17 hours ago

2

ވައި ނުސާފުވެ، މެލޭޝިއާގެ 400 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 25) - މެލޭޝިއާގެ ޖޯހަރް ސްޓޭޓުގެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލްގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ ދަރިވަރުން ބަލިވާން ފެށުމުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

15 hours ago
މުސްލިމެއްގެ މަރަށް ފަހު ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
13 hours ago
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަމާޒަކަށް ޚާމަނާއީ
13 hours ago
"އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ޖެފް ސެޝަންސްއަށް މަގާމު ދިނުން"

20 hours ago

2

ޗިލީ ބަލިކޮށް އުރުގުއޭ ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 25) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި...

14 hours ago
ރެއާލަށް ނޫނެނޭ ބުނީ އުފަލާ އެކު: ޓޮރޭޒް
20 hours ago
ސަލާހު ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެން ޖެހޭ: އެޓޫ
20 hours ago
ބަންގްލަދޭޝް ސެމީގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

18 hours ago

5

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ރޯޑް ޝޯ އިންޑިއާގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށްގެންދާ "ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި ރޯޑު ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 hours ago
އެމްއެމްއޭ އޮޑިޓްކުރުމާ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަވާލުވަނީ
14 hours ago
ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު 1.8 މިލިއަން ދަތުރުވެރިން
14 hours ago
ގަލްފްއެއާ އިން އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

21 hours ago

ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 13" އިން 403 މިލިއަން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޝޯ ހޯސްޓްކުރާ ސަލްމާން ހާނަށް މި ފަހަރު 403 ކްރޯޑް ރުޕީސް...

21 hours ago
ބްރަޔަން ސިންގާ އަށް "ރެޑް ސޯނީ" ވެސް ގެއްލިއްޖެ
21 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
21 hours ago
އަނޫގާރް ހުރީ ދީޕިކާ އިންތިޒާރުގައި

7 hours ago

4

ދުބާއީގެ ވަލީއަހުދު ރާއްޖޭގައި؛ އެންމެން ހޯދަނީ ރިސޯޓް

ދުބާއީގެ ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރެއްވި ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކާ އެކު، އޭނާ...

21 hours ago
"ޕަބްޖީ ލައިޓް ބެޓްލްގްރައުންޑް" އަށް ރަޖިސްރީކޮށްފިންތަ؟
21 hours ago
ބޮޑު ހަނގުރާމާގައި ވަކިވި ދެ ލޯބިވެރިން ބައްދަލުވެއްޖެ
21 hours ago
އެޕަލް އަތުން ސެމްސްސަންގް ބަދަލު އަތުލަނީ

5 hours ago

ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި!

މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ ވަހީދު) ޖެހި ފަސް ގޯލާއި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން...

9 hours ago
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި
19 hours ago
މާޒިޔާ އެއްވެސް މެޗެއް ފަސޭހަނުކުރާނެ: ކޯޗު
20 hours ago
އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަކީ ހަމައެކަނި ނަމެއް: އާތީ