01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
އަޒްނީނާއި ޒިޔާދަށް އޭޝިއާ މުބާރާތުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 53 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ މަހުމޫދު ޒިޔާދާއި އަޒްނީން ރަޝާދު ވާދަކުރި ކެޓަގަރީތަކުން ހަތަރު ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 15
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް، ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގޮތަށް ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް މުބާރާތުގެ ނަން "ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް...

September 30, 2019 6
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ މަހުލޫފް ކޮމިޓީއާ ދުރަށް

އެހެން ބައެއް އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި، އެފްއޭއެމްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކޮމިޓީން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީހުގައި އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް...

September 29, 2019 4
އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް މާފުށީގައި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކ. މާފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް) އިން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 1
އޭޝިއާގެ މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑަރުން ތައްޔާރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 53 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް މި ފަހަރު ރާއްޖޭން ތައްޔާރުވީ އެހެން ފަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއްގެ އެހީގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ނޭޕާލުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭން ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
އިންވިޓޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތް ފުރަވެރީގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ވެޓްރަންސް (އެމްވީވީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންވިޓޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓުގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ރ. ފުރަވެރި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 34
ޕޫލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި، ފެތުންތެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ހެދި އިންޑޯ ސްވިމިން ކޮމްޕްލެކްސްގައި އިއްޔެ ބޭނުންކުރަން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންނަށް ރަސްމީ އުސޫލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި...

September 26, 2019 20
ދެ މިނިސްޓަރުން އެފްއޭއެމަށް: ސުޒޭނުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ނިއު ޔޯކުން: ދިވެހި ކްރިކެޓާ މެދު އުއްމީދީ ބަސްކޮޅެއް

ނިއު ޔޯކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އ.ދ ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުވަނީ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި...

September 25, 2019 20
އިމްރާނުގެ ފައިސާ އެފްއޭއެމުން ހިފަހައްޓާފައި!

އެފްއޭއެމުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފައިސާ، އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުދީ ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށް އެފްއޭއެމުން ދިން އިރު އެކަމުގައި އޭނާ އިސްތިސްނާކުރި...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ފަހު ވަގުތު އީގަލްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޓޯސޫ ކްރިސްޓިއަން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 2-2 އިން...

September 24, 2019 4
ވިކްޓްރީން ޓީމު ހަމަކޮށްފި، މޮޅުވީ ނިލަންދޫ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުން މިއަދު 40،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއަކާ ކުރިމަތިވި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ޓީސީ އާއި ފޯކައިދޫ އަށް ޕޮޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ، ފޯކައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ދެ ޓީމު ވެސް ޕޮއިންޓަކުން...

September 23, 2019 14
ދަަގަނޑޭގެ ފަސް ގޯލާ އެކު ގްރީން އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ފަސް ގޯލާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ މައްޗަށް 8-2 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 އިން މިރޭ ހޯދި މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ...

September 22, 2019
ކިޑްސް ފިއެސްޓާ: ޓޫރިޒަމުން ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތެއް!

އަންނަ މަހު ދެ ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް، 13 އަހަރުން ދަށުގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް އިދިކޮޅަށް ނުކުތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2019 7
މޮރީނިއޯ އަލުން ރެއާލާ ގުޅެން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅެން އުޅޭ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2019 3
ބާސެލޯނާގެ އަންސޫ ފާޓީ އަށް ސްޕެއިންގެ ރަށްވެހިކަން

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ބާސެލޯނާގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ، ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 9
މަހުލޫފު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި! ފީފާގެ އަދަބެއް؟

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 20, 2019
ރާއްޖޭން ޗެމްޕިއަން ނޭޕާލާ އެއްވަރުކޮށްފި

މިއަދު ފެށި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލާ ރާއްޖޭން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 3
ވިކްޓްރީން މިރޭގެ މެޗަށް ހާޒިރެއް ނުވި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދަނޑަށް ހާޒިރުނުވުމުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން...

September 19, 2019 1
ނިލަންދޫން ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ކުރިހޯދައި ފ، ނިލަންދޫ އިން މި ފަހަރު ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

September 18, 2019
ޔޫވީން ހިތްވަރު ދައްކައި އީގަލްސް ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮއްވައި ދެ ވަނަ ހާފްގައި ނުކުމެ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކައި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 3
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރު ވެސް ބަންގްލަދޭޝްގައި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންގްލަދޭޝަށް ދީ އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މުބާރާތް ބާއްވަން...

September 17, 2019 47
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތައް ބިކަވުން: ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް

"އަހަންނަށް ރާއްޖޭގެ ލީގާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ނޭނގޭ. ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ރަނގަޅު (ގައުމީ) ޓީމެއް އޮންނަން ވަރުގަދަ ލީގެއް ބޭނުންވޭ،"

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 6
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގެ ބިބް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ ދުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރޭސް، ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ބިބް އެކްސްޕޯ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 15, 2019 3
ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ތަރުހީބު ބޮޑު!

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު މި މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދެ މުބާރާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 1
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގެ މެޑަލްތައް ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭސް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށްދޭ ފިނިޝާ މެޑަލް ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 12, 2019 16
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޯނަހެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުން މަތީ ވަނަތައް ހޯދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން ބޯނަސް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން، ނިމިގެން ދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން...