10 hours ago

4

އެމެރިކާގެ އިންޒާރަށް ބެލުމެއް ނެތި ޓޭންކަރު ފުރައިފި

ޖިބްރޯލްޓާ (އޮގަސްޓް 19) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާ އިން ޑިމާންޑް ކުރި ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދެކޮޅު ހެދުމާ އެކު ޓޭންކަރު އިއްޔެ ހަވީރު...

9 hours ago
ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެދިގެން ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި
8 hours ago
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވުން: އުއްމީދުތައް ފެނަށް
7 hours ago
ތެޔޮ ޓޭންކަރު ނުހިފެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާއަށް އިންޒާރުދީފި