ލައިފްސްޓައިލް / ސޯޝަލް މީޑިއާ

ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ޑައުން ވެއްޖެ

04 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 21:14

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ދާދި ދެންމެއަކު ޑައުން ވެއްޖެ އެވެ.

މިއީ މުޅިން ވެސް ފޭސްބުކުން ހިންގާ އެޕްތައް ކަމަށް ވާއިރު، މި އެޕްތައް ޑައުންވީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ 9 ޖަހާކަށް ހާއިރެވެ. މަސައްކަތުގެ މަހާއުލުތަކަށް ހާއްސަ ފޭސްބުކްގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ "ވޯކްޕްލޭސް" ވެސް ވަނީ ޑައުންވެފަ އެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އެޕްތަކަށް ވަނުމުން ބައެއް މީހުނަށް ފެންނަނީ "އެރާއެއް" އަރައިފައި އިން ތަނެވެ. އަދި ބައެއް އެޕްތައް ވަރަށް ގިނައިރުން ލޯޑު ވެސް ވެ އެވެ. އެކަމަކު ލޯޑު ވިޔަސް، އެއްވެސް އާ ކޮންޓެންޓެއް ނުފެނެ އެވެ.

މި އެޕްތައް ޑައުންވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ. ފޭސްބުކުން ވެސް އަދި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

0 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 67%
icon sad icon sad 22%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 11%
The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454