ކޮވިޑް-19

  • ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް ވެސް ބަންދު
  • ކަރަންޓީނުކުރާ އެންމެން ވެސް ދެން ޓެސްޓްކުރާނެ
  • ރާއްްޖޭގައި މިހާރު ތިބީ ޕޮޒިޓިވް ދެ ދިވެހިން އެކަނި
Worldwide
740,235
Confirmed
156,588
Recovered
548,612
Active
35,035
Deaths
Maldives
17
Confirmed
13
Recovered
4
Active
0
Deaths

11 hours ago

27

ބިރެއް ނުފިލާ، މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން

ކިރިޔާ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަވެސް ގޯހުން ހިނގައިދާނެ އެވެ! ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު، ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ފުރުވާލުމަކީ، މިހާތަނަށް ހެދި...

7 hours ago
ގުރުއާނުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފުރާލުމުގެ ޗެލެންޖެއް
9 hours ago
ރިސޯޓްތަކުގެ 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް!
8 hours ago
ފަހު ޓޫރިސްޓަށް އަލްވަދާއު، މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް

8 hours ago

ކޮވިޑް-19: ކުރީގެ ސިއްހީ އެހީތެރިން މަސައްކަތަށް

ލަންޑަން (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) ގެ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުރީގެ ސިއްހީ...

6 hours ago
ކޮވިޑް-19: ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 43ޕަސެންޓް ބަންދުގައި
6 hours ago
މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
5 hours ago
ކޮވިޑް-19: ސްޕޭނުން އެއް ދުވަހުން 800 މަރު

56 minutes ago

ކޮވިޑް-19: އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނާތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އިތުރު ކުރިއަށް ނުގެންދަން އެފްއޭއެމުން މިރޭ ނިންމައި، މި...

8 hours ago
ޓީސީ ތާށިވެފައި، ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގެންނާނެ
9 hours ago
ޝަރުތަކާ އެކު ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާން ޒަވީ ތައްޔާރު
10 hours ago
ކޮވިޑް-19: ތުރުކީގެ ލެޖެންޑް ރުސްޓޫ އެޑްމިޓްކޮށްފި

5 hours ago

3

އެމްޕީއެލް އިން އިމްޕޯޓަރުންނަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

8 hours ago
ފަހު ޓޫރިސްޓަށް އަލްވަދާއު، މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް
42 minutes ago
ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފި
6 hours ago
ޑެސިއޯގެ މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ޑެލިވެރީކޮށްދެނީ

13 hours ago

3

ރަންބީރާއި އާލިއާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެއްކޮށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ތިން ހަފުތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އިންޑިއާ ދިޔައިރު، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު...

13 hours ago
އަމީތާބާ އެކު ކުޅެން އޮތް ފިލްމު ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލައިފި
13 hours ago
ދީޕިކާގެ "އިންޓާން" އިން ރިޝީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ
13 hours ago
ބޮބް ޑިލަންގެ އާ ލަވައިގައި ޖޭއެފް ކެނެޑީގެ ވާހަކަ

13 hours ago

6

މުރަނގަފަތުން ސައި ހެދިދާނެ

މުރަނގަފަތަކީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ރައްޓެހި އެއްޗެކެވެ. އެ ފަތުން ސަޓަނި ހެދުމާއި ތެލުލައިގެން ބޭނުންކުރުމާއި މުރަނގަތޮޅިން ކިރުގަރުދިޔަ ފަދަ އެއްޗެހި ކެއްކުމަކީ ވަރަށް އާންމު...

13 hours ago
މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލާގައި ގޯޑަން ރައްދު ދީފި
13 hours ago
މައިކްރޮސޮފްޓް 5ޖީ މާކެޓަށް
13 hours ago
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް