ޚަބަރު / މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު (މާވަށް)

އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18-20ރ. އަށް ބޮޑުވާނެ: ސައީދު

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަވާލުކުރަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - 13:30

50 comments

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިހާތަނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އާއި 20ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އުފުލޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ، އިބޫ ވެވަޑައިގަންނަމުންދާ ވައުދުތަކަށް ބަލާއިރު އިގުތިސޯދަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޑޮލަރުގެ ރޭޓާއި އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މައްޗަށް ދިއުމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި، ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވެސް ފަސް ޕަސެންޓުން 10 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފަހަރު ވޯޓުގައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު އެ ވީ ވައުދުތަކަށް ބަލާއިރު އަދި ހަމަ ގައިމު ވެސް ގެނެސްދިނީ މާޔޫސްކަން،" އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އިންތިޚާބަށް ކުޑަތަން ވެފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ދެ ސުވާލެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ކުރިން ފެނުނު، ރާއްޖެ ފަނާކުރުވަނިވި ދުވަސްތަކަށް އަނބުރާ ދާނީތޯ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދާނީތޯ އެވެ. އެހެންވެ، ކަންކުރަން ދަންނަ ވެރިއަކު ލިބުމަކީ ދޫކޮށްލަން ހެޔޮނުވާނެ ވަރުގެ ނަސީބެއް ކަން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައްކަވައި ދެއްވާފައވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ހަަތަރު އަހަރާއި ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ޖައްސަވައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ 4،000 ޑޮލަރުގައި ހުރިއިރު މިހާރު އެ އަދަދު ވަނީ 10،000 ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ޖައްސާފައި ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރިޒާވްގައި ހުރި 299 މިލިއަން ޑޮލަރު ވެސް 700 މިލިއަން ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ޖައްސާފައިިވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު، 40 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ގޮތެއް ނުވެ ދެ ޕަސެންޓް ރޭޓު ދަށުގައި ހިފެހެއްޓުފައި ހުރީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު އެކަން ބެލުމަށް މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރައީސް ޔާމީން ދައުވަތު ދެއްވި ކަމަށެވެ. އެ ދައުވަތާ ގުޅިގެން، ރޭޓިން ހަދައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރި ދެ އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ މޫޑީސް އާއި ފިޗް ރޭޓިންސް ރާއްޖެ އަ އެވެ. އެ މީހުން ރާއްޖެ އައިސް ދިރާސާތައް ހެދުމަށްފަހު ބީ2 ރޭޓިން ދިން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ބޭފުޅުން އައިސް ދިރާސާތައް ހެދުމަށް ފަހު ފާހަގަކުރި ރާއްޖެ ކުރި އަރައި ދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައޭ،" ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަފުލާގައި ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

50 ކޮމެންޓް, 149 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 6%
icon sad icon sad 28%
icon angry icon angry 66%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނަސަންދުރާ

12 June 2019

ބަލަ މިވާހަކަވެސް މިދަނީ ތެދައް ވަމުން މިއަދު ޑޮލަރުހުރީ 15ރ 85 ލ އައް މީނަބާލަން އެބަޖެހޭ ގައުމުގެ އިގްތިސޯދު ފުންޑު ފުންޑު ނުވަނީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓަރުންގެ ސިޓީ / އައްޑޫ ސިޓީ

07 September 2018

އަހަރުމެން ނިކުމެމިތިބީ މުސްލިމް ދައުލަތެއްގެ ހަޒާނާ ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ޤައުމުގެ ފަނޑިޔާރުގޭގެ ޙާކިމާގެ މައްޗަށް “އަހަރުމެން ހާދިމެއްގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުކުރާ މީހާއަށް ނުފޫޒު ދޯރުވުން ހުއްޓުވުމަށާއި”ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭ ހާދިމެއް އިޙްތިޔާރުކުރުމަށް. . . . އަޅެ ބުނެބަލަ. އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ޔާމިން އާއި ސައީދު ތިބޭނީ ކޮންތާކު؟ އަދި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި “ކަލޭމެންގެ އަގަކީ” ކޮބާ ؟!

The name is already taken The name is available. Register?

ސާދާސީދާ

07 September 2018

ތިޔައީ ތެދެއް. 2022 ގަ އާއި 2023 ގައި އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް އިޝޫކޮށްފައިވާ ބޮންޑުގެ ދަރަނި އެކަނި ވެސް 350 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާ! އިތުރު ދަރަނިތައް ހިމެނީމައި އެޖުމުލަ 1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުން މައްޗަށްދޭ. އެއީ ޤައުުމު ދަރުވާލާފައި އޮތްވަރު. ވެރިކަން ބަދަލުވިޔަސް ދަޢުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަހުމަދު

07 September 2018

މިހާރު ތައްޔާރުވީތޯ ބޮޑުކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

އިބްޝާ

07 September 2018

ބޭންކުތަކުން ބިލިއަނުން ލޯނުނަގާފަ އެ ބޮޑުދަރަނި ތަކުގެ ޖުމްލަ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބަހައިގެން ނުކުންނަ ތިއަދަދު ތަކަކީ އިގްތިސޯދީ ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ދައްކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވާ ހިޔާނާތެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުދެކެން ...

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލީ

07 September 2018

ތީ ހަމަ ޔަގީން ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޗައިނީސް ޔުއާން

07 September 2018

ވަރިހަމައޭ ޑޮލަރު 100 އަށް އެރިޔަސް. މިފަހަރު ޔާމީނު ހަމަ ބާލާފަ ހިއްޓާލާނީ! އިންގިއްޖިި!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ރޮކެޓް ސައިންސް

07 September 2018

މިސަރުކާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިކުރެވިގެންތަ ތިވާހަކަ ތިދައްކަނީ. ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިކުރަން ބުނި. ބެޔަސް ނުބެޔަސް 10000. ދަޑުވެރިންނަށް 8000 ދޭން ބުނި. ރިސޯޓު ހިއްސާ ދޭން ބުނި. 95000 ވަޒީފާ ދޭން ބުނި. އާއިލީ ޑޮކްޓަރުން ދޭވާހަކަ ބުނި. އަންހެނުންނަށް ގޭގައިތިބެ ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާދޭނަމޭބުނި. ދީން ހިމާޔަތް ކޮއްދޭނަމޭ ބުނި އެކަމކު އެޅީ ބުދުކޯލު އެހެންނޫންތޯ. ތިއޮތީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައޭ ބާކީ 16 ދުވަސް މި 16 ދުވަސްތެރޭ އަނގައެރުވުނުވަރަކަށް އަރުވާފަބަހައްޓާ

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސާ.

07 September 2018

އިބޫގެ ވެރިކަމުގަގައި ސައީދު ހުންނަވާނީ އިބޫ އަރިހުގައި. މީހަމަ ޔަގީންކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ދާލު

07 September 2018

އޯކޭ ޑޮލަރު 50ރފޔ އަށް ބޮޑުވިއަސް ޔާމީނަކަށް ވޯޓު ލެވޭކަށް ނެތް. މިސަރުކާރު ކޮރަޕްޓް ކަމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454