5 hours ago

2

ސަރުކާރާ އެކު ސިއްރު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު: ވަލީދު

ރިޔާޒް (މާޗް 23) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ރިޔާޒުގެ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިނިވަންވީ ސަރުކާރާ އެކު ސިއްރު އެއްބަސްވުމެއް...

1 hour ago
އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުކަން އާ ބޭފުޅަކަށް
55 minutes ago
ފްރާންސްގެ ދެކުނުގައި އައިއެސް އިން ބަޔަކު ރަހީނުކޮށްފި
1 day ago
ގެރި މަސް ވިއްކި މުސްލިމް މީހާ މަރާލި މީހުން ޖަލަށް

11 hours ago

1

ޓުއާ ކެންސަލްކޮށްލައި، ސެލީން އޮޕަރޭޝަނަކަށް

ފިލްމް ޓައިޓޭނިކްގެ ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީން ޑިއޯން މި މަހާއި އަންނަ މަހު އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގައި ބާއްވަން...

11 hours ago
ޓީވީ ތަރި ރިތުވިކް ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތައްޔާރު ވަނީ
11 hours ago
"މާމުއި" އަކީ ފީޗާ ފިލްމެއް، ވެބް ސީރީޒެއް ނޫން
11 hours ago
ޖެކްލީންގެ ލަވައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

11 hours ago

6

ޕާސްތާ އަށް ފެން އަޅަންޖެހޭކަން ނޭނގުމުން ރޯވެއްޖެ

އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއްގައި އިޓަލީ އަށް ދިޔަ އެމެރިކާގެ އަންހެން ތިން ދަރިވަރަކު، އިޓަލީގެ ހާއްސަ ކޮއްތު ހަދަން އުޅެނިކޮށް ބަދިދޭގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

11 hours ago
ކުށަކާއެކު 17،000 ޕްރިންޓް؛ ކުށެއް ފެނޭތަ؟
1 day ago
އިޝްތިހާރަކުން އެޕަލް އަށް ބޮޑު ލަދެއް
1 day ago
އެޕަލް ގަޑިއަށް މައިކްރޮލެޑް ސްކްރީން

8 hours ago

5

އެފްއޭއެމުން 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މި އަހަރަށް 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

8 hours ago
ސިންގަޕޫރު މެޗުގައި ޓީމު ދަސްކުރާނަން: ގައުމީ ކޯޗު
8 hours ago
ބޭބެއާ އެކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ ހުވަފެނެއް: ނާއިމް
1 day ago
އަތޮޅު ތެރެއިން ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ދާނަން: ކޯޗު

7 hours ago

ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިބްރަހިމޮވިޗް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް ސްވިޑެންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އެމެރިކާގެ ކްލަބް އެލްއޭ...

7 hours ago
ކޮންޓޭ ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޕީއެސްޖީގެ އަމާޒު ކްލޮޕަށް
7 hours ago
ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި ބޭލްގެ ނަން އޮންނާނެ: ގިގްސް
1 day ago
ކްލައިވަޓަށް ވުރެ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މޮޅު: ކޫމަން