3 days ago

34

އަޅާލާނެ މީހަކު ނުވުމުން، ފެށި ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި

ފެންނަ ފެނުމަށް އެއީ ވަރަށް ބަލި މީހެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއް އަތުންނެވެ. ނަމަވެސް އެނގޭ ހެއްޔެވެ. އޭނާއަކީ ހަ ރަށު މީހުން އެއްފަސްވެ އުޅެމުންދާ ށ. ފުނަދޫގައި ހުރި އެންމެ...

3 days ago
ހޮޓެލް އޭޝިއާ، މިތަނުން ނުލިބޭ އެއްޗެއް ނެތް!
3 days ago
މިއީ ލެކިއުޓުން ދޭ ސަޅި ޑިސްކައުންޓެއް ދޯ؟
3 days ago
އެމްޓީސީސީން އާ ޓަގަކާއި ބާޖެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި