އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

6 hours ago

78

ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްވައިން ފްލޫގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ބަޔަކު ސްވައިން ފްލޫ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ދާދިދެންމެއަކު އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

10 hours ago

6

ޓްރަމްޕަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް، ޕާޓީ އެއްގަލަކަށް ނޭރި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕަށް ކޮންގްރެސްގައި ފުރަތަމަ އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އިއްޔެ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 hours ago
މެންބަރަކަށް އިންޑިއާގެ އެއާލައިންތަކުން އަދަބު ދީފި
2 days ago
70 ގައި ގެއްލުނު ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި
1 day ago
ހުސްނީ މުބާރަކު މިނިވަންވެ ގެއަށް ވަޑައިގެންފި

15 hours ago

2

ސަލްމާނާއި ކެޓުރީނާގެ ލޯބި އަނެއްކާވެސް އާލާވަނީ

ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޓައިގަ ޒިންދާ ހޭ" އޮސްޓްރިއާގެ ރީތި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ދަނީ ޝޫޓްކުރަމުންނެވެ. އަދި ކެޓުރީނާ އާއި ސަލްމާންގެ ވަރަށް ރޮމެންޓިކް ލަވައެއްގެ ޝޫޓިން...

15 hours ago
ޝްރީދޭވީ އާއި ރަވީނާ "މަންމަ"ގެ ހަނގުރާމައަކަށް
15 hours ago
ސްކޫލުގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް
1 day ago
ކަސްރަތުކުރާ އަންހެނުންނަށް ޝިލްޕާގެ ހަދިޔާއެއް

15 hours ago

1

ދިގަށް ރޮނގު ހުންނަ ހެދުމުން މީހާ ފެންނާނީ ހިކިކޮށް؟

އެންމެންހެން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަށިގަނޑު ހިކިކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް، ގިނަ މީހުންނަކަށް ނުވެ އެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ ހިކިކޮށް ދެއްކުމަށް...

15 hours ago
އެންޑްރޮއިޑް "އޯ": ރިންގްޓޯން ބަދަލުކުރުން މެޓައެއް
15 hours ago
ފައިސާ ދޭ ނަމަ ޓްވިޓާގެ ހާއްސަ މެންބަރަކަށް
1 day ago
ބައިވެރިޔާ "އެހެން ކަމެއް" ކުރާ ކަމުގެ ތިން ނިޝާން

3 hours ago

2

ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް ތުރުކުމެނިސްތާން ފައިނަލާ ގާތަށް

ފަހަތުން އަރައި 3-2 ސެޓުން ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް ތުރުކުމެނިސްތާން ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 hours ago
ފަލަސްތީނުގައި ޗިލީއަށް އުފަން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް
10 hours ago
ގައުމީ ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ނުކުޅުނީ ކީއްވެ؟
22 hours ago
ގައުމީ ޖާޒީއަށް އަރައި ފައިބާ ކުލަތައް!

12 hours ago

2

ބުފޮންގެ 1000 ވަނަ މެޗުން އިޓަލީ އަށް މޮޅެއް

ޕަލާމޯ، އިޓަލީ (މާޗް 25) – އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ...

9 hours ago
ހަޒާޑާއި ކޯޓުއާއަށް ބިޑްކުރަން ރެއާލުން ތައްޔާރުވަނީ
7 hours ago
ހީރޯއަކީ ރޮނާލްޑޯ، ޑްރީމް ޓީމަކީ ބާސެލޯނާ: ޖަސްޓިން ކްލައިވެޓް
1 day ago
ބްރެޒިލް ލީޑުގައި، އާޖެންޓީނާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް