ކޯޓު ނިންމުންތައް އާންމުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހިފައި

45 minutes ago

ގާނޫނު ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެސައިންމެންޓެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އެކަން ކުރަން ބެލިއިރު ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ނިންމުންތައް ފެންނާކަށް ނެތެވެ....

21 hours ago

ސީރިއާގެ އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 23) - ސީރިއާގެ އުތުރުގައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

19 hours ago
ކަޝްމީރުގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން މޯދީ އަށް ޕްރެޝަރު
18 hours ago
ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަން ޓްރަމްޕް ގޮވާލައިފި
15 hours ago
ނިއުކްލިއަ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާއިން ދީފި

53 minutes ago

ޒީރޯ ޑިގްރީ ނާޝިދުގެ ޓްރިބިއުޓް ޝޯ އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޒީރޯ ޑިގްރީގެ އިސް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ ނާޝިދު) އަށް ހާއްސަ ކުރާ ޝޯއެއް އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ...

52 minutes ago
އަލީ ޝިޔާމް، އޭރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު
51 minutes ago
ފޮޓޯ ނަގަަން އުޅުމުން ރާނީ މުކަރުޖީ ރަތަށް
50 minutes ago
"ރާބްތާ"ގެ ސެޓުގައި ސުޝާންތަށް އަނިޔާވެއްޖެ

48 minutes ago

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ފޭސްބުކުން އަޑުއަހަނީ

ފޭސްބުކްގެ މޯބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަން އަޅާފައި ހުންނަ ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް، މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަޑުއެހިދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރަކު ވަނީ މީގެ ކުރިން...

47 minutes ago
މޫނު އަލިކުރަން މިރުސް އުނގުޅަފާނަންތަ؟
46 minutes ago
މަރުވެފައިވާ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކައިރީ ދަރިފުޅު ކުޅެން
46 minutes ago
ކުކުޅު ވަހުގެ ސަންސްކްރީން ތިންގަޑިއިރު ތެރޭ ހުސްވެއްޖެ

18 hours ago

ތިން މެޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތައްޔާރުވާން ފަށަނީ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅެން ރާވާފައިވާ ތިން މެޗަށް ތައްޔާރުވާން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 hours ago
ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ
1 day ago
އީގަލްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފި
1 day ago
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

22 hours ago

1

އޮޅުވާލި ފެތުންތެރިޔާއަށް ސްޕޮންސަރުން ގެއްލިއްޖެ

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 23) - އޮލިމްޕިކްސްގެ ތެރޭގައި ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގެ މަގެއްގެ މަތިން ބަޑި ޖައްސައިގެން ބިރު ދައްކައި ފޭރުނު ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލި އެމެރިކާގެ ފެތުންތެރިޔާ ރަޔާން...

21 hours ago
ހާޓަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ އެލަޑީސް ކަންބޮޑުވެއްޖެ
21 hours ago
ޕޮގްބާ ތަފާތު ދައްކާނެ: ގްރިޒްމަން
1 day ago
ބަލިނުވެ މަރޭ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް