މަގުތަކުގައި އެއްނުވެ ހިޔާލުފާޅު ކުރޭ: ފައިރޫޝް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ތަންތަނަށް އެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.


ނަވާނަވައިން މިއަދު މަޖިލިސް ކައިރީގައި ބޭއްވި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ފައިރޫޝް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެ އެއްވުން ބާއްވާނެކަން މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނި އަންގައިފަ ކަމަށެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ހަވާލާދީ، ފުލުހުން ވަނީ އެ އެއްވުން ބޭއްވުން މަނާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވެ، މިއަދު އެއްވުން ބޭއްވުމުން ފުލުހުން ވަނީ އެއްވުން ރޫޅާލައިފަ އެވެ.

ފައިރޫޝް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އަދިވެސް ގައުމު މިއޮތީ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި މިއީ މަގުތައް މައްޗަށް މީހުން އެއްވާންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ ތިން މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއް ނުވުމަށް ފައިރޫޝް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފަ އެވެ.

މި ހާލަތުގައި ހިޔާލުފާޅުކޮށް ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކަަމަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އެދޭ ނަމަ އެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތް ގޮތް ހޯދުމަށް ވެސް ފައިރޫޝް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފަ އެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ އެކު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު، ދެ މަސް ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހު ލޮކްޑައުން އަށް ވަނީ ބޮޑު ލުއިތަކެއް ދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލުއިތައް ދީފައި ވަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅައިގެން ބޭރަށް ނިކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.

މާސްކް ނާޅާ އުޅުމާއި ތިން މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްކޮށް ތިބުމާއި ތިން ފޫޓަށް ވުރެ ކައިރީގައި ތިބުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. މިކަން ކަމާ ހިލާފުވާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.