ދ. މީދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދ. މީދޫގައި ބަންދަރު ހަދަން، 36 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއޯއޯ ޝާހިދު ހުސެއިން މޫސާ އެވެ.

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް ދީފައި ވަނީ އެއް އަހަރާއި ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީދޫގައި 373 މީޓަރުގެ ބޭރު ތޮއްޓެއް، ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ހަދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.