ކޮވިޑް-19 ގައި ނުވަ ވަނަ މީހާ ރާއްޖެ އިން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ނުވަ ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މަރުވީ ޑީއެޗް11 ގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ފިލިޕީންސް މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ މަރުވީ މެންދުރު 1:50 ގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ ތިން ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް މީހުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން މަރުވެފައި ވަނީ ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ހާލު ބޮޑު ތިން މީހަކު އިއްޔެ ވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭން ދެ މީހަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް 2،337 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭން 1،927 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބީ 397 މީހުންނެވެ. ކަރަންޓީނުގައި 132 މީހުން ތިބި އިރު އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބީ 303 މީހުންނެވެ.

މާލޭގައި އާންމުންގެ ތެރޭ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭކަން އެނގުނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނިއު ނޯމަލް އަށް އަމަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.