ސައިކަލު ބުރުން 41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެގެންނާއި އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމުން މަގުތަކަށް އެއްވި 41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގެ ބައިވެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ވަނީ ކުރިން ދީފަ އެވެ. އަދި ސައިކަލް ބުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ދިޔަ ބައެއް މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފަށް އެއްވުމާ ގުޅިގެން 41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މި ފަހަކުން ވަނީ "ގައުމު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޕާޓީތަކުން ބުނިގޮތުގައި މިއީ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސައިކަލް ބުރު ފެށިއިރު ވެސް އެ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ސައިކަލްތަކުގައި ނުކުމެ ތިއްބެވި އެވެ.

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ފެށި ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވުމުން ބައިވެރިން އެއްވީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކައިރިއަށެވެ. އެތަނުން ވެސް ފުލުހުން ވނީ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

އިދިކޮޅުން މި ފަހުން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފައި ވެ އެވެ.