17 hours ago

ތުރުކީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން 165 އަހަރުގެ މީހެއް

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 22) - އަންނަ މާޗު މަހު ތުރުކީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 165 އަހަރުގެ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން...

15 hours ago
ބާލީ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިސް މީހާ ދޫކޮށްލާތީ ކަންބޮޑުވުން
15 hours ago
ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާގައި އަފްޣާން ސިފައިންގެ 126 މަރު
14 hours ago
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތައްޔާރު

14 hours ago

ކާޑިފް ކުޅުންތެރިޔާ ދަތުރުކުރި ޖެޓް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޖެނުއަރީ 22) - ދާދި ފަހުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކާޑިފް ސިޓީ އަށް ސޮއިކުރި އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާ، އެ ކްލަބާ ގުޅެން ވޭލްސްގެ ކާޑިފަށް ދަތުރުކުރި ޕްރައިވެޓް ޖެޓް...

21 hours ago
ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބޯޓެން ބާސެލޯނާ އަށް
19 hours ago
ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރު، އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ
20 hours ago
ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ސިމޯނާ ބަލިކޮށް ސެރީނާ ކުއާޓާ އަށް

16 hours ago

31

24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައިފި

މާލޭ އާއި ވިލިމާލޭގައި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި، މިއަދު އާންމުކޮށްފި...

20 hours ago
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ "ހެޕީ އަވާ ޕްރޮމޯޝަން" ފަށައިފި
16 hours ago
ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކަށް އިނގިރޭސި ސަފީރުގެ ތައުރީފު
20 hours ago
ސްރީ ލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ހުއްޓުމުގެ ބިރު

22 hours ago

27

މަ ހޭނެތިދާނޭ: ކޮޕީއެއްކަން އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާ؟

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި އަހުމަދު ގިޔާސްގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ލަވަ "މަ ހޭނެތިދާނޭ" އާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދެކެވެނީ އެހެން ވާހަކައެކެވެ. މި ލަވަޔަށް ބޮޑު...

22 hours ago
ދަރިފުޅު ނަވިއާ ފިލްމު ކުޅޭކަށް ޝްވޭތާ ބޭނުމެއް ނޫން
22 hours ago
ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލްގެ ދަރިވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށް
22 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

22 hours ago

2

އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 113 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 113 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 hours ago
ޗައިނާގެ ސިޓީތަކަށް މޭކަޕް ރޫމްތައް
22 hours ago
ފަޔަފައިޓަރަކަށް ވާން އެދުނު ކުއްޖާ އަށް ސަމާލުކަން
22 hours ago
އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަން މި ކާނާތައް މުހިންމު

17 hours ago

8

ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ފަހު މަރޭ އެނބުރި ކުޅިވަރަށް

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނެންގެވި ޗުއްޓީއަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އެނބުރި...

17 hours ago
ދެ ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ ލޮރެންޒޯ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި
1 day ago
ގަތަރުން އަޅައިދޭ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަނީ
1 day ago
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން އަލްމާ އާއި ލޮރެންޒޯ މޮޅުވެއްޖެ