1 day ago

1

ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު 8.9 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 8.9 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

2 days ago
ވީއޭއެމްކޯ-އަލްޝާލީ މެރިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ
1 day ago
ސޭވް ދަ ބީޗްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
1 day ago
ފްލެޓް އަޅަން 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާ ސްޓޭޓަށް