މާލެ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގައި މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރީ މ. ޖަރީމާގޭގެ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެންމީހާއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 42 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ވެސް އެ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަނގަޅުވީ ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ އާއި 42 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އެވެ. މާލެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އަދިވެސް ރަނގަޅެއް ނުވެ އެވެ. އެ ކްލަސްޓާއިން ފަސް މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، މާލޭގެ ފުރަތަމަ ކޭސް "ޖޭއާރްވައި" ކްލަސްޓާ އިން އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވެ ތިން މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

މާލެތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ އެކު، ޖަރީމާގެ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މޮނިޓަރިން ލިސްޓަށް ލާފައި އޮތް ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ ލިސްޓުން އެ ގެ ނަގައިފަ އެވެ. މި ބަލި ފެނުމުން މިދިޔަ މަހުގެ 15 ން ފެށިގެން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މާލެ އިން ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެ އިން އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 790 އަށް ވަނީ އަރައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މި ބަލި މާލެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވުމާ އެކު، އެ ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 28 އެވެ.

މިއީ މި ބަލި ޖެހުނު ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަނގަޅުވި ކުއްޖާ ވެސް މެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 30 ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ބަލި ޖެހުނު ހުރިހާ ކުދިންގެ ހާލު ވެސް ސްޓޭބަލް އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ޖެހުނެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ބައެއް ކުދިންގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނީ ޓެސްޓުކޮށް، ޕޮޒިޓިވްވީ ފަހުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 30 ޕަސެންޓް ކުދިންގެ ގައިން އެއްވެސް އަލާމާތެއް އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ކުދިންގެ ތެރެއިން 30 ޕަސެންޓް ކުދިން ހުން އަންނައިރު ހުމާއެކު ރޯގާ ހުރީ 13 ޕަސެންޓް ކުދިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ ހަތް މަހެވެ. އަދި ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ތިން ކުއްޖަކަށް އެ ބަލި ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިދިޔަ މާޗު 22 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި 38 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބަލިން ރަނގަޅުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާއާ އެކު އޭރު ޕޮޒިޓިވްވި ގިނަ މީހުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.