19 hours ago

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 2) – ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ކްލަބް ދޫކޮށްލަން އޭނާ އަށް އިހުތިޔާރު ލިބޭ މާއްދާ އަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީވެ އޭނާ އަންނަ...

16 hours ago

ރޯމް (ޖޫން 2) – މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން، މަދު އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިޔަސް ދަނޑަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް...

19 hours ago

މެސީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރާނެކަން ކަށަވަރު

1 day ago

ޔުނައިޓެޑުން އިގާލޯގެ ލޯން ޑީލް އިތުރުކޮށްފި

1 day ago

ފްލޮއިޑަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުޅިވަރުތަރިން ގޮވާލައިފި

1 day ago

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި 19 ވަނަ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް (މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް) މި އަހަރު ދެން ނުބާއްވާ ގޮތަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް...

3 days ago

6

ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

3 days ago

3

"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"

5 days ago

1

ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައި، ސެކުލޮސްކީ ބޭނުމީ ގައުމަށްދާން