12 hours ago

9

ގަތަރުގެ ޖަނަވާރުތައް ވެސް ސައޫދީން ބޭރުކޮށްލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތައް އިންސާނުން ފަހަނައަޅައި ނައަމް ސޫފިތަކަށް ވެސް ފޯރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ގޮތުން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިމުގެ ތެރޭގައި...

15 hours ago
ގައިދީންތަކެއް ޖަލު އޮފިސަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި
12 hours ago
މޫސަލްގެ ނޫރީ މިސްކިތް ބިމާ ހަމަ، ގޮއްވާލީ ކާކު؟
12 hours ago
ސަލާމަތްވި ޕައިލެޓް ހެލިކޮޕްޓަރަށް ނަގަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

13 hours ago

3

ޝަލަބީގެ "ހިދާއީ ނޫރު 2" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދެވަނަ މަދަހަ ސީޑީ "ހިދާއީ ނޫރު 2" އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

15 hours ago
ސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާން ތައްޔާރުވަނީ
15 hours ago
ކުރު ވާހަކަ: ސޫރަ
12 hours ago
ލަވައެއް ހިޓެއް: މި ލަވަ އިން އައްފާނާއެކު އުދުހިލާ!

15 hours ago

2

އެންމެ ދިގު ކުއްޖާ އަދިވެސް މަންމައަށް ވުރެ ކުރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު 8 އަހަރު ކުއްޖާގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތީ އިސްކޮޅުގައި ހަ ފޫޓު ހަ އިންޗި ހުރި ކަރަން ސިންގް ކިޔާ އިންޑިޔާ ކުއްޖަކަށެވެ. ކަރަންއާ އެކު އެއް ކުލާހެއްގައި ކިޔަވާ...

15 hours ago
ކުށެއް ނެތްކަން އެނގުނު އިރު ޖަލުގައި 17 އަހަރު
15 hours ago
އޮޅާލެވޭ ފޯނެއްތަ، ލެޕްޓޮޕެއް ކިހިނެއްވާނެ؟
15 hours ago
އަޓާރީ 20 އަހަރު ފަހުން ގޭމިން ބާޒާރަށް ނިކުންނަނީ

14 hours ago

2

ފުޓްސަލަށް ދިޔަ ތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކްލަބަށް ވުރެ ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކަށް އިސްކަންދިން އީގަލްސްގެ ޒުވާން ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) އާއި ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) އަދި ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)...

13 hours ago
ކުރު ޗުއްޓީއަށް ފަހު މާޒިޔާ އަށް ތާޒާކަން
11 hours ago
އީގަލްސްގެ ވިސްނުން އުމެއިރާއި އަސަދުﷲ ހިފަހައްޓަން
1 day ago
ވެލެންސިއާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ފައިނަލަށް

12 hours ago

2

ރޮނާލްޑޯ ޕޯޗުގަލް އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 22) - ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު 1-0 އިން ރަޝިއާ އަތުން ޕޯޗުގަލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި އެވެ.

12 hours ago
ކުށް ގަބޫލުކޮށް ޑި މާރިއާ ޓެކްސް ދައްކަން ނިންމައިފި
11 hours ago
ލެވަންޑޯސްކީ މައްސަލައިގައި ބަޔާނުން އިންޒާރުދީފި
1 day ago
ޕޮގްބާ މައްސަލައިގައި ޔުނައިޓެޑުން ގޯހެއް ނަހަދާ: ފީފާ