3 hours ago

ވިކްރަމް: އުރީދޫ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔަ މޭސްތިރިޔާ

އުރީދޫން ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މުއާސަލާތީ...

3 days ago
ފޭސްބުކް މެސެންޖާ އާއި ވަޓްސްއެޕާ ވާދަޔަށް ނިކުންނަކީ
3 hours ago
ޓްރެވަލް އެވޯޑް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އިންޑިއާ ކުންފުންޏެއް
22 hours ago
މައިކްރޯސޮފްޓުގެ ފައިދާ 5.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް