4 hours ago

ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ނެރުނު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކުދިން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ...

3 hours ago
ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން އިޒްރޭލުން ހުއްޓާލައިފި
2 hours ago
ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ޑައިވަރުގެ ކިބައިން މަސްކް މައާފަށް އެދިއްޖެ
1 hour ago
ޖެފް ބެޒޮސްގެ މިލްކިއްޔާތު 150 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް