ކޮވިޑް-19

·

ޗައިނާ އިން އައި ދެ ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

2,627

Deaths

80,141

Infected

worldwide statistics


10 hours ago

16

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުބާރަކް އަވަހާރަވެއްޖެ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 25) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

14 hours ago
ކޮވިޑް-19:އީރާނުން 50 މީހުން މަރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު
13 hours ago
ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކަރަންޓީންކޮށްފި
17 hours ago
ނާސާގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ އަވަހާރަވެއްޖެ

17 hours ago

2

ލީޑު ދަމަހައްޓައި ލިވަޕޫލުން ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުދަމަހައްޓައި ދެ ރެކޯޑަކާ...

17 hours ago
18 އަހަރު ކުރިން ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޑީލެއް
16 hours ago
ކުރީގެ ހަނދާންތަކަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުރަހެއް: ސެޓިއެން
13 hours ago
ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އިންޓަ ކުޅޭނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ

7 hours ago

16

"ހަމަ އަގު" އެއީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގޭ: އެންސިސް

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ލިބެންޖެހޭ "ހަމަ އަގު" އެއީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެންސިސް އަށް ހަމަ އަގަކީ މާކެޓުގައި މަސް ވިއްކަން އޮންނަ އަގަށް ބެލުމަށް ފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަނޑައަޅާ...

14 hours ago
މަމެން ބައިސްކަލު ރޭހުން ވަނަ ހޯދާނީ ކޮން ސްކޫލެއް؟
9 hours ago
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް
17 hours ago
އުރީދޫގެ އޭޖީއެމްގައި ލާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓް

19 hours ago

"މިސްޓަ އިންޑިއާ" ހަދާތީ ޝޭކަރް ދައުވާކޮށްފާނެ

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ގެ ޓީމަށް ނޭނގި އެ ފިލްމުގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ހަދަން އެހެން ބަޔަކު ނިންމާފައިވާތި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް...

19 hours ago
އަކްޝޭ އަށް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް
19 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
19 hours ago
ދެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ނުކުޅޭނަން: ނީސަން

19 hours ago

3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ މޮބައިލް ފާހާނާތަކެއް

އިންޑިއާ އަކީ ތާހިރު ގައުމަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔަކީ ފާހާނާކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްފުށުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހާމަ...

19 hours ago
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޒީ ފްލިޕް އިންޑިއާ އިން ހުސްވެއްޖެ
1 day ago
ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ރައްކާނުކުރެވޭ ފޯނެއް
1 day ago
މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ރަަހަތައް އުށްބައްތީގެ ވަހުން

15 hours ago

22

އެގާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން މައުމޫނަކީ ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރެއް

ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ޑެނިއަލް އެގާއާ އެކު "އޮފިޝަލް ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓާސް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސް" އިން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ލިވަޕޫލްގެ ޒަމާންވީ ސަޕޯޓަރު...

13 hours ago
ބެޑްމިންޓަނުގެ ރައީސަކަށް އަނެއްކާ ވެސް މޫސަ
14 hours ago
މަމެން ބައިސްކަލު ރޭހުން ވަނަ ހޯދާނީ ކޮން ސްކޫލެއް؟
1 day ago
އަސަދުﷲގެ ކަކުލަށް އަނެއްކާ ވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް