު ލިބިފައި!

ފިޓް ޖެހި، ކޯމާގައި އޮތުމަށް ފަހު ހޭ އެރި އިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޒުވާން އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިފައި އޮތުމުން އޭނާ އަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

2 hours ago
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ
2 hours ago
ދުންފަތާ ދުރުވުމުން ހަމުގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވޭ
2 hours ago
މުސްކުޅިވުން ލަސްކޮށްދޭ ބޭހެއް ހަދަނީ

9 hours ago

އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ 1-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 hours ago
ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ ވޯޓް ނަގަން އުޅުމުން: އަލީ ވަހީދު
23 hours ago
ދަ ގްރާންޑޭ: ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަމާޒުގައި
14 hours ago
ހޮކޭ ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ސޮއިކޮށްފި