5 hours ago

62

ކަސްޓަމްސްގެ ތަހުގީގު ޓީމުތައް ރިސޯޓުތަކުން ފައިބައިފި

ކަސްޓަމުން މިހާރު ހިންގާ ތަހުގީގަކަށް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރު މަސްތައް ރަށުން ގެންދަން އުޅުނަސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

3 hours ago
ބައިވަރު ޓޫރިސްޓުން އެބަ ޝަކުވާކުރޭ: ސަން/ ޕެރެޑައިސް
7 hours ago
އިސްތިއުނާފު ނުނިމޭތީ އިންސާފުގެ ދޮރު ވަނީ ބަންދުވެފައި
6 hours ago
ކަސްޓަމުން ވިލާ ރިސޯޓްތަކުގެ އޫރުމަހާއި ރާތައް ގެންދަނީ