ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އިންޑިއާ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.


އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމާއި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

މި ބޭފުޅުން އިންޑިއާއާ އެކު ވާހަކަތަކެއް މި ބޭއްވީ މި ބޭއްވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލި ހުރިހާ ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމާ އެކު އޭނާ މިނިވަން ވުމުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ އަސާސެއް ނެތް ދައުވާތަކެއް ކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕުން ވަނީ އިނގިރޭސި ސަފީރާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިއާ ސަފީރާ އެކު ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާތީ އިދިކޮޅުގެ ފާޑުކިއުން ބޮޑެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވީ ޗައިނާއާ އެވެ.

ސަބަބެއް ކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދައްކަނީ، ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާ އިން އެހީވުމެވެ.

މި ވެރިކަން ފެށުމާ އެކު އިންޑިއާއާ އޮންނަ ގުޅުން ވަނީ ބަދަހިކޮށްފަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ހުވާކުރައްވައި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ އިންޑިއާ އަށެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އިން ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ، މިހާތަނަށް އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އިންޑިއާ އިން އެހީދީފައިވެ އެވެ.