8 hours ago

3

"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

3 days ago
"ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
3 days ago
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން ނިމެނީ، އަވަސް ކުރޭ
18 hours ago
މެޕްސް ކޮލެޖު: ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމަކަށް