16 hours ago

13

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ސޫކީ

ނޭޕީޓޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ރޮހިންޖާ މައްސަލައާ މެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖެހިލުންވެ ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ...

15 hours ago
ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކުން ނުހުއްޓުވޭނެ: ނޯތު ކޮރެއާ
14 hours ago
ތޫފާން މަރީއާގައި ކެރީބިއަންގެ ރަށެެއް ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި
12 hours ago
ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާ މަރުވެއްޖެ

21 hours ago

20

"ބޮސް"ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކްލައުޑަށް ލާއިރަށް ނަގަނީ

އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކުލައުޑަށް ލާއިރަށް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ލަވަތައް ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ...

21 hours ago
ޑިސެމްބަރަށް އޮތީ "ބާކީވެފާ"
21 hours ago
"ބާޣީ 2" އަށް ޓައިގާ ޝްރޮފް ބޯ ބޭލީތަ؟
21 hours ago
ޕާކިސްތާނުން އޮސްކާ އަށް "ސާވަން"

21 hours ago

10

ކުޑަކުދިން ކުރާ މިކަހަލަ ކަންކަމާ އަޅާނުލައި ނުހުންނާތި

ކުޑަކުދިން ބައެއް ފަހަރު ކުރާ ކަންކަމަކީ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާ ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން މިފަދަ ކަންކަމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެ އެވެ. އެއްބަޔަކު...

21 hours ago
ސްކޫލަށް ދާން ކޮންމެ ކުއްޖަކު އެއް ހެދުމެއް
18 hours ago
ހަކުރުބަލި ހުންނަ އަންހެނުންނަށް ކޮފީ ރަނގަޅު
1 day ago
މެއްސެއްގެ ގައިގައި ޖަހަން އެހާ އުނދަގުލީ ކީއްވެ؟

16 hours ago

2

ޝިފާޒް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ހަތާވީސް އަހަރު ވަންދެން މުގުރައިނުލެވި އޮތް ގައުމީ މެރަތަން ރެކޯޑް އަހުމަދު ޝަރަފް މުގުރާލިތާ ހަ މަސް ތެރޭ ޝިފާޒް މުހައްމަދު ގައުމީ އާ ރެކޯޑެއް ހަދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ...

16 hours ago
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ޕޮލިހާއި މޯލްޑިވިއަން މޮޅުވެއްޖެ
15 hours ago
ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ
1 day ago
ނިއު އަށް އެއް ވަނަ މަގާމު ދެމެހެއްޓޭނެ: އޮސްކާ

17 hours ago

5

ރޫނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ކާރު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެވަޓަންގެ ފޯވާޑް ވޭން ރޫނީ ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލުކޮށް އޭނާގެ...

14 hours ago
ތަށްޓެއް ހޯދުމަކީ މި ސީޒަނުގެ އަމާޒެއް: ކްލޮޕް
15 hours ago
އެމްބާޕޭގެ ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ ނުހިމެނޭ
1 day ago
"ނޭމާ އާއި ކަވާނީއާ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް"