17 hours ago

ތުރުކީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން 165 އަހަރުގެ މީހެއް

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 22) - އަންނަ މާޗު މަހު ތުރުކީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 165 އަހަރުގެ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން...

15 hours ago
ބާލީ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިސް މީހާ ދޫކޮށްލާތީ ކަންބޮޑުވުން
15 hours ago
ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާގައި އަފްޣާން ސިފައިންގެ 126 މަރު
13 hours ago
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތައްޔާރު