2 hours ago

1

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތޫރު އިއްޔެ ވެސް ވާހަކަ ފެއްޓެވީ ރާއްޖޭގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

35 minutes ago

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ...

46 minutes ago

3

ދައުރު ދެންމުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ހިލާފު: ރީކޯ މޫސަ

1 day ago

25

އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ސަންސެޓް ބިލެއް ފޮނުވައިފި

2 days ago

6

އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ ނިމުމުން

27 minutes ago

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 6) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ތިއޮޑޯ ރޫޒްވެލްޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އަވަސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި...

1 hour ago

ކޮވިޑް-19: ކޮރޯނާވައިރަސް ނެތް ގައުމުތަކަކީ ކޮބާ؟

1 hour ago

2

ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އެޑްމިޓްކޮށްފި

2 hours ago

ބަލިޖެހޭ މީހުން ނިއު ޔޯކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް