Don't show this again CLOSE
Advertisement
Breaking News Last Update: 1 minute ago

10 hours ago

4

އެމެރިކާ އާއި ސައުދީ އަށް އީރާނުން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އެމެރިކާ ނުވަތަ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އީރާނަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ހުޅުފަޅައިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެ ތެހެރާނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

10 hours ago
"ލޮޓަސް ޓަވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ގޯސް"
10 hours ago
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދޭން ހުއްދަ ދިނީ ޚާމަނާއީ: ރިޕޯޓް
1 day ago
މޯދީގެ ބޯޓަށް ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދު

13 hours ago

އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް މޮޅަކުން ޔޫރޮޕާ ލީގު ފަށައިފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މޮޅަކުން މި ފަަހަރުގެ...

13 hours ago
ޔަޝިންގެ ނަމުގައި ކީޕަރުންނަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް
13 hours ago
ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ 12 ކްލަބަކުން ހާލަންޑަށް ފާރަލަނީ
1 day ago
ނޭމާގެ އަދަބު ޔުއެފާ އިން ލުއިކޮށްދީފި

1 day ago

1

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ތަޖުރިބާ ހޯދުން، އެލަވަންސާ އެކު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލުން) ކުރިއަށްގެންދާ އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

1 day ago
ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދެނީ
1 day ago
އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން އެހީވަނީ
8 hours ago
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން ޑިސްކައުންޓެއް

14 hours ago

އާމިރުގެ އާ ފިލްމަށް 100 ލޮކޭޝަން

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އިންޑިއާގެ 100 ލޮކޭޝަނެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް...

14 hours ago
ކަރަންގެ ބިރުވެރި ފިލްމަށް މުރުނާލާއި އަވިނާޝް
14 hours ago
އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅުގެ ޑައިރެކްޝަންގައި ހޭޒެލް
14 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

14 hours ago

އުމުރުން 92 އަހަރުގައި ވެސް ހިލޭސާބަހަށް ހިދުމަތުގައި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ރިވަޑޭލްގައި ހުންނަ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ނުވަދިހައިން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އެތައް ބަޔަކު އެކި ވަސީލަތްތަކުގެ...

14 hours ago
ކެޓި ފްލައިޓް އަތުޖެހޭތޯ ރަންވޭގައި ދުވުމުން ޖޫރިމަނާ
14 hours ago
އިންސްޓަގްރާމް "ބޮޑީ ޝޭމިން" އާ ދެކޮޅަށް
14 hours ago
ފްރާންސްގައި "އުދުހޭ ޓެކްސީއެއް" ހުއްޓުވައިފި

40 minutes ago

2

މަހުލޫފު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި! ފީފާގެ އަދަބެއް؟

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

1 hour ago
ރެކޯޑަށް ވުރެ އަވަހަށް ދުވެ ފަޒީލާއި މަރީ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި
1 hour ago
ރާއްޖޭން ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލާ އެއްވަރުކޮށްފި
10 hours ago
އަބްސީބެގެ ފުރަތަމަ މެރެތަން ރޭހާއި ދެން ވީގޮތް