Don't show this again CLOSE
Advertisement

10 hours ago

އިމްޕީޗްމަންޓް ރިޕޯޓަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މަގާމުން ދުރުކުރަން...

9 hours ago
ސްވިސް އެމްބަސީ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި
10 hours ago
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ކެންސަލްކުރައްވައިފި
8 hours ago
ރޭޕުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓަށްދަނިކޮށް ގައިގައި ރޯކޮށްލައިފި

12 hours ago

1

އެވަޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 5) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި އެވަޓަން 5-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ...

10 hours ago
ޒިދާން ބޭނުންވަނީ ޕޮގްބާ
10 hours ago
ނޭމާ އާއި އެމްބާޕޭގެ ގޯލްތަކުން ޕީއެސްޖީ ލީޑުފުޅާކޮށްފި
1 day ago
އިޓާލިއަން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރޮނާލްޑޯ

5 hours ago

1

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް

އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރު އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް "އެސްޕީއައިއޭ އޭޝިއާ 2019" ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

9 hours ago
އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން އޯކޭ، އެކަމަކު ސުވާލުތަކެއް!
8 hours ago
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
1 day ago
ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

14 hours ago

އަނޫގެ ބަދަލުގައި "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް ހިމޭޝް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދި ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 ގެ ޖަޖެއްގެ މަގާމުން ވަކިވި އަނޫ މަލިކްގެ ބަދަލުގައި ޝޯގެ އާ...

14 hours ago
ފިލްމު ރިލީޒްނުވަނީސް އަލައިއާ އަށް ދެވަނަ ފިލްމެއް
14 hours ago
އެކްޓަރަކަށްވާން ބޭނުންވީ "ބާޒީގަރް" ބަލާފައި: ކާތިކް
14 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

15 hours ago

ގޭގައި ހައްދާ ގަސްތައް ބަލިން ދުރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ގޭތެރޭގައި ހައްދާފައި ހުންނަ ގަސްގަހާގެހިން ބަލި ނައްތައިލުމަކީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިފަދަ އެންމެ އާންމު ބަލިތައް ދެނެގަންނަން އެނގުމެވެ. ތިމާ ނުހަނު ލޯބިން...

14 hours ago
އެއާ އޭޝިއާގެ ކެއުންތައް ލިބޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުވައިފި
14 hours ago
މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ހޮންކޮންގް
14 hours ago
ޓިކްޓޮކަށް އެމެރިކާގެ ދަރިވަރަކު ދައުވާކޮށްފި

7 hours ago

36

ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

ފުޓްބޯޅައިން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބަލި ޓީމުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކުރެވިފައިވާ ބޫޓާން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް...

12 hours ago
ސާއިދުގެ ބޮޑު އުފަލަކީ ގައުމަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދެވުން
9 hours ago
ސިންގަލްސް އިން ރަފާ އާއި ދީމާ ކުއާޓާ އަށް
1 day ago
ސާއިދަށް 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް