1 hour ago

1

ކޮވިޑް-19: ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

1 day ago
ކޮވިޑް-19 މިއަދު 75 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
8 hours ago
މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް އެޗްޕީއޭ އިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް
14 hours ago
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ