3 hours ago

36

ހައްގު ބަސް ބުނުން ނުހުއްޓުވޭނެ: އައްޑޫ މޭޔަރު

ސަރުކާރުން މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު...

3 hours ago
ފާރިސްގެ އަނިޔާތައް ސީރިއަސް ކަމަށް ބެލެވޭ: އާއިލާ
1 hour ago
އައްޑޫ މަސް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
3 hours ago
އިބޫ ހުރީ އަވިދޭ ގޮޅިއެއްގައި، ބޭހެއް ނުދޭ: އެމްޑީޕީ