22 hours ago

16

53 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ވަޅެއް އީރާނުން ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 11) - އީރާނުުގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އިތުރުކޮށްދޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު ތެޔޮ ވަޅެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 hours ago
އިތުރު ފަރުވާއަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ގައުމުން ބޭރަށްގެންދަނީ
21 hours ago
ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ކޯޓު
20 hours ago
ގާތިލަކަށް މައާފް ދެއްވުމުން ސިރިސޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން