Don't show this again CLOSE
Advertisement

21 hours ago

6

ހަމަަލާތައް ހުއްޓާލަން ތުރުކީން އެއްބަސްވެއްޖެ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލަން އަންކަރާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago
ރައީސްކަމުން ވަކިވާތީ ސިރިސޭނާގެ އިނާޔަތްތައް ފާސްކޮށްފި
1 day ago
މަދީނާގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 އުމްރާވެރިން މަރުވެއްޖެ
1 day ago
ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވައިފި

1 day ago

2

ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ވިރާތުގެ ހިތް ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީގެ ޝައުގުވެރިކަން ފުޓްބޯޅަ އަށް ހުރެ އެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ގައުމެކެވެ. ވިރާތުގެ އާއިލާގައި އޮތީ...

1 day ago
އަމިއްލަ އަށް މޮޅު ވާހަކަ ނުދައްކާނަން: މެސީ
1 day ago
ލަލީގާގެ މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅެން ޓީމުތަކުގެ ރުހުން
1 day ago
ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން ސޯލްޝެއާ އަށް އެބައޮތް

1 day ago

7

ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ދިރާގުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެޕަލް އިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އާއި 11 ޕްރޯ މެކްސް އަށް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރި މީހުންނަށް އެ ފޯނުތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 hours ago
އެކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް
14 hours ago
ގިނަ ސްޓޯލްތަކަކާ އެކު މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
14 hours ago
މަގޭ މެމޯ: ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ދިރާގުން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

20 hours ago

3

ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެ ފިލްމަކާއި ހޯސްޓް ޝޯއެއް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" އިން އެކްޓިން އިން ރިޓަޔާކުރި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 25 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި އޭނާގެ އާ ތިން...

3 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
3 hours ago
"ޓައިޓޭނިކް" ކުޅެން ލިއޮނާޑޯ އަށް ހިތްވަރު ދިނިން: ޕޯލް
3 hours ago
"ރޯގް ވަން" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ޑިޒްނީ+ އަށް

3 hours ago

ބީބާ އާއި ޖެނިފާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

ޕަޕާރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކަކަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ އަމިއްލަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި މައްސަލާގައި، މަޝްހޫރު ދެ ލަވަކިތުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްބިން ބީބާ އާއި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް...

4 hours ago
ޕިކްސެލް 4 އިންޑިއާގައި ވިއްކުން މަނާ
3 hours ago
ސިފައާ ކުޅެލެވޭ އާ އެޕެއް، މި ފަހަރު ގްރޭޑިއަންޓް
3 hours ago
ވާޖިން ގެލޭޓިކްގެ ޖައްވީ ސޫޓް ދައްކާލައިފި

23 minutes ago

ބްރޭކްތައް ނަގަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ހައްގުގައި: ބައްސާމް

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެހާ ގިނަ ބްރޭކްތައް ނަގަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ހައްގުގައި...

19 minutes ago
ނާއިމަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް
21 hours ago
ރީތި ކައިޓްސްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް އައްކަޅޭ
1 day ago
އެތުލެޓިކްސް ހަތަރު ކޯޗަކު ފާސްތަކެއް ނަގަނީ