އިތުރު 202 މީހުންނާ އެކު އިންޑިއާގެ ދެވަނަ މަނަވަރު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވި، އިންޑިއާގެ އިތުރު 202 މީހުންނާ އެކު، އެ ގައުމުގެ ދެވަނަ މަނަވަރު މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ އިން ފުރައިފި އެވެ.


އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރެއްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ވަނީ 698 މީހަކު އެ ގައުމަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ މީހުންނަށް ކޮޗިން އަށް ދެވުނީ މިއަދެވެ. ކޮޗިންގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީންގައި އެ މީހުން ތިބޭނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދިރު ވިދާޅުވީ، މިއީ އެކި ގައުމުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން ގައުމަށް ގެންދަން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓް

ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ މަނަވަރު ކޮޗިންއަށް ދާން 36 ގަޑިއިރާއިި 48 ގަޑިއިރު ނަގާނެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހައެއް ޖަހާކަން ހާއިރު ފުރި އެ މަނަވަރު ވެސް ދާނީ ކޮޗިން އަށެވެ.

ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި ހުރި ބައެއް އިންޑިއާގެ މީހުން -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން

ސަންޖޭ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގައުމަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފުރި މަނަވަރުގައި ތިބި މީހުން މިހާރު ވަނީ ކޮޗިންގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ހައި ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ. މިއަދު ފުރި މީހުން ވެސް، އެ މީހުން ބޭނުން ތަނަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ ކޮޗިންގައި 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

މި ދަތުުރުތަކުގައި އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގައި ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްކަން ދެނީ ސިއްހީ އިމަޖެންސީތަކުގައި އަނބުރާ ދާން ޖެހޭ މީހުންނަށާއި ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި އިންޑިއާ އަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގައުމަށް ނުދެވި ތިބި އިންޑިއާގެ މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

އެކި ވަޒީފާތަކުގައި 27،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑިއާގެ މީހުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އިތުރުން ލޭބަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 15 ން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން، ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ބިދޭސީންނަށެވެ.

މިހާތަނަށް 835 މީހަކު މި ބައްޔަށް ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާ އިރު ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. މިހާތަނަށް 28 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.