އިބޫ އަށް ހަމަލަދޭން އުޅުމުން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ހަމަލަ ދޭން އުޅުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.


ހުޅުމާލޭގެ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އެ ރަށަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން، ބަޔަކު ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިބޫ އަށް ހަމަލަ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، އިބޫ އަށް ހަމަލަ ދިނުމުގެ ކުރިން ކައިރީގައި ތިބި ސެކިއުރިޓީންނާއި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. ކެމްޕެއިން ކުރައްވަނިކޮށް، އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގަޔަށް ކަޅު ތެޔޮ ވެސް ޖެހި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާއަކާ އިބޫ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އެކަމަކު، މިހާތަނަށް އައިއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރި ތަނެއް ވެސް ނުފެނުނެވެ.

އެމްޑީޕީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަދު ބަޔަކު ނިކުމެ، އިބޫ އަށް ހަމަލަ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، "ދޮރުން ދޮރަށް" ކެމްޕެއިން ކުރަން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުރަސް އަޅަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވުން ހުއްޓާލުމަށާއި އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލި އެވެ.

އިބޫ އަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ބަޔަކު ހުރަސް އަޅަމުން ދާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަރުކާރަށާއި ޕީޕީއެމާއި ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ.

އިބޫ މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ކުރިމަތިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކުން ފަސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގުޅިގެން ނިކުމެ ތިބީ ރާއްޖެ އިން އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި ރާއްޖެއަށް އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ފެށި މަސައްކަތާއެކު ކުރިއަށް ދާން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. އެހެން ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން، ފަސް ޖެހުމެއް ނެތް. ކުރިއަށް ދާނީ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ އިން މިއަދު ފެނުނު މަންޒަރަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިހާބުން ބަލިވެފައި އޮތް ތަނެވެ. އަދި އެފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަނީ އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓުލައިގެން ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވޭނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.