ކޭސް 26 އަކީ ޕޮޒިޓިވްްވި މީހެއް ނޫން، އެއީ ޕްރޮބަބްލް ކޭހެއް

އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި 131 މީހަކު މިހާތަަނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ ވިދާޅުވީ އުލިގަމު މީހާ އަށް ޝައްކުކުރެވި އޭނާގެ ނަތީޖާ ލިބުމާ ހަމައަށް އޭނާއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ 131 މީހަކު އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުލިގަމުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ އައިސް، މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑު ބޯޓަކުން އެނބުރި ރަށަށް ދިޔަ މީހެކެވެ. އެ ބޯޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު މި ކޭސްއާ ގުޅިގެން ބޯޓުން މީހުން ފޭބި އެ އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ވެސް ވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

މާލެއިން މިހާތަނަށް 32 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މި އެންމެންގެ ޖުމްލަ 468 ކޮންޓެކްޓުން މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވެ އެވެ.

މާލެ އިން މިއަދު އެކަނި ވެސް 16 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އެ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މައުލޫމާތުތައް ވެސް މިރޭ ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ކޭސް 35 ގެ މިހާތަނަށް 45 ކޮންޓެކްޓްސް، ކޭސް 36 ގެ މިހާތަނަށް ހަތަރު ކޮންޓެކްޓްސް ވަނީ ހޯދިފަ އެވެ. އަދި 200 އެއްހާ މީހުން އިތުރަށް ބަލާ ތަފްސީލް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. ކޭސް 37 އިން ކޭސް 49 އަކާ ހަމައަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 68 މީހުން ހޯދިފައިވާއިރު ކޭސް 50 އާއި ކޭސް 51 ގެ މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ވަނީ 50 ކޮންޓެކްޓްސް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ކޮންޓެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މީގެ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކޭސްއަކުން އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ހުރި ނަމަ އެ މީހަކު ނުހިމަނާ ކަމަށާއި އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ އައިސޮލޭޝަނުގައި ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްޔަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 13 ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަކީ ކޭސް 27 އާ ގުޅުންހުރި މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެ 13 މީހުންނަކީ ވެސް އެއްތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންކަން ވެސް ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކޭސް 50 އަދި 51 އެއީ އިންޑިއާ ދެ މީހުންނެވެ. އޭސީ މަރާތްމާތްކުރުމުގެ ހިދުމަތްދޭ އެ ދެ މީހުންނަކީ ކޭސް 28 އާ ގުޅުންހުރި ދެ މީހުންނެވެ. ކޭސް 28 އަކީ ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އެވެ.