Don't show this again CLOSE
Advertisement

2 hours ago

އެމެޒަންގެ އަލިފާންގަނޑު: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަމަކަށް

ސައޮޕޯ (އޮގަސްޓް 23) - ބްރެޒިލްގެ އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލައަކަށްވެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

1 hour ago
ދައްތަ މަރާލި ދެ ކޮއްކޮއިން ސަލާމަތްކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި
1 hour ago
ކުއްލިއަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ހޮނުއެޅުމުން 5 މީހުން މަރު
1 day ago
އީރާނުން އުފެއްދި އެއާ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ދައްކާލައިފި

11 hours ago

މެސީއާ އޮތީ ރަނގަޅު ވާދަވެރިކަމެއް: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 23) – ލިއޮނަލް މެސީއާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފައިދާވި ކަމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

11 hours ago
ނޭމާގެ މަޝްވަރާތަކަށް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހުގައި
1 day ago
އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ފިކުރުކުރަން ޖެހޭ: ޔުވެންޓަސް
1 day ago
މިއުނިކަށް ފަހު ރިބެރީގެ މަންޒިލަކީ ފްލޮރެންސް

23 hours ago

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 hours ago
ސުވާލުފޮށި: އުރީދޫގެ އަގުބޮޑު ސުވާލު މުބާރާތެއް
1 day ago
ވެލާ ރިސޯޓުން ގަހަނާގެ ދެ ކަލެކްޝަނެއް ނެރެފި
1 day ago
"ބިލްޑެކްސް މޯލްޑިވްސް" އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

9 hours ago

ކެރިއަރު ބިނާކުރީ އަމިއްލަ އަށް: ދީޕިކާ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހޯދި ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ވެސް ހޯދީ އަމިއްލަ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

9 hours ago
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް
10 hours ago
ދުބާއީގެ ސިނަމާތަކުގައި އަޑުގަދަކުރާ މީހުން ބޭރުކުރަނީ
9 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

10 hours ago

ދުބާއީގެ ސިނަމާތަކުގައި އަޑުގަދަކުރާ މީހުން ބޭރުކުރަނީ

ފިލްމެއް ބަލައިލަން ސިނަމާއެއްގައި އިންނަ އިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ އުނދަގޫވާ އެއް ކަމަކީ ސިނަމާ ތެރޭގައި ހަޅޭއްލަވައި އަޑުގަދަ ކުރުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު...

10 hours ago
ޖަވާހިރު ހޯދާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް ބަލަނިކޮށް ޖަވާހިރެއް
10 hours ago
ސޯލާ ޕެނެލްގައި ރޯވާތީ ޓެސްލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި
9 hours ago
ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަސޫލާ ސިފަކޮށްދެއްވި ގޮތް

2 hours ago

1

ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން މުބާރާތް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގައި

އަންނަ އަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

1 day ago
ސެމީން ކަޓައި ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް
1 day ago
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ ސައްހަކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
1 day ago
ޗައިނާގެ "ބްރެޒިލް" ފޯވާޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް