6 hours ago

43

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުން މައުމޫން ދުރުކުރުމުގެ އިންޒާރެއް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެ މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ޕާޓީގެ ޕާމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރަކު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

4 hours ago
މަސީހު ގުރުބާނެއް ނުކުރެވޭނެ: އެމްޑީއޭ
4 hours ago
އަޒްމޫނުގެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ނިހާންގެ އިންޒާރެއް
4 hours ago
ޔާމީނަށް ވޯޓު ކާމިޔާބު ވާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތް