1 day ago

8

އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ އިރުގެ ނިޒާމެއް ހޯދައިފި

އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްގެ އަދަދާ އެއް ވަރުގެ ޕްލެނެޓްތަކެއް ހިމެނޭ އެހެން ތަރިއެއް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހޯދައި، އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

2 days ago
އެމެރިކާ: އަހަންނަކީ ބޮޑުބާރު، ހަދާނީ ބޭނުން ގޮތެއް
2 days ago
އީރާނުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކާ
3 days ago
ގުދުސް މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަސް

16 hours ago

6

ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް

މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "4426" އިން ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ...

20 hours ago
"ޕިރް ހީރާ ޕޭރީ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް މަރުވެއްޖެ
20 hours ago
ފިރިމީހާގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން: ރާނީ
20 hours ago
"ބެރިއަލް ރައިޓްސް" ގައި ޖެނިފާ ލޮރެންސް

20 hours ago

ޕުޓިން ސްޓަންޓްމޭނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރުންގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލާ ނަމަ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންގެ ނަން އަންނާނެ އެވެ.

1 day ago
ޔޫޓިއުބުން އަހަރަކު 11 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާ ކުއްޖާ
1 day ago
ވަރަށް އަގުހެޔޮ ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއް
1 day ago
ފަސޭހައިން ފޮޓޯ ނެގޭ ގަޑިއެއް

7 hours ago

މިސްކިތްމަގުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް ފަހު ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި...

6 hours ago
ދިއްދޫ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ތަށި ބްލެކް ޒީނޯ އަށް
1 day ago
އޮއްޕޮގެ ދެ ލަނޑުން ނިއު އިން ގައުމީ ތަށި ހޯދައިފި
1 day ago
"މި ފެނުނީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު"

15 hours ago

ސިޓީގެ އަސްލު ފެންވަރު އަދި ނުދެއްކޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 16) - ޖެހިޖެހިގެން 15 މެޗުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފައިވީ ނަމަވެސް އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ ވަރުގެ ކުޅުމެއް...

15 hours ago
މޮރާޓާ އާއި ޑްރޮގްބާ އަޅާނުކިޔޭނެ: ކޮންޓޭ
15 hours ago
ޒިދާންގެ ތައުރީފް ލިވަޕޫލުގެ ސަލާހަށް
1 day ago
ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މޮރީނިއޯ ހޫނުފެނަށް!