ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް މިނިވަން ކުރުން

ހަސަން އާމިރު

2 މާޗް 2019

ޕާކިސްތާނުން ހަމަލާދީ ވައްޓާލި އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓް އަބިނާންދަން އެ ގައުމުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 60 ގަޑިއިރު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ އިންޑިއާއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޕައިލެޓަށް އިންޑިއާ އިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފަ އެވެ.

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން މިނިވަން ކުރާ މަންޒަރު ޕާކިސްތާނުގެ ޗެނަލްތަކުން ދައްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަންގެ ވީޑިއޯ ބަޔާން ޕާކިސްތާން މީހަކު ފޯނުން ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަންގެ މޮޓޯކޭޑް ޕާކިސްތާނުގައި ދަތުރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަންގެ ވީޑިއޯ ބަޔާން ޕާކިސްތާން މީހަކު ފޯނުން ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން މިނިވަން ކުރާ މަންޒަރު ޓީވީން ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން މިނިވަން ކުރާނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިންޑިއާގެ ފުލުހުންނާއި މީޑިއާ މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން މިނިވަން ކުރާ މަންޒަރު ވަގުތުން ދައްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން މިނިވަން ކުރާނެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާގެ ފުލުހުންނާއި މީޑިއާ މަޑުކޮށްލައިގެން --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން ގޮވައިގެން އެއާ ފޯސް ޕޮލިސް ކާރު ދަތުރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސް ޕޮލިސް ކާރުތައް ވަގާހް ބޯޑަރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މާޗް 1، 2019، ވަގާހް: ޕައިލެޓް އަބީނާންދަން މިނިވަން ކުރުމުން އިންޑިއާގެ ބައެއް މީހުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕައިލެޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުން. --ފޮޓޯ:ރޮއިޓާސް

ޕައިލެޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނުން ފެށިގެން ޖަމާވާން ފަށާފައި. --ފޮޓޯ:ރޮއިޓާސް

ޕައިލެޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުން.

އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް ވަގާހް ބޯޑަރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް ޓީވީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy