12 hours ago

7

މެންޗެސްޓާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 23) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 19 މީހުން މަރުވެ، 50 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

9 hours ago
ޓްރަމްޕުގެ ގުދުސް ދަތުރުފުުގައި ހުރިހާ ހަމަލާއެއް އީރާނަށް
8 hours ago
ގެމްބިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ވަނީ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގާފައި
6 hours ago
މަގާމުން ދުރުކުރި ކޮރެއާގެ ރައީސްގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

1 hour ago

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ރޯލު 12 އަހަރު ވަންދެން ކުޅުނު އެކްޓަރު ރޮޖާ މޯ އުމުރުން 89 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 hours ago
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ރޮކް ނިކުންނަނީ؟
15 hours ago
ސަނީގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ފަށައިފި
1 day ago
އަރްޖުން-ޝްރައްދާގެ "ހާފް ގާލްފްރެންޑް" ވަރަށް ކާމިޔާބު

15 hours ago

3

ކަސްރަތުކުރުން ހުއްޓާލުމުން މަސްތައް ބަލިކަށިވޭ

ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ލިވަޕޫލްގެ ސައިންސްވެރިން ވަރަށް ފަހުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ބުނާ ގޮތުން، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރަމުން ގޮސް ހުއްޓާލާތާ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވުމުން، ގައިގައި...

15 hours ago
ލޯބި ހާމަކުރާނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަކު ނޫން
14 hours ago
ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ދެނެގަނެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާ އެޕެއް
1 day ago
ނުކުޅެދޭތީ "އެއްލާލި" ދަރިފުޅު ހާވަޑްގައި

10 hours ago

3

މިހާލަތުގައި ބަލިވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން: ސެކުލޮސްކީ

މާޒިޔާ މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު މެޗަކުން ބަލިވުމަކީ މާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

21 hours ago
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ހަތަރަކަށް
1 day ago
މާޒިޔާ ހުއްޓުވައި ވިކްޓަރީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި
1 day ago
ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރަން ސުޒޭން ގޮވާލައިފި

12 hours ago

4

ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ވުރެ ލީގު ލިބުމުން އުފާވޭ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 23) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކާމިޔާބީ އަށް ވުރެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މި ފަހަރުގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދައިދިނުމުން ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުން މާ ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...

12 hours ago
"ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާ ކޯޗަކަށް އޮތީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް"
11 hours ago
"ތައުރީފް ކުރަންވީ ހަމައެކަނި އަހަންނަކަށް ނޫން"
9 hours ago
ހިއްސާދާރުންގެ ތަޅާފޮޅުން، ވެންގާ އަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟