13 hours ago

1

ރޯދަ މަހު 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދިން

އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ރައްޔިތުންނަށް 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 hours ago
ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ރަންގަލިން މާސްކް ހަދިޔާކުރަނީ
12 hours ago
ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް
12 hours ago
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް