14 hours ago

113

އިބޫ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެދައުވަތު މޯދީ ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު، އެ ގައުމުގެ...

2 hours ago
ރައީސް ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވި ހަގީގަތް!
8 minutes ago
އިބޫ، އިމްރާންއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
7 minutes ago
"އަޒުމަށް ބަދަލެއް ނާދެ، ހިދުމަތުގައި ދެމިހުންނާނަން"