5 hours ago

ބެލްޖިއަމާއި ނެދަލެންޑްސް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ އަށް މޮޅެއް

އެމްސްޓްރެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 22) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ނެދަލެންޑްސް އާއި ބެލްޖިއަމް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

5 hours ago
ޝެއިހް ސަލްމާނާ ގުޅުމުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ފާޑުކިޔަނީ
5 hours ago
ޔުވެންޓަސް އެމެރިކާ އަށް ނުދާ ސަބަބަކީ ރޮނާލްޑޯ
5 hours ago
މޮންޗީ އާސެނަލަށް ނުދިޔައީ ކީއްވެ؟

1 day ago

13

އޮންލައިން ވިޔަފާރި ޒިންމާކުރުވާނީ ކޮން ބައެއް؟

ލާން ބޭނުންވާ ހެދުމުން ފެށިގެން ރީތިވާ ސާމާނާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ހޯދަން މިއަދު ފިހާރަތަކަށް ހިނގާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ކޮންމެ ގަޑިއަކު، ކޮންމެ ތަނަކު ހުރެ...

19 hours ago
މުނި ހޯމްކެއާ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި
21 hours ago
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށް 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި
20 hours ago
އެސްޓާސްއިން ޔޫގުރް ބްރޭންޑުގެ އައިސްއަލަމާރި ވިއްކަނީ

5 hours ago

ލިއޮނާޑޯ އާއި ޕިޓްގެ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ފިލްމަކީ ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް ހިން ހޮލީވުޑް" އެވެ. ތާރީހު...

5 hours ago
ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ: ވިވެކް މޯދީއާ ވައްތަރުތަ؟
5 hours ago
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު ވޯނާ ބްރޮސްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި
5 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

5 hours ago

މާ ހޫނުކޮށް ސައި ބުއިން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ހޫނުކޮށް ސައި ބޯން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައ ބުނަނީ މިއީ އާދަޔަކަށް ހަދައިފި ނަމަ ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

5 hours ago
ކުށްވެރިއަކު ހޯދަން ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް އާންމުކޮށްފި
5 hours ago
"ލަވް ފޯމިއުލާ" ކިޔައި ދިން ޕްރޮފެސަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
5 hours ago
"ލަޝް"ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

5 hours ago

ކޮލިފިކޭޝަން: ޒުވާން ޓީމަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް!

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިނުވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި އެވެ. އެފްއޭއެމުން...

5 hours ago
ޝިޔާނާ ކޯޗިންގެ މަތީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަނީ
23 hours ago
ފޭދޫ އިއްބެ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި
1 day ago
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި