14 hours ago

7

ނިއުނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ސީނިއާ...

14 hours ago

ޒިއުރިކް (ޖޫން 4) – ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 hours ago

ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހުގެ ޓެސްޓުން ފެނުނީ އެންމެ ކޭހެއް

1 day ago

އިންޓަ އިން ބާސާ އަށް މާޓީނޭޒް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

1 day ago

2

ކްލޮޕަށް މުހިއްމީ ފުޓްބޯޅަ، ކުޅޭ ދަނޑެއް ނޫން

14 hours ago

7

ނިއުނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

3 days ago

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް ނުބާއްވާނެ

5 days ago

6

ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

5 days ago

3

"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"