13 hours ago

6

ކިމް މަރާލީ އަންހެން މީހާ އަށް 90 ޑޮލަރު ދީގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން- ނަމް މަރާލީ އޭނާ ލައްވާ އެކަން ކުރުވަން ބަޔަކު 400 ރިންގިޓް (90 ޑޮލަރު) ދީގެން ކަމަށް ކިމްގެ މަރުގެ...

11 hours ago
މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް މިހާރު ރައްކާތެރިވާނެ
10 hours ago
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް ކުރީގެ ލޭބަ މިނިސްޓަރު
8 hours ago
ސައުދީ ރަސްގެފާން މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

14 hours ago

6

މާއިޝް އާއި ސަމާހް ކަޓައި އައިޑޮލްގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 12 ރޭ ކަށަވަރުވެ، އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ ގާލާ ރައުންޑާ އެކު މި ޝޯގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 hours ago
ސީޒަން އަނެއްކާވެސް ފުލުހަކަށް
14 hours ago
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ
15 hours ago
އައިޝާ ޓާކިއާގެ ސިފަޔަށް މަލާމާތްކުރަނީ

15 hours ago

2

ހަކުރުބަލި ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ހަކުރު ބަލި ޖެހިފައިވާ ޕެންކްރިއާސް، "ފާސްޓިން ޑައެޓް"ގެ ސަބަބުން "މަރާމާތު" ކުރެވި ހަކުރުބަލި ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި...

15 hours ago
ބްލެކްބެރީ ފޯނަށް ނަން ކިޔައިފި
15 hours ago
މަސްގުޅަކެއުމާއި ދުޅަޔަށް މުރަނގަފަތުގެ ފަރުވާ
15 hours ago
ފަސް މީހެއްގެ ގައިން އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ނައްތާލެވިއްޖެ

10 hours ago

5

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަންލީ؟

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތުރުކީގެ ބަހްތިޔާރް ޖޭން ވަންލީ ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިހާރަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް...

8 hours ago
"މާޒިޔާ އާއި ނިއުއާ ވާދަކުރެވޭނީ ރަނގަޅުކޮށްގެން"
11 hours ago
އެމްބީއޭ ކަޕުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ސައިކްލޯން އަށް
8 hours ago
ޒާހިރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު ކާމިޔާބު އިވެންޓެއް

10 hours ago

ފައިނަލެއްގައި ޕްރެޝަރު އޮންނާނީ ބޮޑު ކްލަބަށް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 26) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ފައިނަލުގައި މިރޭ ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޕްރެޝަރު އޮންނާނީ ބޮޑު ކްލަބަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ...

10 hours ago
އަންޗެލޮޓީގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް
9 hours ago
ބާސެލޯނާ އަކީ އަދިވެސް އެންމެ މޮޅު ޓީމު: ސިމިއޯނީ
12 hours ago
ޗެލްސީ އަށް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް