ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިނުން ވަޒީފާތަކަށް އައްޑޫން މީހުން ހޯދަނީ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިނުން އައްޑު އަށް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ، ވަޒީފާތަކަށް އައްޑޫން މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އެ އެއާލައިންގެ ރާއްޖޭގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އެޖެންޓް (ޖީއެސްއޭ) އޭސް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އައްޑޫން ހޯދަން ބޭނުން ވަނީ ޓިކެޓިން އެންޑް ރިޒަވޭޝަން އެޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެކައުންޓެންޓް އެސިސްޓަންޓެއްގެ އިތުރުން ކާގޯ އެސިސްޓަންޓެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓިކެޓިން އެންޑް ރިޒަވޭޝަނަށް ތިން އެޖެންޓުން ހޯދާ އިރު، ބޭނުން ވަނީ އެއް އެކައުންޓް އެސިސްޓަންޓަކާއި އެއް ކާގޯ އެސިސްޓަންޓެކެވެ.

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގަމާއި ކޮލޮމްބޯ އާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ އެއާލައިންގެ އޮފީހެއް އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފޭދޫގައި ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އަންނަ ޑިސެމްބަރު 1 ގައި ގަމާއި ކޮލޮމްބޯ އާ ދެމެދު ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރުތައް ފަށަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

އަދި ސަބް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް މިހާރު އަންނަނީ ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަން ވެސް ހަދައި ދެމުންނެވެ.

ގަމާއި ކޮލޮމްބޯ އާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރެއްގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 342 ޑޮލަރު (5،256.54ރ.) އެވެ.

މި ދޭތެރޭގައި ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދަތުރު ބާއްވަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.