11 hours ago

ބަލިޖެހޭ މީހުން ނިއު ޔޯކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 6) - ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެމެރިކާގައި އެންމެ ގޯސް ސްޓޭޓް ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގައި އަލަށް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

11 hours ago
ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އެޑްމިޓްކޮށްފި
11 hours ago
ކޮވިޑް-19: ކޮރޯނާވައިރަސް ނެތް ގައުމުތަކަކީ ކޮބާ؟
10 hours ago
މަގާމުން ދުރުކުރި މަނަވަރުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ