ޚަބަރު / އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ޗައިނާގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ބަލާ ދިޔަ އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަކަށް މީހުން އެރުވުމުގެ ކުރިން، ހުން ހުރިތ ބަލަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެންއައި

02 ފެބުރުއަރީ 2020 - 08:29

29 comments

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ހަތް ދިވެއްސަކު އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ އަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޗައިނާގައި ތިބި މީހުން އެތަނުން ނެރުމަށް ކުރާ ހާއްސަ ދަތުރެއްގައި ދިވެހިން އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަރަންޓީންކުރާނެ ކަމަށެވެ. ދިވެހިން ދިއްލީ އަށް ގެންދަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ގެންދަން އެއާ އިންޑިއާ އިން ކުރި ދެ ވަނަ ދަތުރުގަ އެވެ. ދިވެހިން ތިބި ބޯޓުގައި އިންޑިއާގެ 323 މީހަކު ވެސް ދަތުރުކުރާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ޗައިނާގެ ގިނަ ސިޓީތަކެއް ކަރަންޓީނުކުރަން ފެށި އިރު އެ ގައުމުގައި އުޅޭ ކަމަށް، ބެއިޖިންގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް އަންގާފައި ވަނީ 69 މީހެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ތިބީ ވޫހާންގައި ކަމަށާއި އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވީ ހަތް މީހަކު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ގެންނަ މީހުން ގެންނަނީ ސީދާ ރާއްޖެއަށް ކަމުގައި ނުވާތީ އެ ގެންދެވޭ ގައުމެއްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އުސޫލުތަކުގެ މަތިން، އެ ކުރަން ޖެހޭ ކަރަންޓީނެއް ގެ މުއްދަތު ނިންމާފައި ނޫނީ ރާއްޖެ ގެނެވޭކަށް ނެތް،" ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ ދިވެހި ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްދެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދުމުން އިންސާނީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ވޫހާނުން ދިވެހިން ނެރުމަށް ޗައިނާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ލިބުމާ އެކު ދިވެހިންނާއި އިންޑިއާ މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރު ފެށީ ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ. އެތަނުން ބުނީ ވޫހާނުން ގެންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ތިބޭނެ ކަމަށާއި އިންޑިއާ މީހުންނާއި ދިވެހިން ވެސް ތިބޭނީ އެތަނުގައި ކަމަށެވެ.

"މިއީ އިންޑިއާ އިން ގެންގުޅޭ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތާއި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެ އަށް އެހީވާ ފުރަތަމަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮންނާނެކަން އަންގައިދިން މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ،" އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

ވޫހާންގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ އައުމަށް ޓަކައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ކުރިން ވަނީ ހަމަ ޖައްސައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ދަތުރުކުރާ ޗައިނާގެ ފަސް މަންޒިލުން ވެސް މީހުންނަށް ހިލޭ އާދެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި އެވެ. އެކަމަކު މި ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީކުރީ އެންމެ ދެ މީހެކެވެ.

ދިވެހިން ވޫހާން އިން ނެރުމަށް އިންޑިއާ އިން ދިން އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖައި ޝަންކަރާއި އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އާއި ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން އާއި ރާއްޖޭން ޗައިނާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އައިޝަތު އަޒީމާ އާއި ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ޝާހިދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ވޫހާންގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސް އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ފެތުރި މިހާތަނަށް ވަނީ 14،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވައިރަސް ފެނިފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 304 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ޗައިނާގައި ތިބި މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 19،544 އެވެ. ޗައިނާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 328 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެ އެވެ.

29 ކޮމެންޓް, 93 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 88%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

1234

02 February 2020

ދެން ކީއްތަވާނީ އިންޑިޔާއިން ކިޔަވަން ސީޓެއް ދިނިއްޔާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

02 February 2020

ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގަ އެހެން ގައުމުތަކުގަ ސަލާންޖެހުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް. ގައުމީ އެއާލައިންގަ އެމީހުން ގެނައިނަމަ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނީސް

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެ

02 February 2020

ރާއްޖެ އަށް ވަގުތުން ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތޭ މިކިޔަނީ. އެމީހުން އެތާ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ހަމަ ކުރާވާހަމމކަ އެއޮތީ. ލިޔުން ކިޔާބަލަ ސަހާދަތް

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖުދާ

02 February 2020

މިކަހަލަ އެވަކުއޭޝަން ތަކުގެ ތަޖުރިބާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކު ނެތް، އަދި ގައުމީ އެއާލައިނަކުވެސް ނެތް. އެންމެ ކުޑަމިނުން ހޭލުންތެރިކަމެއް، ތަހުޒީބެއްނެތް. އެކަން މި ކޮމެންޓު ކިޔާލުމުން އެބައިނގޭ، އަހަރުމެންގެ ވިސްނުމުގެ ފެންވަރު! ދުނިޔޭގައި އަލަށްކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެއްނޫން މިއީ. ތަޖުރިބާ ހުރި ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއްނޫން. ތަންކޮޅެއް ތަހުޒީބުވޭތޯ ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްކުރޭ. ފޮތްކިޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަރަންޓީނު

02 February 2020

ކޮމެންޓު ލިޔާ ގަމާރުނޭ. އެހެން ގައުމެއް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަވަކަ ކުރިންވެސް އޮތީ އެގައުމެއްގަ ކަރަންޓީނު ކޮށްފަ. މިހާރު އެއީ ކައިރީގައޮތް އިންޑިއާވީމާ ސިޔާސީ ކޮށްގެން މި އުޅެނީ. ރާއްޖެއަށްވެސް އަރުވާންޖެހޭނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފާ. މިހެންމިބުނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޮނޑީގާ ފުލައިޓުމަތިންވެސް ބަލި ޖެހިދާނެ. އެހެން ނޫނީ އަރުވާނެ ކަމެއް ނެތް. އެމީހުން ވޫހާންގަ މަޑުކުރުވާފަ ތިބީ ވަކި ކަމަކުދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

5698

02 February 2020

ދިވެހި ގައުމުގައި މަތިންދާ ބޯޓް އެބައޮތް. އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ. ކީއްވެ އިންޑިޔާއަށް އެމީހުން ގެންދިޔައީ. މިގައުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދު ކުރެވެނީވެސް އިންޑިޔާ ތްރޫވެގެންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގައުމުތަ

02 February 2020

ރާއްޖެއަށް ނުގެނެސް ކަރަންޓީނު މުއްދަތު އެހެން ގައުމަކު ހަމަކޮށް ޓެސްޓު ކުރާވާހަކަ ކުރިންވެސްކި. އެކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ގައުމަކުން އެކަން ކުރަން. ރާއްޖޭގަ ތިބި ދިވެހިން ބަލިން ސަލާމަތް ކުރަން. ދެން ހުރިހާކަމެއް ސިޔާސީ ކޮށް ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދާކަށް ނުޖެހެއެއް ނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވާން

02 February 2020

އެއްޗެއް ނުވިސްނުނަސް ކޮންމެ ކަމަކަށް ކޮމެންޓް ކުރަން ޖެހޭތަ.؟ މަތިންދާބޯޓެއް ފޮނުވައިގެން 7 މީހުން ރާއްޖެ ގެނެވިދާނެ. އެމީހުން ސީދާ މާލެ ގެނައުމުގެ ބަދަލުގަ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީނު ކޮށް ޓެސްޓް ތައް ހެދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ގެނައުން އެއްމެ ރައްކާތެރި ގޮތް. މިރާއްޖެއަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ކަށް ނެތް ކަން ވެސް ނޭގޭ އިރު ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔަން ޖެހޭތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަރާސީމު

02 February 2020

ބޮނޑިވަރޭ ކިޔާބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަޑީ

02 February 2020

ދިވެހިން އެތަނަށްގޮސް އިތުރު ދިވެހިންތަކެއް ރިސްކްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމަށްވުރެން، އަޅުގަޑުމެނަށްވުރެ ފެސިލިޓީޒް ރަގަޅު (ރާއްޖޭގައި އޭގެ ޓެސްޓްވެސް އަދި ހެދެންނެތްއިރު) އެ ދިވެހީންގެ ކަންތައް މިވަގުތަށް ރާއްޖެއަށް ވުރެން ރަގަޅަށް ބެލިދާނެ ބަޔަކު ކޮށްދިނުމުން އެކަން އެޕްރިޝިއޭޓް ކުރުން ކިހިނެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އޭނަ

02 February 2020

ދޮންކަލޯ ރާއްޖޭގެ ބޯއްޓުތަކެއް ވުހާންއަކަށް ނުޖައްސާ. މޯލްޑިވިއަންއިން އެސިޓީއަކަށް ދަތުރެއް ނުކުރޭ. މިހާރު އެ މުޅި ސްޓޭޓް އޮތީ ބަންދުކޮށްފައި. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި ހަމައެކަނި ދެވޭނީ ވުހާންއަށް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދަތުރުކުރާ އެއާރލައިންތަކަށް އެކަނި. ރާއްޖެިއން ޖެހޭނީ އަވަށްޓެރި ޤައުމަކާ ގުޅިގެން އެކަން ކުރަން. ކަންކަން އެނގިގެން ކޮމެންޓްކޮށްބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

މމމމދޮނޭ

02 February 2020

ބޯޓޭ ލިޔެފަ އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ކަނޑުމަގުން ދަތުރު ކުރަނީ ކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވާ

02 February 2020

ސްކްރީންކުރާގޮތް އެބަފެނޭނު ދޯ. ޗައިނާއިން އަތުވެއްޖެނަމަ. ބޯޓުކައިރިން ބަލަންޖެހޭ ހުމެއްބަލާފަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް ކޮށްފަ ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީއަށް. މިގައުމަށް ވާވަރީ ފައިބަައިގެންއައިސް ދެދުވަހު ގޭގައޮވެފަ ދެފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފަހުން ސުވާލެއްކޮށްލަނީވެސް. ދެންމިކިޔަނީ މީހަކާ ކޮންޓެކްޓެއްނުވެޔޯ. އައްލާބެއްޔާ ކާފަދަރިޔަށް ބޭސްދިންހެން އުޅުނީމަތަ ކޮންޓެކްޓްވިކަމަށްވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙައްޤު ބަސް

02 February 2020

މިފަދަ ކޮން މެ ކަ މެއްގައި ޖެހިލު މެއްނެތި، ދިވެހިންނަށް އިންޑިޔާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ޗައިނާ އެހީވެދޭން ބޭނުންވިޔަސް، އޭގައި ހިފޭކަށް ނޯވެއެވެ. އެކަ މަކުވެސް ޝުކުރުވެރިވެ، އިޙުސާންތެރިވާން ނުދަންނަ ބަޔަކު ދިވެހިންގެ ތެޜޭގައި އުޅެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނިރު

02 February 2020

އިންޑިޔާއިން ކަމެއް ކޮއްދީފިނަމަ އޭގެ ބަދަލް ކޮންމެވެސް އެހެންގިތަކުން ނުހޯދާ މިހާތަނަކަށްނެތް ދޫކޮއްލާފަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޗައިނާ

02 February 2020

ޗައިނާ މފެ ރެކޯޑަށް ބަލާފަ އެމީހުން އެފްރިކާ ތަންތާ މިހާރު ވިޔަފާރިތަކަށް އަތްގަދަ ކުރާތަން ބަލާފަ ވަކި ޗައިނަ ާ ހެވެކޭ ބުނެވެން އެބައޮތްތަ. ގައިމު ބަޔަކު މިތަނަށް އެރި އިރު ޗައިނާ އެއްޗެކޭވެސް ހިތަށް ނާރާ. ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް ނާރާނެ. ދިވެހިންނަށް މީހަކު އެއްޗެއްދިނަސް ބަދަލެއް ހޯދަފާނެ ކަމަށް ފާރަވެރިވެގެން ވެސް ނޫން ހޯދަނީ. އަދި ކޮބާ ހިފާފަ ދިން މީހާ އަތަށް ކުޅުޖަހާ. މީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ހާލަތު

The name is already taken The name is available. Register?

ބަޑީ

02 February 2020

ފަސްމަތިފުށް ދިވެހިދަރިން އިންޑިޔާއަށް!!! އިންޑިޔާގެ 1ބިލިޔަން މީހުނަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ބެލުމެއްވެސްނެތި ތިކޮށްދިނީ ލާމަސީލް އިންސާނީ ހިދުމަތެއް. މި ދިވެހި ގައުމުގާ "ޗައިނާގައި، ހާއްޞަކޮށް ވޫހާންގައި" ތިބި ދިވެހިން މި ގައުމަށް ނޭރުވުމަށް ގޮވަމުންދާ ބަޔަކު އުޅޭވާހަކަ އަޑުއިވޭ ): . ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދިވެހިންނަށް މިގައުމަށް އާދެވެން ޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނިޔަ

02 February 2020

އަލްހަމްދުލިﷲ

The name is already taken The name is available. Register?

ނިއު ޖެނެރޭޝަން

02 February 2020

ޝުކުރިއްޔާ އިންޑިއާ، ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހި ސަރުކާރު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454