20 hours ago

9

ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް: ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާ މީޑިއާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާތައް މީޑިއާ އަށް އަމާޒުކޮށްފި...

19 hours ago
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ބޭނުން ވަނީ ދުނިޔެ ނިންމާލަން
16 hours ago
ތުރުކީ ސަރުކާރުން 4000 މީހުން ވަކިކޮށްފި
16 hours ago
އިންތިޚާބީ މަގާމަކަށް ވާދައެއް ނުކުރާނަން: މިޝޭލް

1 day ago

12

އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭ އަށް ހަމޫދު، ބޮބް އަދި ބަރޯ

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯ އަށް ދާ ގަދަ ތިން ބައިވެރިން ރޭ ކަށަވަރުވެ، އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޝޯ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

1 day ago
އެންމެ އެކުވެރި ވިނޯދް މަރުވުމުން އަމީތާބު ހިތްހަލާކުވެފައި
1 day ago
ފައްތާހް "ރެހެންދި ހަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ
20 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފަރަހަ ޚާން ރާއްޖޭގައި

1 day ago

6

ކޯމާއިން ތެދުވެ ފިރިމީހާ ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ ގްރޭޓް-ނޮއިޑާގައި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަންހެނުން މަރާލުމަށް ބަޑި ޖެހުމަށް ފަހު އެއީ މަގު ފޭރޭ ބަޔަކު ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ދައްކަން ކުރި މަސައްކަތް، ކޯމާގައި އޮތް...

1 day ago
އޯޓިޒަމްއާ އަންހެން މީހާގެ މާމަޔާ ގުޅުމެއް ހުރެދާނެ
1 day ago
50 އިން މައްޗަށް ދިއުމުން ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމު
1 day ago
ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

17 hours ago

11

ސާއިދު ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ މެޑަލް ހޯދައިދީފި

ޓައިވާނުގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައި ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ އިވެންޓަކުން ފުރަތަމަ...

1 day ago
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ހަމަނޭވާއެއްލައިފި
17 hours ago
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫގައި އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްތަކެއް
1 day ago
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން މާޒިޔާ އަށް ހަނި މޮޅެއް

21 hours ago

2

ޖަރުމަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން ހޯދައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 30) – ވޮލްފްސްބާގް 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 hours ago
ވެމްބްލީ އަށް 90،000 މީހުން، ބޮކްސިން ބަލަން!
20 hours ago
ޑެލް ޕިއޭރޯ ފަދަ ތަރިއަކަށް ވާން ބޭނުން: ޑީބަލާ
21 hours ago
ބާސާ އެއް ވަނައިގައި، ރޮނާލްޑޯ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް