ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް: އިބޫ

8 hours ago

60

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެން އަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހުރިހާ އުނދަގުލެއްގެ...

2 hours ago

ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހަލަބު ސިޓީން ފެން ކެނޑިއްޖެ

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް މިހާރު ދޭ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޯފެނުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން...

2 hours ago
ސައުދީ އަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ބިލް އޮބާމާ ވީޓޯކުރައްވައިފި
2 hours ago
ބުރުގާ އަޅާތީ ޖަރުމަނުގައި ވަޒީފާގެ ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު
1 day ago
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އީޔޫ އަށް

19 hours ago

9

އިންޑިއާގައި އުޅޭ ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރުންނަށް އިންޒާރެއް

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެ، ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރުންނާއި އާޓިސްޓުން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ...

19 hours ago
އައިމް ގޮނާ: މުޅިން އާ ބައެއްގެ، އާ މަސައްކަތެއް
1 day ago
މިފަހަރު ގިސްލާ ރޮމުން ދަންނަވަނީ ލަންކާ ޒުވާނެއް
1 day ago
"ޝިވާއޭ"ގެ ޓްރެއިލާއަށް ވުރެ ފިލްމު ފުރިހަމަ: ކާޖޮލް

މިއަހަރުގެ ސްޕްރިން ސަމަ ފެޝަން ވީކް ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ފެޝަން ކެޕިޓަލްތަކުގައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މިހާތަނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޝޯ ތަކުން އެންމެ ފާހަގަވި މޭކަޕް ޓްރެންޑަކީ އެކި ވައްތަރުގެ އައި...

19 hours ago
ހިތާމަވެރި ފިލްމެއް ބެލުމުން ތަދުތައް ކުޑަވޭ
19 hours ago
ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ
19 hours ago
ގޫގުލުން ޓްވީޓާ ގަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް

5 hours ago

1

ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް: ވަރަށް ކާމިޔާބު!

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހިއްސާކޮށް އަދި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު...

19 hours ago
ސިޔާސީ ނުފޫޒާ ވާދަކޮށް ފުޓްބޯޅަ މޮޅުވާން ޖެހޭ!
1 day ago
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ފީފާ އިން އަންގައިފި
1 day ago
ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭސް ފަޒީލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

5 hours ago

ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ސިޓީ ފަސް ބެލުމެއް ނެތް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ލަނޑާ އެކު ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން މިރޭ 4-1 އިން މޮޅުވިއިރު، ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން...

20 hours ago
ޗެލްސީ ބަދަލުކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވޭ: ކޮންޓޭ
21 hours ago
ލެސްޓާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އުނދަގޫ: މޮރީނިއޯ
1 day ago
ކެރިއަރު ނިންމާލާނީ ބާސެލޯނާގައި: އިނިއެސްޓާ