ކޮވިޑް19: މެލޭރިއާ ބޭސް ރާއްޖެ އަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރަން އިންޑިއާ އިން ހުއްދަ ދީފި

މެލޭރިއާގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ރާއްޖެ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ދީފި އެވެ.


ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުބާރު ހިފޭ ބޭހެއް ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިންޑިއާ އިން މި ބޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކުރިން މަނާކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ދާދި ފަހުން ވަނީ އެމެރިކާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ދީފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ދިނުމާ ގުޅިގެން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

"ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި އެހީވާ ރައްޓެއްސަކީ ހަގީގީ ރައްޓެއްސެއް،" ޝާހިދުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ޓުވީޓް

މެލޭރިއާ ބޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން 12 ގައުމަކަށް އިންޑިއާ އިން ހުއްދަ ދިނެވެ. އެއީ އެމެރިކާ، ސްޕެއިން، ޖަރުމަނު، ބަހްރެއިން، ބްރެޒިލް، ނޭޕާލް، ބޫޓާން، ސްރީ ލަންކާ، އަފްޣާނިސްތާން، ބަންގަލަދޭޝް، ސީޝެލްސް އަދި ޑޮމިނިކަލް ރިޕަބްލިކް އެވެ.

ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނައިރު، މި ބޭހާ ގުޅިގެން ސިއްހީ މާހިރުންގެ ތެރޭގައި ދެބަސްވުންތައް ވެސް އުފެދިފައި ވެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އަށް ހާއްސަ ވަކި ބޭހެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައި ނުވާއިރު، ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅު ވެސް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މި ބޭސް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި ބޭސް ބޭނުންކުރާނީ މާބޮޑަށް ބަލި މީހުންނަށް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ 19 މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. ބާކީ ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ފަހުން ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނު ހަތަރު ދިވެހިންނަށެވެ. އަދި ދެން ތިބި ދެ މީހުންކީ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނު އިޓަލީގެ ޓުއަރިސްޓުންނެވެ.