9 hours ago

36

ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްގެން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

1 hour ago
ރާއްޖެއިން އީޔޫއާ އެކު މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް
6 hours ago
ޓީވީތަކުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ލާޒިމްކުރަނީ
5 hours ago
އިސްލާހިއްޔާއެއްގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ނެތް: މިނިސްޓްރީ